• Titulní stránka

Kulturní, sociální a školský výbor se za rok nesešel ani jednou, možná bude zrušen

Zastupitelstvo projedná toto úterý návrh zastupitele a předsedy kontrolního výboru Pavla Matouška na zrušení kulturního, sociálního a školského výboru (jedná se o jeden výbor, nikoliv o tři různé). Pavel Matoušek zdůvodňuje svůj návrh tím, že výbor se od svého zřízení až doposud zřejmě ani jednou nesešel. Že je tomu skutečně tak, potvrdil později i předseda výboru Stanislav Kuchta. Ten vede výbor od února 2011, kdy se jeho vedení pouhé dva měsíce po jeho zřízení vzdala Květuše Dittrichová.

Výbory zřízené zastupitelstvem v závěru roku 2010 by se přitom dle směrnice schválené zastupitelstvem v únoru 2011 měly scházet nejméně čtyřikrát ročně. Náplní činnosti kulturního, sociálního a školského výboru by mělo být mj. zajišťování kulturních akcí a zájezdů, spolupráce se základní a mateřskou školou či pomoc při řešení sociálních problémů v obci.

Část těchto činností zajišťují samostatně Stanislav Kuchta jako předseda výboru a Květuše Dittrichová jako jeho členka. Výbor jako kolektivní orgán však nevykonává žádnou činnost. Výbor má v současné době pět členů – vedle již zmiňovaných zastupitelů Stanislava Kuchty a Květuše Dittrichové je to další zastupitel Václav Turecký a dále Lenka Moravcová a Zuzana Štědrá.

Za členství ve výboru pobírají členové odměnu. Roční odměna předsedy výboru schválená zastupitelstvem činí necelých 18 tisíc korun, členové-zastupitelé pobírají 15 tisíc korun ročně, ostatní členové 6 tisíc korun ročně.

Zrušen bude nejspíš i stavební výbor

Pavel Matoušek ze stejného důvodu navrhnul i zrušení stavebního výboru, ačkoliv výbor se v průběhu uplynulého roku dvakrát sešel. Na prvním jednání se projednávala kanalizace v Lešanech a adaptace budovy v Zagarolské ulici pro účely mateřské školy, druhé jednání se věnovalo posouzení stavu bývalé prodejny v sousedství základní a mateřské školy, kterou obci v loňském roce nabídl k odkoupení Jiří Koucourek za necelé 4 milony korun. Podle Pavla Matouška jde o administrativní omyl, nicméně se zrušením stavebního výboru souhlasí i jeho předsedkyně Eliška Brázdová, takže je pravděpodobné, že výbor bude v úterý zrušen.

(mm)

Zastupitelstvo

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.