• Titulní stránka

Kraj zastavil odvolací řízení, skládka má definitivní zelenou

DSC02480
Skládka Uhy
Skládka Uhy
Krajský úřad Středočeského kraje ve svém sdělení vyvěšeném v pondělí na úřední desce oficiálně potvrdil, že odvolání proti územnímu rozhodnutí ke IV. etapě skládky bylo staženo. Zároveň konstatoval, že územní rozhodnutí vydané loni v létě Stavebním úřadem v Kralupech nad Vltavou nabylo právní moci. Tímto okamžikem bylo fakticky rozhodnuto o tom, že skládka na území Nelahozevsi nakonec vyroste – pravděpodobně již příští rok.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí podalo loni v létě Občanské sdružení Nelahozeves (OsN), které záměru vytýkalo zejména rozpor s územním plánem obce. Podle zákona lze podané odvolání vzít zpět kdykoliv do vydání rozhodnutí. To nebylo dodnes vydáno z důvodu chybějících vyjádření Ministerstva zdravotnictví a ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, která si OsN ve svém odvolání vynutilo.

OsN ke zpětvzetí odvolání přistoupilo na základě výsledků místního referenda, které samo vyvolalo a v němž 67 % hlasujících obyvatel podpořilo rozšíření Skládky Uhy na území obce. Členská schůze, která byla k této otázce svolána na neděli po referendu, sice o stažení odvolání nerozhodla (výsledek byl 6 : 6), výbor OsN přesto téhož dne pozdě večer rozhodl, že odvolání bude staženo. Rozhodnutí výboru však bylo publikováno až s 24hodinovým zpožděním a postup OsN se mezitím stal předmětem ostré kritiky řady obyvatel.

 

  • pdf
    Zpětvzetí odvolání[66.71 KB]
  • pdf
    Zastavení odvolacího řízení[86.22 KB]

Stavební povolení do konce roku

Pravomocné územní rozhodnutí je pro IV. etapu skládky zásadní krok, protože právě tímto rozhodnutím je definitivně stanoveno, že skládka smí na daném místě vyrůst. V dalších řízeních už se pouze upřesňují podmínky výstavby a provozu skládky.

Dalším řízením, které IV. etapu čeká, je tzv. integrované povolení (IPPC). Jeho smyslem je integrovat do jediného procesu všechna řízení, která se vztahují k ochraně životního prostředí podle různých zákonů (v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody a krajiny apod.). V rámci procesu IPPC je mj. schvalován provozní řád skládky. .A.S.A. o vydání integrovaného povolení dosud nepožádala, lze však očekávat, že tak v nejbližší době učiní. Povolení bude vydávat krajský úřad.

Celý povolovací proces završí stavební povolení, kde budou finalizovány podmínky pro výstavbu, provoz a rekultivaci skládky. Stavební povolení bude vydávat opět kralupský stavební úřad.

Nenastanou-li nějaké nečekané potíže, obě povolení by skládka mohla získat do konce letošního roku. Skládkování na ploše IV. etapy by tak začalo v průběhu roku 2014. Výstavba skládky by se mohla zdržet pouze v případě, že by se některý z účastníků proti integrovanému nebo stavebnímu povolení odvolal. Účastníkem obou řízení bude i OsN.

Co bude s V. etapou?

Odblokováním IV. etapy pravděpodobně .A.S.A. upozadí plán B – vybudování V. etapy skládky na území obce Uhy. Pro V. etapu v současné době probíhá teprve proces EIA, je tedy za IV. etapou značně pozadu. Další osud V. etapy bude zřejmější po zveřejnění právě připravovaného odborného posudku, na nějž by mělo navazovat veřejné projednání záměru.

(mm)

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.