Konkurz na ředitele školky bez konkurence. Hana Sadílková byla jedinou kandidátkou

DSCF2341
Hana Sadílková (vpravo)
Hana Sadílková (vpravo)
Hana Sadílková neměla v konkurzu na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Nelahozeves konkurenci. Do konkurzu, který probíhal letos na přelomu jara a léta, se přihlásila jako jediná.

Vyplývá to ze zápisů z jednání konkurzní komise, které portál Nela.cz získal od obce Nelahozeves. Obec zpočátku odmítala zápisy poskytnout s odkazem na závazek mlčenlivosti členů komise, po podání stížnosti ale dokumenty poskytla.

Hana Sadílková splnila všechny kvalifikační požadavky a uspěla i v hodinovém rozhovoru s členy komise. Komise následně konstatovala, že uchazečka je pro výkon funkce vhodná a starostka Petra Urbanová ji vzápětí jmenovala do funkce s účinností od 1. srpna. Hana Sadílková je řízením školky pověřena už od dubna po náhlé rezignaci Ilony Sedlářové. Předtím ve školce pracovala jako učitelka třídy v Zagarolské ulici.

“Běžné to úplně není,” zhodnotila slabou účast v konkurzu inspektorka České školní inspekce Daniela Hradecká. Podle ní se ale takové případy občas stávají. V roce 2011 se do konkurzu na místo ředitelky nelahozeveské školky přihlásily kromě Ilony Sedlářové další dvě uchazečky.

Jedním z požadovaných dokumentů pro konkurzní řízení byla koncepce řízení a fungování mateřské školy v rozsahu do pěti stran. Hana Sadílková by dle své koncepce chtěla navázat na dosavadní školský vzdělávací program připravený její předchůdkyní. Jako prvořadý úkol si stanovila stabilizaci personální situace. “Za samozřejmost považuji budování a udržování kvalitních vztahů a kooperativní atmosféry na pracovišti.”

Dále upozorňuje na vysokou vlhkost a plísně v budově školky v Zagarolské ulici. (Tento problém by měl být vyřešen připravovaným kompletním zateplením budovy.) Ve Školní ulici nová ředitelka navrhuje vybudovat samostatnou výdejnu jídel a provést vestavbu podkroví. “Zde do budoucna lze s výhodou vytvořit dětské dílny, např. výtvarně-keramickou, hudební, počítačovou,” uvádí Hana Sadílková.

Z hlediska programové náplně hodlá nová ředitelka navázat na svou předchůdkyni Ilonu Sedlářovou. “Budeme rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí,” uvádí se v dokumentu.

V další části Hana Sadílková ocenila starostku Petru Urbanovou za otevřený přístup při řešení záležitostí mateřské školy. Samostatnou kapitolou koncepce představuje spolupráce s rodiči. Ředitelka má v úmyslu posilovat “oboustrannou důvěru, otevřenost a vstřícnost”. Ráda by též posílila spolupráci se základní školou například formou uskutečňování společných akcí.

pdf
Koncepce řízení a fungování MŠ Nelahozeves předložená Hanou Sadílkovou[704.36 KB]

Hana Sadílková (40) absolvovala Střední pedagogickou školu v Berouně. Po absolvování studia nastoupila do mateřské školy ve Višňové u Příbrami a ve školství se pohybovala po většinu své dosavadní pracovní kariéry. Jako učitelka mateřské školy působila více než deset let, z toho poslední rok v Nelahozevsi. Vedle toho se v minulosti věnovala výuce anglického jazyka, čtyři roky provozovala vlastní jazykovou školu.

Rodiče budou mít možnost se s novou ředitelkou seznámit nejen při tradičním zářijovém odvádění předškoláků do základní školy, ale krátce poté i na připravované třídní schůzce. “Na této schůzce budu všechny rodiče osobně informovat o plánech na školní rok 2014/15,” uvedla Hana Sadílková.

Předchůdkyně Hany Sadílkové Ilona Sedlářová rezignovala v dubnu letošního roku poté, co šestice zastupitelů začala usilovat o vypsání konkurzu na její místo.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.