Knihovna

DSCF5064
Obecní knihovna
Obecní knihovna
V Nelahozevsi je občanům k dispozici obecní knihovna.

Knihovna v současné době (2013) obsahuje přibližně 5 tisíc svazků, ročně se fond rozšiřuje o několik set knih. Většinu knih tvoří beletrie, ale nechybí ani odborná literatura či knihy pro děti a mládež. Knihovna využívá také výměnného fondu okresních knihoven v Mělníku a Kladně – obměna několika set knih z těchto knihoven probíhá dvakrát ročně.

Knihovna do roku 2010 sídlila v přízemí základní školy, knihy však musely uvolnit místo nově otevřené třídě. Po roce a půl provizoria, kdy byla možnost půjčování knih značně omezena, pak našla knihovna útočiště v nové klubové budově v Zagarolské ulici, otevřena byla 26. února 2012 společně s Klubem seniorů. Obec v roce 2011 s pomocí dotací nakoupila do knihovny nový nábytek a software pro evidenci knih.

Od roku 2008 disponuje knihovna počítačem, tiskárnou, čtečkou paměťových karet a kopírkou. Počítač s připojením k internetu je k dispozici pro veřejnost. Knihovna je pokryta signálem wi-fi.

Od roku 2013 je veřejnosti přístupný online katalog knih, vybudovaný na knihovním systému Clavius. Online katalog umožňuje vyhledávání v databázi knih a správu výpůjček.

Knihovna hospodaří s ročním rozpočtem cca 150 tisíc korun.

Adresa

Zagarolská 313, Nelahozeves

Otevírací doba

Úterý od 14.00 do 18.00 hodin

Středa: odevzdávání a vyzvedávání knih na OÚ Nelahozeves od 14.00 do 17.00 hodin

Vedoucí

Sylva Veličová (od června 2019), tel. 606 670 306

Ceník

Registrační poplatky:

  • čtenář nad 15 let 40 Kč / ročně
  • čtenář do 15 let 20 Kč / ročně

Poplatky za ostatní služby:

  • černobílá kopie nebo tisk A4 2 Kč
  • barevná kopie nebo tisk A4 10 Kč
  • foliování/ formát A4 / 20 Kč
  • foliování / formát A5/ 10 Kč

Zřizovací listina

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.