Kauza Jakoubek: otázek neubývá, spíše naopak

DSCF6128
Vodohospodář Martin Jakoubek
Vodohospodář Martin Jakoubek
Na zářijovém zasedání zastupitelstva upozornil zastupitel Jaroslav Otásek, že výběrového řízení na konzultanta, které proběhlo v březnu loňského roku, se vedle Martina Jakoubka zúčastnil i jeho kolega Petr Formánek. Vzniklo tak podezření, že Formánek dělal v tendru Jakoubkovi jenom “křoví”, aby soutěž budila zdání konkurenčního prostředí.  Další zjištění portálu Nelahozeves.info pochybnosti nejenže nerozptýlily, ale naopak posílily.

Aktualizováno (2x)

Telefonát s neslyšícím

V minulém článku na toto téma jsme již konstatovali, že Petr Formánek byl až donedávna prokazatelně blízkým spolupracovníkem Martina Jakoubka a v soutěži tedy nevystupoval jako jeho reálný konkurent. Dále jsme poukázali na skutečnost, že další uchazeč Jan Štancl nemá pro konzultační práce živnostenské oprávnění a zjevně se tedy této práci nevěnuje. Kromě toho na internetu nelze nalézt žádné informace o jeho činnosti a ve veřejných zdrojích není k dispozici ani jeho e-mail či telefon.

Požádali jsme tedy obec Nelahozeves, aby vysvětlila, jakým způsobem vybrala právě zmiňované dva uchazeče. Starostka obce Petra Urbanová již nějaký čas na běžné dotazy nereaguje (její vysvětlení si lze přečíst zde), museli jsme tedy podat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, na niž obec odpovědět musí. Z odpovědi starostky vyplývá, že o výběru rozhodla ona sama na základě telefonické konzultace s pedagogem, který vyučuje na katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulty ČVUT. Na této katedře studoval Martin Jakoubek, Petr Formánek i Jan Štancl.

To je běžný postup, který zadavatelé často volí v případě, že se nedostatečně orientují na trhu služeb, které poptávají. Bylo by tedy zcela logické, pokud by se starostka obrátila na nějaké odborné pracoviště (v tomto případě vysokou školu), aby jí s výběrem vhodných uchazečů poradilo.

Jenže tvrzení starostky má vážné trhliny.

Pedagog, který měl starostce uchazeče telefonicky doporučit, má těžkou sluchovou vadu. Se svým okolím komunikuje prakticky pouze v písemné formě, není schopen uskutečnit telefonický hovor. Je vyloučeno, že by mu Petra Urbanová byla schopna do telefonu vysvětlit, co potřebuje, a získat od něj potřebné informace. Starostka však tvrdí, že s pedagogem telefonovala a že žádná písemná korespondence s ním neexistuje.

Pedagog zároveň v písemné odpovědi na náš dotaz sdělil, že Jana Štancla, kterého měl starostce doporučit jako vhodného uchazeče, vůbec nezná, a zároveň si ani nevzpomíná na žádnou komunikaci s obcí Nelahozeves. Pedagog se však naopak zná s Martinem Jakoubkem, který s ním dříve na katedře vyučoval jeden předmět.

Jméno pedagoga nebudeme zveřejňovat zejména s ohledem na jeho zdravotní postižení. Je pravděpodobné, že dotyčný neměl vůbec tušení, že se na něj starostka Nelahozevsi odkazuje, a s kauzou patrně nemá nic společného.

Kdo chce zabít Jakoubka?

Kauzu veřejně otevřel bývalý starosta. Jeho výpadu na zasedání zastupitelstva však předcházely dvě žádosti o poskytnutí informací, se kterými se na obec obrátila jistá pražská právnička. Předmětem jejích žádostí byly informace o činnosti Martina Jakoubka pro obec Nelahozeves. V první žádosti žadatelka posměšně konstatuje, že “Ing. Jakoubek se vyjadřuje v podstatě ke všemu, co se v obci děje”. Právnička si postupně na obci vyžádala přehledy peněz vyplacených Jakoubkovi, faktury a další podklady, které detailně mapují jeho dosavadní činnost pro obec, včetně průběhu veřejné zakázky z března loňského roku, která nyní vzbuzuje vážné pochybnosti.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím je obec povinna zveřejňovat na webových stránkách informace, které žadatelům na jejich žádost poskytuje. Právě zveřejněných informací o průběhu veřejné zakázky následně využil Jaroslav Otásek. Přímé spojení s právničkou popřel.

Stejně tak samotná právnička jakékoliv spojení s kýmkoliv dalším popírá, podle svého vyjádření se o Martina Jakoubka zajímá čistě ze “soukromých” důvodů. Zároveň však není ochotna tyto důvody nijak konkretizovat. Je tedy možné, že ve skutečnosti jedná jménem někoho jiného, kdo má nějaký zájem na eliminaci činnosti Martina Jakoubka pro obec Nelahozeves – patrně proto že mu Jakoubek komplikuje život.

Vodohospodář se v současné době zabývá např. auditem činnosti stavební firmy POHL CZ v obci, přičemž výsledkem auditu má být zjištění, zda obec uzná závazky za dřívější výstavbu kanalizace ve výši několika milionů korun, které po ní stavební firma požaduje (na nejbližším zasedání by o průběhu tohoto auditu měla být podána průběžná zpráva). Mimochodem, majitel firmy Petr Pohl se zúčastnil i zářijového zasedání zastupitelstva, kde byla “kauza Jakoubek” otevřena. Nikdy předtím na zasedání nechodil.

Firma POHL CZ však není jediná, která může mít motiv Jakoubka odstavit. Vodohospodář se v minulosti velmi kriticky věnoval například činnosti developerské firmy Anglický Resort a samozřejmě zejména Skládce Uhy, kterou provozuje .A.S.A. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že právnička, která se o Jakoubka intenzivně zajímá, se dle svého webového profilu specializuje mj. na odpadové hospodářství.

Pokuta za zveřejňování osobních údajů

Trpkou dohrou žádostí o informace o Jakoubkovi je pokuta, kterou před měsícem obci udělil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Na něj se obrátila sama žadatelka, které vadilo, že obec na svých webových stránkách zveřejnila její žádosti o informace včetně jejího jména a příjmení a e-mailové adresy. ÚOOÚ v tom shledal porušení zákona a obci udělil pokutu v symbolické výši tři tisíce korun. Obec se proti udělení pokuty nebránila a zaplatila ji včetně vyměřených nákladů řízení ve výši 1 000 Kč.

 

pdf
Rozhodnutí ÚOOÚ[69.38 KB]

Obec ihned po obdržení rozhodnutí o pokutě umístila na webové stránky nové verze žádostí o informace, z nichž osobní údaje právničky vymazala. Původní texty s jejím plným jménem jsou však na webových stránkách obce nadále dostupné:

První žádost ze dne 17. 7. 2013 Žádost publikovaná na oficiálních stránkách obce Nelahozeves Odpověď obce Nelahozeves
Druhá žádost ze dne 20. 8. 2013 Žádost publikovaná na oficiálních stránkách obce Nelahozeves Odpověď obce Nelahozeves

(Ke dni 6. 11. 2013 odkazy směřují na dokumenty s plným jménem právničky. Je možné, že v budoucnu budou dokumenty vyměněny či odstraněny.)

K dokumentům se lze snadno dostat pomocí vhodně položeného dotazu do vyhledávače Google. Protiprávní stav, za nějž obec dostala pokutu, tak nadále trvá.

Aktualizace 8. 11. 2013: Dnes již tři ze čtyř odkazů v tabulce nefungují, příslušné dokumenty byly ze stránek obce krátce po publikování článku odstraněny. Jeden z dokumentů (text žádosti z 20. 8. 2013) je však nadále dostupný.

Aktualizace 10. 11. 2013: K dnešnímu dni už není dostupný ani poslední zmiňovaný dokument.

Antimonopolní úřad zakázka nezajímá

Úřad pro ochranu osobních údajů není jediný, kdo byl do kauzy zatažen. Na konci srpna se totiž kdosi obrátil kvůli této zakázce i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Stěžovatel v podnětu uvádí, že “zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, neboť byl povinen předmětnou veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení podle zákona a neučinil tak”. ÚOHS však podnět smetl se stolu s tím, že jde o zakázku malého rozsahu, která nespadá do jeho pravomoci.

K podnětu se nikdo nehlásí. Výše zmiňovaná právnička tvrdí, že podnět nepodala. Jaroslav Otásek podnětem v září teprve hrozil a nejspíš tedy ani nevěděl, že podnět v této věci byl již někým podán v srpnu.

Shrnutí

  1. V soutěži na konzultační práce v předpokládaném rozsahu cca 1 000 000 Kč obec vedle Martina Jakoubka oslovila jeho blízkého spolupracovníka Petra Formánka, aby mu v soutěži konkuroval.
  2. Dále oslovila Jana Štancla, který k poskytování odborných konzultací nemá živnostenské oprávnění.
  3. Starostka není schopna věrohodně vysvětlit, proč vedle Martina Jakoubka oslovila právě Petra Formánka a Jana Štancla. Její tvrzení, že doporučení na tyto dvě osoby získala ze Stavební fakulty ČVUT, vyloučil pedagog, se kterým měla údajně hovořit.
  4. O Jakoubka se intenzivně zajímá jistá právnička z Prahy, která ale není ochotna důvod svého zájmu vysvětlit. Formální pochybení obce jí ale stálo za to, aby podala podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  5. Zakázka, v níž Martin Jakoubek zvítězil, stála někomu za to, aby se obrátil s podnětem na antimonopolní úřad.

Komentáře   

-3 #2 Radek Šebesta 2013-11-08 15:03
A z čeho usuzujete, že lže? Z jednoho článku, kde není ani uvedeno stanovisko paní starostky, nejde přece někoho nařknout ze lži!
Nebudu přece někoho napadat, když ani neznám jeho názor a stanovisko.
Citovat
+3 #1 tRest 2013-11-07 06:48
Nebyla náhodou starostka taky v Lánech? ;-)
Nechápu proč o tom výběru lhala, úplně zbytečně. Nicméně starosta, který lže, to je poněkud silná káva.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.