Je to hon na čarodějnice, říká o kauze v mateřské škole Pavel Matoušek

IMG 8718
Zastupitel Pavel Matoušek
Zastupitel Pavel Matoušek
Nelahozevsí nadále silně rezonuje incident, který před dvěma týdny proběhl mezi ředitelkou mateřské školy Ilonou Sedlářovou a dvěma dětmi z třídy Žabiček a pro který se mezi rodiči již vžilo pojmenování “pindíková kauza”. V řadě reakcí se objevily i výtky na adresu zřizovatele školky, který v očích některých rodičů nepostupoval dostatečně razantně a rychle. Zastupitel Pavel Matoušek ale postup obce hájí a zdůrazňuje, že starostka Nelahozevsi Petra Urbanová se kauze intenzivně věnovala, a to přesto, že je v současné době na mateřské dovolené. Za hlavní problém Pavel Matoušek považuje skutečnost, že maminka, která kauzu odstartovala svým příspěvkem na Facebooku, dodnes nikam nepodala žádnou oficiální stížnost.

Stejně jako v rozhovoru s učitelkou Ludmilou Brožovskou, i zde je místo skutečného jména dítěte používáno jméno Pepíček.

Pár hodin po zveřejnění rozhovoru s Ludmilou Brožovskou obec oznámila, že předává celou věc policii. Je to náhoda, nebo jste v tom rozhovoru našli něco, co vás k tomu přimělo?

Ne, nenašly se v tom žádné informace, které by to podnítily, ale spíše rozpory. Výpověď Pepíčka se shodovala s výpovědí paní ředitelky, ale rozchází se s tím, jak to interpretuje paní Brožovská.

A v čem?

Paní ředitelka uvedla, že dva chlapci si v umývárně ukazovali přirození. Viděla to holčička, která běžela za paní ředitelkou a řekla jí, co se děje. Ředitelka od krájení svačiny i s nožem odešla do umývárny, kde řekla, že pokud v tom budou pokračovat, že jim „ho” uřízne. Paní ředitelka tvrdí, že v tu chvíli nůž odložila na okno. Takto to popsala shodně ředitelka i Pepíček, jehož výpověď potvrdila maminka.

V tom zatím nevidím žádný rozpor s tím, co říká paní Brožovská.

Tam šlo pravděpodobně o způsob, jakým paní učitelka Brožovská popsala konec události, kdy údajně ředitelka vyšla z umýváren s úsměvem. Ten článek ale byl spíš jen poslední kapka.

Dobře, tak začněme od začátku. Kdy jste se o incidentu dozvěděli a jakým způsobem?

O incidentu jsme se dozvěděli tak, že úřednice obecního úřadu si to přečetla na Facebooku a řekla to paní starostce. Ta, ač je na mateřské dovolené, inkriminovanou maminku sama kontaktovala a řešily to spolu, přestože žádná stížnost nepřišla. Maminka se na nás neobrátila.

Ve čtvrtek 24. května (k incidentu mělo dojít v pondělí 21. května – pozn. aut.) si pak ředitelka zavolala maminku do ředitelny, kde se jí omluvila a shodly se na stejné verzi výpovědi. Potom volala maminka paní starostce a žádala ji, aby se taková věc už neopakovala. Starostka to považovala za pedagogické selhání, takže se obrátila na odbor školství na krajském úřadě a na jeho doporučení paní ředitelku potrestala.

Jak?

To ti neřeknu. Pokud si chceš tuto informaci zjistit, požádej podle zákona 106 o přístupu k informacím obecní úřad. Je to pracovně-právní záležitost, která se nemusí ventilovat.

Tím to tedy skončilo?

Ne. Maminka Pepíčka chtěla, aby jí starostka poslala informaci o potrestání ředitelky. Dostala možnost do dokumentu nahlédnout na úřadě a následně poslala paní starostce e-mail, kde oznamovala, že incident měl jiný průběh, než dříve se synem popsali, a zároveň sdělila, že s trestem pro ředitelku nesouhlasí. Uváděla, že paní ředitelka je na děti zlá a vyzývala starostku, aby vyslechla další učitelky. Takže trest jí nejspíš připadal nízký.

DSCF6132
Starostka Petra Urbanová s Pavlem Matouškem
Starostka Petra Urbanová s Pavlem Matouškem
Starostka se jí následně ptala, zda to má považovat za oficiální stížnost, ale maminka do včerejší (6. června 2012 - pozn. aut.) dvacáté hodiny, kdy jsem o tom s paní starostkou naposledy mluvil, na tento dotaz neodpověla.

Požádali jste tedy další učitelky o vyjádření, jak po vás požadovala maminka?

Nedovedu si představit, že bychom si bez paní ředitelky nebo i s ní pozvali na obecní úřad učitelky, které jsou její podřízené, a chtěli jsme slyšet nějakou verzi proti paní ředitelce. Ony by ze strachu o práci nemusely říct pravdu. Kdyby tam byly bez paní ředitelky, mohlo by to být považováno za donášení, přestože jsme si je oficiálně pozvali. Když tam budou s paní ředitelkou, tak konfrontace nebude k ničemu – buď budou mít strach a nebo ji prostě respektují a nebudou jí chtít shodit.

Ve stanovisku obce byla zmíněna i Česká školní inspekce. Na tu jste se také obrátili?

Ne, přímo ne. Ale policie už dala najevo, že si součinnost inspekce vyžádá sama.

Sdělila vám policie odhad, jak dlouho by to šetření mohlo trvat?

Nejméně jeden měsíc.

Takže si to shrňme. Maminka se nejprve shodovala s ředitelkou, ale pak změnila výpověď. Tato upravená výpověď již odpovídá tomu, co v rozhovoru řekla Ludmila Brožovská?

E-mail jsem neviděl a tyto informace nemám. Zásadní je ale to, že maminka se původně s paní ředitelkou na popisu události shodla.

Stále jsem ale nepochopil, v čem je rozpor ve verzi paní ředitelky Sedlářové a paní učitelky Brožovské. Paní ředitelka běží s nožem v ruce do umývárny – to nikdo nepopírá. V umývárně se odehrává něco, o čem už paní Brožovská nemluvila – sama připouští, že u toho už nebyla a že pouze slyšela křik dítěte. Pokud tedy ředitelka tvrdí, že nůž v umývárně položila, tak to přece nikdo nezpochybňuje.

Celá věc byla zpochybněna pouze na základě nesouhlasu maminky s výší trestu…

…to už jsi říkal. Zapomeňme teď na maminku. V čem se liší výpověď Ilony Sedlářové od sdělení Ludmily Brožovské?

Rozdíl neznám. Každopádně paní ředitelka se podle mých informací na poslední třídní schůzce všem omluvila, přiznala svou chybu, přesto skoro začal lynč. Kdybychom byli ve středověku, už by byla některými maminkami zřejmě lámána na kolech.

IMG 7544Maminkám se nelze divit, některé mají zcela zjevně strach. O tom svědčí mimo jiné příspěvek na webové právní poradně občanského sdružení APERIO, který se tam objevil v pondělí – tedy ještě před zveřejněním rozhovoru s Ludmilou Brožovskou – a kde nejmenovaná maminka popisuje, že je z Nelahozevsi a že se bojí dávat dítě do školky.

Mohu-li říci svůj osobní názor na celou událost, tak to byl naprosto neprofesionální lapsus paní ředitelky, ale problém je hlavně v tom, že zapomněla odložit nůž. Pokud by jej odložila, mohla jim klidně vyhrožovat, že jim „ho“ utrhne, nebo cokoliv jiného, a výsledek by byl úplně jiný. Hysterie vzniká jen kvůli tomu noži.

Samozřejmě – nůž je ta podstata problému! Malé dítě vidí dospělou osobu, které dosud plně důvěřovalo, jak drží v ruce nůž a údajně mluví o řezání. Jak si to má takový malý a bezbranný človíček vyložit? Představ si, že nad tebou bude stát s nožem někdo, kdo je třikrát větší než ty.

Opakuji, že z mého pohledu jako představitele obce to je neomluvitelné selhání, ale to, co se děje okolo, je hon na čarodějnice, který začal konkurzem na místo ředitelky po paní Janovské. Tehdy se začaly šířit fámy o psychické labilitě paní Sedlářové a podobné věci. Šířili to ti samí lidé, kteří se teď nejvíc proti paní ředitelce ozývají.

Fámy ponechme stranou. Tady máme svědectví člověka, který tvrdí, že byl svědkem té události a zcela otevřeně a podrobně ji popsal. Považuješ to, co řekla paní Brožovská, za důvěryhodné?

Je neoddiskutovatelné, že se incident stal. Bohužel na mne z toho článku ale čiší osobní útok. Vznikly určité neshody ke konci pracovního poměru paní Brožovské a myslím si, že je to částečně osobní, možná podvědomě.

Jedna věc je motivace ke sdělení, a druhá věc je, zda je to pravda. Takže znovu: věříš tomu, co paní Brožovská řekla, nebo ne?

Musel bych si to přečíst celé znovu, ale pokud máš na mysli to, jak paní ředitelka vyšla ze záchodu skoro s úsměvem poté, co vyhrožovala těm chlapcům, tak tomu nevěřím.

Myslíš si, že to, co se stalo, je na odvolání ředitelky?

Ne. Není to na odvolání. Je to v uvozovkách na důtku s výstrahou. Pakliže někdo chce paní ředitelku odsuzovat za to, že způsobila psychické trauma dítěti, nechť si s ním dojde za klinickým psychologem. Což ty děti budou stejně muset podstoupit, protože policie těžko bude vyslýchat malého kluka jinak než dětským psychologem. Což může způsobit větší trauma než ten prapůvod celého incidentu. Rád bych také zdůraznil, že pokud paní Brožovská z nějakých důvodů neuvedla úplnou pravdu, tak teď bude muset mluvit pravdu, jinak by se jednalo o křivou výpověď.

Nemáte v úmyslu nařídit ředitelce dovolenou do vyšetření případu?

Nejde to. Nedovedu si představit ten kontraproduktivní výsledek, až se prvního září neotevře druhá školka. Kdyby paní ředitelka byla doma, nemohla by řídit přípravu nové školky.

V pozadí „pindíkové“ kauzy trochu zůstala jiná část rozhovoru, v níž Ludmila Brožovská popisuje napjaté vztahy mezi učitelkami. Má-li pravdu, tak její popis má poměrně typické znaky mobbingu či v tomto případě bossingu. Hodláte se tím nějak zabývat, nebo to považujete spíš za vyřizování osobních účtů?

Mám rozdílné informace o tom, proč to vzniklo. Nebudu to ventilovat, je to pracovně-právní vztah mezi paní učitelkou a paní ředitelkou, ale konec pracovní smlouvy a z toho vyplývající další věci byly důvodem závěrečné rozepře. Celý ten rozhovor vznikl spíš ze zhrzenosti. Kdyby spolu měly spory, nedovedu si představit, jak by mohla paní Brožovská i další učitelky přejít z Mikovic k nám.

Ona tvrdí, že problémy začaly až loni v prosinci.

Ano, ale my do toho nevidíme. Nechci shazovat verzi paní učitelky, ale pokud s tím měla problémy, měla se obrátit na zřizovatele. Protože to neudělala, mám spíš dojem, že se jednalo o osobní spory, které se řešily na pracovišti.

Dokážeš se zaručit, pokud by se některá z učitelek po přečtení rozhovoru s paní Brožovskou nebo tohoto rozhovoru s tebou rozhodla nahlásit zřizovateli něco, co se třeba jen vzdáleně podobá mobbingu nebo bossingu, že byste se snažili to co nejpoctivěji prošetřit a postupovali vůči ohlašovatelce s maximální ohleduplností?

Jednoznačně. My teď řešíme jeden incident, který ani nebyl oficiálně nahlášen na obec, a kdyby se to nestalo, tak teď ani nevíme o rozepři mezi paní ředitelkou a paní učitelkou Brožovskou.

Podaří se vášně uklidnit? Dá se to ještě vůbec dostat do normálního stavu?

Co je normální stav?

To, co se děje teď, rozhodně normální stav není.

Bojím se, že je. Že se jen objevila další příležitost hlasitě a veřejně kritizovat paní ředitelku. Zčásti tentokrát oprávněně. Ale ona má problémy od samého počátku, kdy je spojována s naší školkou. Lidi jí pomlouvají, vymýšlejí si. Někteří naši spoluobčané jsou pracovně spojeni s Kralupy, takže sem vede tichá pošta a na jejím konci je z komára velbloud.

Nedala teď ředitelka částečně těm fámám trochu za pravdu?

Myslím, že ne. Ona prostě chybovala ve své práci. Fyzicky se nic nestalo. Když se podíváme na spoustu pracovních incidentů, kdy se lidi do sebe pustí, taky o nich nebudu říkat, že jsou labilní, když jednou vybuchnou. Kdyby paní ředitelka byla labilní, tak chodí třída Žabiček domů s pláčem, s pláčem se probouzí a děti nechtějí chodit do školky od prvního září. To, že má svébytný přístup ke své práci, ještě neznamená, že ten přístup je špatný.

Zajímavá okolnost taky je, že incident se stal dvěma dětem, ale řešila to pouze jedna maminka. Druhá to nechala plavat, protože pravděpodobně usoudila, že to nebyl čin šílence.

S druhou maminkou jsem o tom osobně mluvil a ukázalo se, že vůbec neví, že jedním z hlavních aktérů je i její syn, protože jí to vůbec neřekl.

Takže z toho asi neměl trauma. Nicméně v podání na policii jsou jména obou chlapců, takže budou asi vyslýcháni oba.

Obec oznámila, že výsledek šetření policie projedná zastupitelstvo. Jste si vědomi toho, že výsledkem může být dvouhodinová emotivní debata na veřejném zasedání zastupitelstva?

Je to lepší, než scházení se rodičů po hasičárnách, aniž by si třeba přizvali někoho z obce, aby jim podal vysvětlení.

Komentáře   

+7 #22 Šárka 2012-06-23 11:39
Kdo neudělal někdy výchovnou chybu, ať hodí kamenem......Po kud naše dcerka začne v září některou z obou školek navštěvovat, tak se o ni bát nebudeme.Ne snad proto, že nemá pindíka. Ale proto, že mi paní ředitelka ani paní vychovatelky nepřijou nijak excentrické. A předesílám, že dcerku ještě do školky dát nemusíme.Nerada bych se tu dočítala, že nám jde o umístění. Já sama jsem dcerám (a mám čtyři) kolikrát povídala, že když budou zlobit a povídat u jídla, budou mít v bříšku "chlupáče". Sama nevím co to je,ale napadlo mě to.Mělo to skvělý účinek. Dcery se tomu dodnes smějí a žádné trauma to na nich nezanechalo.A moje nebožka maminka mi říkávala "nezlob nebo tě Bezruký chytne za pupík". Dodnes se směju, když si uvědomím, jak by to ten pán bez ruky udělal:) Paní ředitelka je profesionál.I ten se má právo pomýlit či selhat.Při troše shovívavosti to je lidské. A pokud je za tímto "stádním reflexem" a šikanou něco osobního, je mi to z duše protivné.
Citovat
+2 #21 Katka Najmanová 2012-06-21 15:55
Tahle obec mě baví čím dál víc :)
Citovat
+1 #20 Neveřejné 2012-06-18 17:53 Citovat
+9 #19 Kočka 2012-06-10 19:41
Pevně věřím, že moje dítě nebude debilní a v situaci, do které se dostal "Pepíček" v koupelně, se jen zasměje. Až mi to doma odvypráví, střihnu mu jednu za ucho a pak se tomu večer s manželem zasmějeme.
Citovat
+3 #18 Radek Šebesta 2012-06-08 18:45
Cituji Karel:
Cituji Radek Šebesta:
Prosím vás jaká výchova rodičů, vy říkáte doma dětem "hlavně si nikde neukazujte pindíky"? To asi těžko. Tomu dítěti přece ještě nedochází co přesně dělá. Výchovou můžete ovlivnit dítě aby nekradlo, neubližovalo, ale ne takouhle prkotinu. Nemůžete chtít po 4 letém dítěti, aby si nemohlo užívat dětství a chovalo se zodpovědně. Každý by si měl vzpomenout co dělal on jako dítě.
A hlavně se přeci nemá řešit co provedlo to dítě a čí je to vina, ale reakci paní ředitelky, dospělé osoby, která je za své chování již zodpovědná.


Vážený pane, pedofilové dětem také říkají, že je to jenom hra. A zajímalo by mne co byste tu psali, kdyby se jednalo o romského chlapečka. To byste rodičům pěkně nadávali.

Trochu nechápu, jak do toho zapadají romové a pedofilové?
Asi jste trochu jinde ne?
Citovat
+1 #17 Bosana 2012-06-08 16:07
Když to tak sleduju, napadá mě jedna věc...Pro zlepšení nálady a pro inspiraci, jak by to mohlo vypadat :-)))
Citovat
-3 #16 Karel 2012-06-08 15:40
Oprava sáhl jsem o knihu vedle. Tento trestní zákon platil do roku 2010 od té doby je §345 a §346 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Pro citaci tu není místo, protože paragrafy jsou rozšířené.
Citovat
0 #15 Nalay 2012-06-08 15:09
Citace:

Vážený pane, pedofilové dětem také říkají, že je to jenom hra. A zajímalo by mne co byste tu psali, kdyby se jednalo o romského chlapečka. To byste rodičům pěkně nadávali.
Trošku mimo, ne? :-? Mezi dítětem a dospělým člověkem je rozdíl. Copak mají děti nějaký problém lítat nahé venku? Stydí se až od určitého věku.
Citovat
+1 #14 Karel 2012-06-08 15:09
§ 175 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo peněžitým trestem.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

citace Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Jen pro představu o co může jít.
Citovat
+1 #13 Karel 2012-06-08 15:08
§ 174 Křivé obvinění
(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
Citovat
+5 #12 Karel 2012-06-08 14:47
Liduška v rozhovoru říká, že na facebook to dala maminka Pepíčka. Pověsit něco na facebook není medializace?
Citovat
+1 #11 Karel 2012-06-08 14:38
Jenom se chci zeptat, kdo psal na facebook?
Citovat
+1 #10 maminka Pepíčka 2012-06-08 14:36
Pavle, mrzí mě, že máš nepřesné informace.
Jak jsem již psala i panu Mojžíšovi, nechtěli jsme ani celou kauzu medializovat, což mi pan Mojžíš přislíbil a za uveřejnění se omluvil.
Citovat
-2 #9 maminka Pepíčka 2012-06-08 14:27
Ahoj Pavle,s některými věcmi, co tu "říkáš" nesouhlasím.
1. ve čtvrtek 24.5. jsem se to dozvěděla náhodou od dítěte
2. 25.5. ráno mi volala paní starostka, zda bych si s ní o tom mohla promluvit. Přijela jsem ihned na úřad a povídaly si o dané kauze, kde jsem řekla, že jako rodiče nechceme do této kauzy tahat policii. Bylo mi řečeno, že to bez toho nejde. Poté paní starostka mluvila telefonicky s mým manželem a poté opět se mnou. v pátek odpoledne mi vše paní ředitelka přiznala a omluvila se. Zavolala jsem to paní starostce a v sobotu jsme problém řešily dál. Navrhla, že se setkáme všichni (paní starostka, paní ředitelka, já a manžel na úřadě). Poté jen paní starostka napsala mail, že to není nutné a že dá paní ředitelce adekvátní sankci.Která se mi zdála velice mírná (sama paní starostka mi nabídla, že se můžu podívat na potrestání u paní Heimrathové). Což jsem udělala.
3. Ani jeden z nás to nechtěl řešit přes policii a školní inspekci, ale jen se zřizovatelem školky.
Citovat
-4 #8 Karel 2012-06-08 14:27
Cituji Radek Šebesta:
Prosím vás jaká výchova rodičů, vy říkáte doma dětem "hlavně si nikde neukazujte pindíky"? To asi těžko. Tomu dítěti přece ještě nedochází co přesně dělá. Výchovou můžete ovlivnit dítě aby nekradlo, neubližovalo, ale ne takouhle prkotinu. Nemůžete chtít po 4 letém dítěti, aby si nemohlo užívat dětství a chovalo se zodpovědně. Každý by si měl vzpomenout co dělal on jako dítě.
A hlavně se přeci nemá řešit co provedlo to dítě a čí je to vina, ale reakci paní ředitelky, dospělé osoby, která je za své chování již zodpovědná.


Vážený pane, pedofilové dětem také říkají, že je to jenom hra. A zajímalo by mne co byste tu psali, kdyby se jednalo o romského chlapečka. To byste rodičům pěkně nadávali.
Citovat
0 #7 Strašidlo 2012-06-08 13:19
Každopádně všecko je to o lidech a nikdy není chyba jen na jedné straně... Každá ze stran si může připadat ublížená :-) A nevidím nic špatného na tom, když člověk přemýšlí o nějakém ideálu, jak by to mělo být. Samozřejmě, že pod vlivem situace se každý zachováme nějak a každé povolání, kdy se pracuje s lidmi, je nevděčné. Může to být úřednice, může to být učitelka, může to být novinář, může to být sociální pracovnice. Všecko je jen o lidech, jejich svědomí, o vlastním úsudku, být objektivní je téměř nemožné. Nikdy se nezalíbíme všem, ale měli bychom se snažit věci řešit, zlepšovat, ne jen nadávat, jak to máme v povaze...
Citovat
+9 #6 Radek Šebesta 2012-06-08 13:15
Prosím vás jaká výchova rodičů, vy říkáte doma dětem "hlavně si nikde neukazujte pindíky"? To asi těžko. Tomu dítěti přece ještě nedochází co přesně dělá. Výchovou můžete ovlivnit dítě aby nekradlo, neubližovalo, ale ne takouhle prkotinu. Nemůžete chtít po 4 letém dítěti, aby si nemohlo užívat dětství a chovalo se zodpovědně. Každý by si měl vzpomenout co dělal on jako dítě.
A hlavně se přeci nemá řešit co provedlo to dítě a čí je to vina, ale reakci paní ředitelky, dospělé osoby, která je za své chování již zodpovědná.
Citovat
0 #5 Strašidlo 2012-06-08 13:00
Tak o tom samozřejmě žádná, ale prostě to podle mě bylo neprofesionální a přehnané. A jsem ráda, že se to řeší. Kdyby nůž odložila na bezpečné místo, nikdo se zranit nemohl. Zranit se dítě může i o roh stolu apod. Děti zlobí, to je normální, ale dospělý by měl jít dětem příkladem, ne je děsit, když by měl být jejich autoritou, takže sorry, že oponuji.
Citovat
+4 #4 Jakub - Praha 2012-06-08 12:46
Pokud jsem četl dobře tak paní ředitelka i Pepíček řekli, že dala nůž na okno. Kdyby ten nůž nechala na stole, mohli by si s ním děti ublížit. A pokud se budeme bavit o tom jakou větu neřekla a jakou mohla říct tak se dostaneme úplně někam jinam. Po bitvě je každý generál a každý ví přesně co se mělo a nemělo, ale co by v té chvíli udělali sami neví.
Citovat
+4 #3 Strašidlo 2012-06-08 09:44
* Kdyby (dám příklad) ti kluci prováděli něco proti vůli holčičce, ještě bych osobně chápala, že zapomněla nůž odložit, ale takhle hloupě jim vyhrožovat, když dělají něco, co je u malých dětí dle mého názoru ještě normální, protože se tolik nestydí a jsou zvědavé. Podle mě adekvátní reakce by byla, kdyby prostě jim řekla: Kluci, oblíknout, bez řečí... Nebo něco v tom smyslu. Člověk s dlouholetou praxí u malých dětí by prostě tohle vůbec udělat neměl, proto si stojím za svým názorem...
Citovat
0 #2 Strašidlo 2012-06-08 09:34
Také si myslím, že to je otázka hlavně výchovy rodičů, ale nemyslím si, že pokud si dvě děti ukazovaly to, co si ukazovaly, by bylo tak špatné, že by paní ředitelka musela vyhrožovat s nožem v ruce. Kdyby (dám příklad) ti kluci prováděli něco proti vůli holčičce. Podle mě je chyba na obou stranách, jak u rodičů, tak na straně ředitelky, ale nesouhlasím s panem Matouškem v tom, že by měla dostat jen tu důtku. Myslím, že spousta rodičů prostě po tomto incidentu nebude ředitelce věřit a jeho nadhled v tomto případě není až tak na místě. :-? A myslím si, že by na tomto postu měl dělat člověk, který by se v životě takového kiksu nedopustil. Podle mě to prostě svědčí o jisté psychické labilitě. Ostatně stejně to bude řešit Policie a OÚ...
Citovat
+6 #1 Jakub - Praha 2012-06-08 08:42
Dobrý den, jak tuto situaci pozoruji tak mi příjde, že do doby než se do celé situace vložila "Liduška", která má evidentně osobní problém, byla celá situace vyřešena mezi vedením školky a rodiči. Proč někdo změní výpověď? Kriminalisté se řídí nepsaným pravidlem, že první výpověď je nejpřesnější, protože až potom člověk přemýšlí nad vlastní výhodou. Celé to je účelově manipulované.
A pokud jak se píše v článku: "Druhá to nechala plavat, protože pravděpodobně usoudila, že to nebyl čin šílence",
tak teď s tím bude mít pěkné starosti, za což vám asi hodně poděkuje. Z toho vyplývá, že nejvíc to odnesou jenom ty děti.

Rodiče by se měli zamyslet nad vlastní výchovou a příkladem, který dávají dětem i ostatním.

Teď do mě....
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.