Jakub Brynda byl zvolen starostou Nelahozevsi, místostarostou je Zdeněk Schneider

DSC 2146
Nově zvolený starosta Nelahozevsi Jakub Brynda (uprostřed) s novým místostarostou Zdeňkem Schneiderem a předsedkyní finančního výboru Olgou Riegertovou
Nově zvolený starosta Nelahozevsi Jakub Brynda (uprostřed) s novým místostarostou Zdeňkem Schneiderem a předsedkyní finančního výboru Olgou Riegertovou
Bez překvapení proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva, které se tradičně konalo v kulturním domě za velké účasti občanů. Novým starostou byl podle očekávání zvolen Jakub Brynda (34), místostarostou se stal Zdeněk Schneider (53).

Jakub Brynda ve funkci nahradil Josefa Kebrleho, který již do zastupitelstva nekandidoval. Zdeněk Schneider vystřídal Josefa Kuklu (nezávislý za KSČM), který bude dále působit jako řadový zastupitel.

Oba kandidáti byli zvoleni těsnou většinou pěti hlasů z devíti. Ty jim zajistilo jejich volební uskupení Pro Nelahozeves, které v říjnových komunálních volbách získalo nadpoloviční většinu. Zdeněk Schneider bude do konce roku vykonávat mandát při zaměstnání, na plný úvazek nastoupí od ledna.

DSC 2152
Nově zvolené zastupitelstvo. Zcela vpravo je teď už bývalý starosta Josef Kebrle, který ustavující schůzi řídil až do zvolení svého nástupce.
Nově zvolené zastupitelstvo. Zcela vpravo je teď už bývalý starosta Josef Kebrle, který ustavující schůzi řídil až do zvolení svého nástupce.
O žádných jiných návrzích se nehlasovalo. Na post starosty byl sice navržen také Zdeněk Schneider (navrhnul jej Stanislav Lidmaňský) a na post místostarosty Josef Kukla (navrhl jej Radek Modes), oba ale nominace odmítli.

Zastupitel Stanislav Lidmaňský v rozpravě také navrhoval, aby obec měla místostarosty dva. Odůvodnil to rozsáhlostí agendy obce a současně velkým množstvím peněz, které obec má či v blízké době bude mít díky poplatkům ze skládky. Návrh ale většina za uskupení Pro Nelahozeves odmítla. Stejná pětice zamítla i další návrh Stanislava Lidmaňského, aby se starosta a místostarosta volili tajnou volbou.

Zastupitelstvo dále zvolilo předsedy výborů. Kontrolní výbor povede Radek Modes, finanční výbor Olga Riegertová. Další členy výborů budou zastupitelé vybírat na příštím zasedání.

Zastupitelstvo také schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů a pověřilo všechny zastupitele k provádění svatebních obřadů.

V závěrečné diskusi vystoupil končící starosta Josef Kebrle. Poděkoval všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se v uplynulých čtyřech letech podíleli na rozvoji obce, a připomněl klíčové projekty, které samospráva v uplynulém volebním období stihla dokončit nebo rozpracovat.

Rozlučkový projev končícího starosty Josefa Kebrleho

DSC 2159
Bývalý starosta Josef Kebrle při děkovném projevu
Bývalý starosta Josef Kebrle při děkovném projevu
Milí sousedé,

v jedné z mých oblíbených knih, kterou napsal Max De Pree, je popsána role manažera. Není tam nic o boji o moc, není tam nic o znalosti detailů a dokonce tam není nic o rozdávání úkolů.

Role vedoucího, podle Maxe De Pree, spočívá ve zprostředkování dohody na požadovaném stavu na začátku, a v poděkování spolupracovníkům na konci. Mezi tím je vedoucí dlužníkem, který dluží svým lidem podporu, zdroje k dosažení cílů, vytrvalé a vlídné trvání na dohodách a zpětnou vazbu.

Proto chci na tomto místě poděkovat všem, kteří byli ochotni pomoci před čtyřmi lety během prvních čtyř měsíců vytvořit společnou představu o tom, co v Nelahozevsi chceme dosáhnout. Představu, která se akorát vešla na A3, ve které bylo přes 50 věcí, které je třeba postavit, předělat nebo udržet.

Z vizí, nápadů a snů, které se podařilo naplnit, chci zmínit alespoň:

 • rozšíření základní školy,
 • každoroční dávku oprav místních komunikací,
 • dobudování kanalizace ve vilách a projekt kanalizace Pod Strání a v Zagarolské,
 • kompletní reformu nakládání s odpady na principu "zaplať kolik vyhodíš",
 • osamostatnění klubu senorů,
 • organizace setkávání sousedů (starý most, Dvořákova Nelahozeves, úklid obce, Višňovka...),
 • obnovení práce v sociální oblasti,
 • vybudování hřiště vedle tělocvičny Dynama,
 • práce na územním plánu,
 • zlepšení informovanosti občanů Nelahozevsi - za tři roky existence webu jsme zveřejnili přes 700 aktualit a přes 200 zpráv na úřední desce, a odeslali okolo 140 newsletterů.

Za tohle všechno a za mnoho jiných akcí a aktivit, které se do tohoto seznamu nevešly, patří dík lidem, kteří se o realizaci každého jednoho z těchto bodů zasloužili. Zkusil jsem vás spočítat a dospěl jsem k číslu, které hodně přesahovalo 100 lidí. Jsem pyšný na to, jakým způsobem se dokážete podílet na obecních projektech v rozsahu, který pravidelně překračuje míru Vašich povinností. Jsem pyšný na to, co se vyklubalo z mé představy o "podhoubí".

Přeji také hodně úspěchů novému zastupitelstvu a novému starostovi.

Věřím, že spolupráce vedení obce se všemi skupinami občanů se ještě prohloubí.

Věřím, že peníze, které obec dostává jako výkupné za skládku, neprojíme, ale využijeme k rozvoji obce.

Věřím, že nové vedení bude schopno pohnout s akcemi, na které jsme byli krátcí, nebo jsme je už nestihli.

Věřím, že Nelahozeves bude skvělé místo k životu, kde budu znovu "jenom" vašim sousedem.

(mm)

Složení zastupitelstva vzešlé z voleb

DSC 2133
Petr Richtrmoc (Pro Nelahozeves)
Petr Richtrmoc (Pro Nelahozeves)
DSC 2134
Tomáš Robek (Pro Nelahozeves)
Tomáš Robek (Pro Nelahozeves)
DSC 2135
Olga Riegertová (Pro Nelahozeves)
Olga Riegertová (Pro Nelahozeves)
DSC 2136
Jakub Brynda (Pro Nelahozeves)
Jakub Brynda (Pro Nelahozeves)
DSC 2137
Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves)
Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves)
DSC 2138
Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život)
Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život)
DSC 2139
Stanislav Kuchta (KSČM)
Stanislav Kuchta (KSČM)
DSC 2140
Josef Kukla (KSČM)
Josef Kukla (KSČM)
DSC 2141
Radek Modes (ČSSD)
Radek Modes (ČSSD)

Veřejná správa

 • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.