• Titulní stránka

Jak bude v budoucnu vypadat náves? Koncepční studie bude v létě

DSC 8129
Na připravované rekonstrukci centra obce (Nelahozeveský zpravodaj 4/2019 – srpen) začínají pracovat architekti. Koncepční studie nové podoby návsi, jejíž zhotovení odsouhlasilo zastupitelstvo, by měla předložit různé varianty budoucího uspořádání centra. Předpokládaná cena studie činí 169 tisíc korun.

Tvorbu studie obec zadala architektovi Lukáši Grassemu, autorovi územního plánu Nelahozevsi. Na studii se bude úzce podílet i rodina Lobkowiczů, která v centru vlastní řadu pozemků včetně parku Antonína Dvořáka a prostoru před hasičským domem. Z tohoto důvodu starosta Jakub Brynda přizval ke spolupráci též architekta Otto Dvořáka, majitele architektonického studia CDI / City design international, které kromě Česka působí také v USA, Německu a Rakousku. Otto Dvořák s rodinou Lobkowiczů dlouhodobě spolupracuje.

Někteří zastupitelé se obávají, že zájmy obce a rodiny Lobkowiczů se nakonec nepodaří sladit, což byl jeden z důvodů, proč byla studie v zastupitelstvu schválena nejtěsnější možnou většinou pěti hlasů. Starosta se ale podle svých slov neúspěchu neobává. V prosinci proběhla na zámku úvodní schůzka, které se kromě představitelů obce a obou architektů zúčastnil i zástupce rodiny William Lobkowicz a jeho syn William Lobkowicz mladší. Schůzky tohoto typu budou podle starosty pokračovat i nadále, studie by měla vzniknout zhruba do poloviny roku.

Studie bude respektovat požadavky, které na centrum klade územní plán Nelahozevsi. Podle Grasseho současná podoba návsi již neodpovídá potřebám obce a trendům moderního uspořádání center, v nichž se projektanti snaží upravovat trasy komunikací tak, aby zde byli řidiči nuceni jezdit pomalu a opatrně. „Pro využití potenciálu návsi je nezbytné zklidnění jejího dopravního zatížení, organizace dopravy a úprava prostorového uspořádání,“ uvádí se v územním plánu.

S tím souhlasí i starosta. „Je to nefunkční prostor. Uprostřed je magistrála a pod ní obrovská nevyužitá plocha před hasičárnou,“ konstatuje Jakub Brynda. Ten chtěl původně provést jen zúžení hlavní silnice a generální rekonstrukci návsi ponechat na později, nyní však připouští, že bude efektivnější provést všechny úpravy najednou.

Kromě toho se ozvala společnost ČEZ Distribuce, která hodlá současná vedení nízkého napětí v centru obce nahradit podzemními kabely. Bude tedy třeba tyto práce časově sladit.

Podle dosavadních úvah by se měla současná rovná silnice zaoblit tak, že by hned pod zámkem byla svedena přímo k hasičskému domu a do současné trasy by se napojila až před rodným domem Antonína Dvořáka. To by donutilo řidiče v centru zpomalit a současně by hlavní silnice nepřetínala prostředek návsi, což by umožnilo zvětšit současný park a případně postavit na jeho okraji budovu občanského vybavení.

Na studii by pak měl navazovat regulační plán centra obce, který se stane „dodatkem“ územního plánu a podle něj pak bude možné náves zrekonstruovat. Regulační plán by měl stát dalších 236 tisíc korun.

Projekt rekonstrukce návsi měla původně připravovat firma CR Project, která zvítězila v loňském výběrovém řízení s cenou 2,1 milionu korun. Zakázka zahrnovala mimo jiné návrh rekonstrukce Kralupské ulice a dalších zpevněných ploch na návsi. Podle pokynů starosty se nyní firma soustředí na projekt rekonstrukce ulic Školní a Na Vinici, které byly též součástí zakázky.

Územní plán, Náves, Zpravodaj 2020/01

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.