Hasičský Mikuláš opět naděloval

Čertík
V neděli 2. prosince 2012 se děti se svými rodiči sešly v kulturním domě na tradičním mikulášském odpoledni, které pořádal místní sbor dobrovolných hasičů.

Už při příchodu sepsal anděl všechny hříchy i dobré skutky malých návštěvníků na jejich osobní Mikulášovu kartu. V průběhu odpoledne měly děti za úkol získat již tradičně razítka za splnění jednotlivých úkolů, mezi něž patřilo zdobení perníčků, malování obrázků, přeskok metličky, hasičská disciplína a nakonec zpívání písničky (nebo recitace básničky) Mikulášovi.

Všechny přítomné děti byly moc šikovné a uložené úkoly splnily na jedničku.

A pak již nezbývalo než čekat na příchod Mikuláše se svojí družinou. Aby přišel co nejdříve, pomáhaly ho děti přivolávat hlasitým voláním. Nakonec se dočkaly a Mikuláš přišel i s andělem a dvěma čerty. Ti však byli připraveni jen pro ta největší zlobidla.

Každý, kdo na pódiu zazpíval písničku nebo pověděl pěknou básničku, dostal od anděla malou odměnu. Celkem bylo rozdáno více než šedesát balíčků s dobrotami, které hasiči zajistili za přispění členů a sponzorů. Odměny dostaly všechny děti, dokonce i ty zlobivé, které slíbily, že se polepší.

Pro všechny přítomné bylo také připraveno nejen sladké pohoštění, které připravili členové sboru.

S použitím podkladů SDH Nelahozeves. Foto autorka a archiv SDH Nelahozeves

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.