• Titulní stránka
 • Články
 • Hasičská Tatra prochází nákladnou opravou a modernizací. Hasičský dům musí ještě počkat

Hasičská Tatra prochází nákladnou opravou a modernizací. Hasičský dům musí ještě počkat

tatra1
Nevejde se tam. (Foto z roku 2016, kdy hasiči dostali Tatru od firmy MERO.) | Foto: Hasiči Nelahozeves
Nevejde se tam. (Foto z roku 2016, kdy hasiči dostali Tatru od firmy MERO.) | Foto: Hasiči Nelahozeves
Zastupitelstvo schválilo kompletní renovaci hasičského zásahového vozidla Tatra za dva miliony korun. Vozidlo se po opravě přesune z provizorní garáže v areálu PTZ do hasičského domu a hasiči jej začnou používat pro výjezdy.

Utajená zakázka

Soutěž na dodavatele probíhala v lednu a únoru, zvítězila v ní firma ANZA z Chlumce nad Cidlinou, která se specializuje na opravy hasičských a vojenských vozů. Chystanou opravu předznamenal „voucher“, který hasičům slavnostně předal starosta Jakub Brynda na tradičním únorovém hasičském plese.

voucher
Voucher na opravu Tatry dostali hasiči z rukou starosty na svém plese. (Velitel hasičů Jan Gregor v popředí uprostřed.) | Foto: Hasiči Nelahozeves
Voucher na opravu Tatry dostali hasiči z rukou starosty na svém plese. (Velitel hasičů Jan Gregor v popředí uprostřed.) | Foto: Hasiči Nelahozeves
Soutěž na rekonstrukci Tatry byla vyhrazena pro tři předem vybrané zájemce a nebyla dopředu nikde zveřejněna, ačkoliv platná směrnice o zadávání veřejných zakázek ukládá starostovi zveřejňovat všechny zakázky s hodnotou přesahující zhruba milion korun včetně DPH. Tuto hodnotu překročila zakázka na Tatru téměř dvojnásobně. Kromě vítězné firmy ANZA byly osloveny firmy Autotrans Jičín a Malina-Vrše. Ty se však na hasičská vozidla nespecializují a v soutěži nepředložily požadované reference. Navíc se obě nacházejí nedaleko firmy ANZA (do 40 kilometrů) a obě s firmou ANZA v minulosti spolupracovaly. Seznam firem, které mají být se zakázkou osloveny, připravoval velitel hasičské jednotky Jan Gregor. „Věnoval jsem se tomu velmi dlouho a pečlivě,“ obhajuje svůj výběr. Firmy dle svých slov vybíral na základě telefonických a osobních referencí jiných hasičských sborů, které si v minulosti nechávaly rekonstruovat svá zásahová vozidla. „Práci některých firem znám i osobně,“ konstatoval velitel. Že jsou všechny oslovené firmy ze stejného regionu, je údajně náhoda.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek byla schválena v roce 2014 a je podle zákona o obcích závazná pro všechny starosty i v navazujících volebních obdobích. Nezveřejnění soutěže bylo podle Jakuba Bryndy administrativním nedopatřením, což potvrzuje i zastupitelka a předsedkyně finančního výboru Olga Riegertová. „Na poradě zastupitelů bylo konstatováno, že výzva bude vyvěšena,“ uvedla zastupitelka. Že obec výzvu nezveřejnila, již pak podle svých slov nekontrolovala. Právě v době, kdy soutěž probíhala, starosta v zastupitelstvu navrhoval, aby podobné zakázky již napříště zveřejňovat nemusel.

Rekonstrukce hasičského domu skončila nedokončeným projektem

tatra2
Tatra zaparkovaná v nevytápěné garáži v areálu PTZ. | Foto: Hasiči Nelahozeves
Tatra zaparkovaná v nevytápěné garáži v areálu PTZ. | Foto: Hasiči Nelahozeves
Vozidlo Tatra T815 CAS 25 darovala obci před třemi lety firma MERO. Tehdy mělo hodnotu zhruba 160 tisíc korun. Další podobnou částku poté zastupitelstvo uvolnilo na nejnutnější opravy. Vzápětí se však ukázalo, že Tatra se nevejde do garáže v hasičském domě na návsi. Velitel Jan Gregor proto žádal starostu Josefa Kebrleho o svolení, aby mohl v garáži vysekat část podlahy, čímž by se snížila o potřebných 30 centimetrů, na příslušné úpravy včetně výměny vrat si hasiči našli i sponzora. Tehdejší starosta s úpravami ale nesouhlasil z obav o statiku a odtokové poměry budovy. Tatra tak byla provizorně zaparkovaná v pronajaté garáži areálu PTZ a zůstala zde další dva roky, které se nesly ve znamení sporů o budoucí podobu hasičského domu.

prizemi
Projekt rekonstrukce hasičského domu - půdorys přízemí.
Projekt rekonstrukce hasičského domu - půdorys přízemí.
První úvodní studii rekonstrukce připravenou projektantem Jaroslavem Kaňkou v roce 2017 totiž hasiči odmítali jako „zmatečnou“ a nevyhovující jejich potřebám. Na druhém projektu vypracovaném v únoru 2018 projektantem Pavlem Kašpárkem (viz ilustrace) se již našla mezi starostou a hasiči shoda, tím však práce skončily. Dnes už bývalý starosta Josef Kebrle dle svých slov projektanta opakovaně žádal o dokončení projektu, Pavel Kašpárek si však už do konce volebního období údajně nenašel čas.

Podle návrhu by se hasičský dům měl stát multifunkčním prostorem pro potřeby obce i hasičské jednotky a současně měl sloužit jako zázemí pro technické služby.

patro
Projekt rekonstrukce hasičského domu - patro.
Projekt rekonstrukce hasičského domu - patro.
Celý prostor hasičského domu má být rozdělen na dvě části, aby mohla budovu využívat nezávisle obec i hasiči. Každá z částí by měla samostatný vchod a samostatné schodiště do patra. Do přízemí jsou kromě tří hasičských garáží situovány malé kanceláře, sociální zařízení a šatny.

Do patra je navržena konferenční místnost pro cca 50 osob, gastro koutek a malá zájmová klubovna. Hasičská jednotka zde má mít samostatnou školicí místnost s malým kuchyňským koutem, sklad a sušicí věž pro požární hadice.

DSC 2104
Zadní zeď hasičského domu je v havarijním stavu.
Zadní zeď hasičského domu je v havarijním stavu.
Projekt předpokládá, že ze současné zanedbané budovy zůstane jen obvodové zdivo, veškeré vnitřní konstrukce se zbourají a postaví znovu. Současné stropy v přízemí se mírně zvednou kvůli vjezdu požární techniky do jednotlivých garáží. Postaví se nová střecha, nové komíny, celý objekt bude zateplen a osazen novými dveřmi, okny a garážovými vraty. V patře bude osazeno nových 14 střešních oken a dva vikýře.

DSC 2059
I toalety by si už pomalu zasloužily obnovu.
I toalety by si už pomalu zasloužily obnovu.
Nejprve by se však musel projekt dokončit tak, aby mohla obec začít hledat stavební firmu, která potřebné práce provede. Jakub Brynda ale zatím přípravy pozastavil, neboť jeho prioritou je nyní rekonstrukce budovy autoservisu v Zagarolské ulici, aby zde mohl být zřízen sběrný dvůr a zázemí pro technické služby. Ty by pak už nepotřebovaly prostory v hasičském domě a projekt by vyžadoval přepracování. V letošním roce se tak provede jen nezbytná oprava zchátralé zadní zdi a sociálních zařízení, která jsou v tristním stavu. V rozpočtu je na to vyhrazeno 140 tisíc korun.

Tatra jako vyměněná

Letos se ale zrekonstruovaná Tatra přesto do garáží v hasičském domě podívá. V rámci opravy a  modernizace, která by měla skončit do poloviny května, se totiž vozidlo o potřebných 30 centimetrů sníží. Úprava bude spočívat v odstranění současných dvou nádrží na vodu a na pěnu, místo nich bude instalována jediná nádrž na vodu a k ní pěnidlo s koncentrovanou směsí. Pěna v případě potřeby vznikne smícháním koncentrátu s vodou.

DSCF0211
Jedním z důvodů, proč starosta Jakub Brynda nechce do hasičského domu nyní více investovat, je skutečnost, že asfaltová plocha před domem patří rodině Lobkowiczů. Podle starosty je nutné nejprve s rodinou prodiskutovat celé budoucí uspořádání návsi a vlastnické vztahy k jednotlivým parcelám.
Jedním z důvodů, proč starosta Jakub Brynda nechce do hasičského domu nyní více investovat, je skutečnost, že asfaltová plocha před domem patří rodině Lobkowiczů. Podle starosty je nutné nejprve s rodinou prodiskutovat celé budoucí uspořádání návsi a vlastnické vztahy k jednotlivým parcelám.
Osud Tatry kritizoval na stránkách březnového Nelahozeveského zpravodaje nový starosta Jakub Brynda. Svého předchůdce, kterého ve funkci vystřídal loni v říjnu, nepřímo obvinil z toho, že svou nečinností způsobil znehodnocení vozidla. Josef Kebrle to odmítá, neboť vozidlo bylo garážované a hasiči k němu měli kdykoliv přístup a mohli s ním běžně jezdit. „Za údržbu Tatry zodpovídal velitel hasičů,“ uzavírá bývalý starosta. Podle Jana Gregora se zkušební jízdy skutečně čas od času dělaly, velitel ale současně ale upozorňuje, že garáž v areálu PTZ není vytápěná a je bez elektřiny, takže vozidlo bylo fakticky nepoužitelné, neboť například nádrž na hasební vodu musela být ponechána prázdná, jinak by voda přes zimu zmrzla a s tím i veškeré armatury a čerpadla. „Prázdná vodní nádrž tak postupně zrezla a pěnová plastová mrazem popraskala,“ konstatuje velitel hasičů. Do kabiny se také nastěhovaly myši, které podle velitele hasičů zničily část kabeláže a čalounění kabiny. Na rizika škod Jan Gregor upozornil zastupitelstvo ve výročních zprávách hasičské jednotky za roky 2016 a 2017. „Velitel hasičů má proti rizikům podnikat konkrétní akce, nebo na takové akce alespoň dávat konkrétní návrhy,“ glosoval výroční zprávy bývalý starosta.

DSC 2115
Dosavadní zásahové vozidlo, včetně velitelského osobního vozu Forman, se po dokončení rekonstrukce Tatry prodá.
Dosavadní zásahové vozidlo, včetně velitelského osobního vozu Forman, se po dokončení rekonstrukce Tatry prodá.
ANZA má podle smlouvy na Tatře provést mimo jiné rozsáhlou modernizaci kabiny, instalovat nové prvky na horní palubě a doplnit do vozidla řadu nových elektroinstalačních prvků. Má být provedena také zcela nová instalace výstražného osvětlení. „Z devadesáti procent se jedná o opravy nebo výměny poškozených či nefunkčních součástí, zbytek jsou nové prvky odpovídající dnešnímu bezpečnostnímu standardu,“ upřesňuje velitel hasičů.

V současné době používají hasiči k zásahům vozidlo Škoda 706 CAS 24 z roku 1986, které podle Jana Gregora již neodpovídá dnešním bezpečnostním standardům a na vozidle se množí závady. Vozidlo, které obec zakoupila v roce 2010 ještě za starosty Jaroslava Otáska, bude po dokončení renovace Tatry prodáno. V současnosti obec prodává též osobní hasičský automobil Škoda Forman z roku 1994.

(mm)

Objednané práce na vozidle Tatra

I. Podvozek (vojenský speciál T 815 4x4)

 • Kontrola popřípadě výměna tlumičů, pérování
 • Kontrola popřípadě oprava brzd (bubny, pakny, brzd. válce, hlavní brzdový válec, potrubí)
 • Kontrola popřípadě výměna vzduchojemů
 • Kontrola popřípadě oprava náprav (čepy, těsnost)
 • Kontrola popřípadě oprava těsnosti převodovky (simeringy)
 • Kontrola případně oprava uložení kardanů náhonu účelového zařízení
 • Seřízení vstřikovacího čerpadla , vstřiky
 • Kontrola řízení (funkce posilovače, čerpadlo, sloupek)
 • Celková kontrola funkčnosti agregátu
 • Nástřik celého podvozku ochrannou barvou

II. Výměna nádrže

 • Ocelová nádrž se zvětšeným obsahem vody
 • Zrušení pěnové nádrže
 • Vnitřní nátěr vodní nádrže epoxidovou barvou do stálého ponoru
 • Vnější nástřik vodní nádrže chassi barvou
 • Instalace LED hladinoměru s ukazatelem stavu vody umístěným v kabině řidiče a u účelového zařízení

III. Oprava účelového zařízení

 • Demontáž čerpadla, kontrola stavu, výměna vadných komponent (oběžné kolo, ložiska, hřídel, těsnění atd.)
 • Oprava klapek a kulových ventilů
 • Kontrola popřípadě oprava vývěvy (kontrola mechanického stavu, kontrola těsnosti klapky, funkčnost pneumatického ovládání klapky, těsnost sestaveného ventilu)
 • Kontrola stavu popřípadě opravu výfukového potrubí od výměníku k difuzoru
 • Montáž sanační lišty (kropící) s ovládáním od řidiče (samotná lišta se dodá z původní Š 706 – z důvodu mytí silnic pro obec/již v minulosti)
 • Kontrola popřípadě oprava potrubí plnění nádrže
 • Výměna lafety na horní plošině sundavací případně výměna)
 • Ověřit funkčnost všech přístrojů + oprava

IV. Instalace nových rolet, montáž zadních výklopných dveří opravy a úpravy rámu nástavby

 • Instalace šesti uzamykatelných rolet, systém jednoho klíče
 • Výměna zadních výklopných dveří
 • Oprava zkorodovaných částí rámu nástavby
 • Prodloužení zadního plechu nad rozšířenou roletou
 • Montáž průběžné LED okapnice
 • Úprava úložných prostor v nástavbě + montáž vybavení dodané zadavatelem
 • Oprava, popřípadě výměna chassi plechů
  • ocelový oboustranně pozinkovaný plech
  • instalace plechů lepením

V. Kabina

 • Oprava místních korozí
 • Instalace držáků pro 4 IDP + 4 náhradní lahve
 • Čalounění kabiny
 • Výměna sedadel pro posádku 4 ks (dodá investor)
 • Montáž tlakové houkačky na střechu
 • Ochranný nástřik
 • Montáž elektrického navijáku před kabinu (oprava)
 • Přípojka na externí dobíječ
 • Přípojka na externí vzduch
 • Dobíječ + svítilny 4 ks.
 • Dobíječ pro kapesní RDST GP 340 4 ks

VI. Horní paluba

 • Instalace 3 ks úložných držáků pro barely na pěnidlo (3 x 25 litrů)
 • Výsuvný osvětlovací stožár (taktéž oprava původního)
 • Montáž 2 ks Al beden na technické vybavení
 • Držáky na nastavovací žebříky

VII. Elektroinstalace

 • Dodání a montáž měniče napětí TM 40
 • Montáž dodané RDST
 • Sdružený ovládací panel u řidiče pro ovládací prvky
 • Příprava nabíjení pro tablet
 • Instalace odposlechu na pracoviště strojníka
 • Instalace osvětlovacích LED lišt pro osvětlení pracovních prostor a kabiny
 • Zapínání osvětlení úložných prostor od otevření rolety
 • Zásuvky USB 4 ks
 • Pracovní světla kolem nástavby (boky + záď)
 • Osvětlení stran vozu při couvání
 • Přední mlhová světla 2 ks
 • Dálková světla s parkovacími žárovkami 4 ks
 • Poziční světla na nástavbě

VIII. Instalace výstražného osvětlení

 • Instalace zábleskové rampy VNL 024LU, délka 1362 mm, se zvukovým zařízením v kombinaci modrá-červená 1:1
 • Instalace desetiprvkové sváděcí aleje, modrá okrajová světla
 • Instalace připojení elektro a ovládání dle přání zákazníka
 • Instalace zábleskových světel na předek vozu (2 ks modrá, 2 ks červená) a záď vozidla (2 ks modrá, 2 ks červená)

IX. Olakování vozidla, polepy

 • Olakování celého vozidla akrylátovou barvou, odstín RAL 3000
 • Bílá RAL 9016
 • Olakování podvozku chassi barvou
 • Provedení polepů reflexními pásky dle EU 76
 • Ostatní polepy dle vyhlášky

Hasiči

 • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+10 #1 P. Matoušek 2019-03-19 11:04
Současný starosta má pravdu...
I já jsem na několika zastupitelstvec h i poradách upozorňoval na nutnost zprovoznění Tatry
s tím, že se obec nechová jako řádný hospodář a svůj majetek nechává chátrat.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence