Dvořákova Nelahozeves sluncem a pohodou zalitá

DSC 7278
Hudební festival věnován osobnosti Antonína Dvořáka letos připomněl 178 let od narození slavného skladatele.

Ačkoliv lze tuto akci považovat již za tradiční (letos se konal již 68. ročník), každý rok se pořadatelé snaží oslovit posluchače něčím novým. Program, který začal slavnostním položením květin u sochy Antonína Dvořáka v parku, pokračoval dopoledním koncertem houslisty Bohuslava Matouška a pianisty Miroslava Sekery v rodném domě. Ti, kdo se do malého sálu v památníku nevešli, měli možnost vyslechnout koncert otevřenými okny zvenku, třeba i se sklenkou dobrého vína.

Počasí se i přes nepříznivé předpovědi vyjasnilo, a tak nic nebránilo užít si po čas konání festivalu rodinný piknik. Bylo příjemné opustit zdi koncertních prostor a od stolku či z deky sledovat program v parku, včetně hudebních vystoupení. Velkou odezvu a zasloužený potlesk sklidil místní sbor, který potěšil posluchače dobře provedeným programem. Dvořákovo Largo v jejich nastudování a za doprovodu violy bylo v atmosféře oslav až dojemně krásné. Ovace vyvolala také „Dyby byla kosa nabróšená“, původně lidová píseň, Dvořákem upravená do podoby svižného duetu, v našem případě tedy oktetu, s klavírním doprovodem famózního Miroslava Sekery.

Na své si přišly i děti, které si domů odnesly vlastnoručně dotvořené makety hudebních nástrojů, a nestrádali ani ostatní návštěvníci, kteří se mohli za poslechu hudby pohostit u stánků s občerstvením.

Mimořádně krásné završení festivalu nabídla slavnostní mše v kostele sv. Ondřeje. Farář František Masařík mši věnoval kromě Dvořáka též dirigentovi Radomilu Eliškovi, někdejšímu dlouholetému řediteli Společnosti Antonína Dvořáka, který zemřel ve věku 88 let pouhý týden před akcí. Mši hudebně obohatila sopranistka Lucie Silkenová za doprovodu varhan Vladimíra Roubala.

Dvořákovy oslavy jsou a budou nedílnou součástí kulturního života v Nelahozevsi. Přestože s osobností Antonína Dvořáka je spojeno více míst v republice (například Praha, Příbram či nedaleké Zlonice) a je pořádáno mnoho festivalů nesoucích skladatelovo jméno, jen v naší obci lze pocítit atmosféru, která zde byla v době zrodu tohoto obrovsky talentovaného skladatele.

V hudební branži se říká: „Letošní ročník festivalu skončil, ať žije ten příští…“ Za všechny pořadatele si vás již teď dovoluji pozvat na neděli 6. září 2020. Činím tak velmi ráda, protože už tuším, že to bude velice „dobrý ročník“.

Závěrem bych ráda poděkovala společnosti MERO jakožto tradičnímu sponzorovi akce.

Kateřina Bryndová
kulturní komise

Antonín Dvořák, Hudba, Zpravodaj 2019 – říjen

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.