Dvě volební místnosti u krajských voleb se stěhují. Jak volit v karanténě?

DSC 5527
V pátek 2. října (14–22 hodin) a v sobotu 3. října (8–14 hodin) proběhnou volby do zastupitelstva Středočeského kraje, z něhož pak volbou vzejde nový hejtman. Dvou volebních okrsků v Nelahozevsi se dotkne změna v umístění volební místnosti. Novinkou je též drive-in hlasování, které mohou využít lidé v karanténě kvůli nemoci covid-19.

Volební místnost okrsku č. 2 (Podhořany) bude nově umístěna na nádraží Nelahozeves, čp. 16. V současné době se stále opravuje budova školky, která v současnosti využívá prostory volnočasového centra, kde volby probíhaly v minulých letech. Většina obyvatel tak bude mít volební místnost mnohem blíž než doposud.

Další změna se dotkne voličů spadajících do okrsku č. 3 (Lešany), jejichž volební místnost se přesouvá do infocentra v nádražní budově na zastávce Nelahozeves-zámek (Nelahozeves 2), a to z důvodu nevyhovujícího stavu budovy bývalé knihovny v Lešanech, ve které se doposud volby konaly. V současné době se připravuje demolice této budovy a následná výstavba budovy nové, práce se však zdržely na projektové přípravě. Voličům bez auta, pro něž je volební místnost v infocentru příliš daleko, nabízí obec přivezení mobilní urny.

Volebního okrsku č. 1 (Nelahozeves) se změna nedotkne, voliči odvolí v budově hasičského domu jako vždy.

Ve volební místnosti musí mít členové volební komise i voliči nasazeny roušky.

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19, mohou odvolit z auta na tzv. drive-in volebním místě, které se nachází na adrese Mělník, Karolíny Světlé 595, v areálu Centra prevence kriminality a dopravní výchovy. Volební místo drive-in bude otevřeno ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. Pravidla pro hlasování na drive-in místě naleznete na stránkách Středočeského kraje.

Pokud volič v nařízené karanténě nebo izolaci nemůže z vážných důvodů využít „drive-in“ hlasování (typicky v případě, že nevlastní osobní automobil nebo mu jeho zdravotní stav neumožňuje řídit auto), může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin telefonicky oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise v ochranných prostředcích. (Telefonní čísla: 257 280 397, 257 280 862, 257 280 680, 257 280 918, linky jsou v provozu v úterý 8 - 16, středa 8 - 17, čtvrtek 8 - 20 hodin.) Tuto komisi budou tvořit členové z drive-in týmu a přijedou s přenosnou schránkou za občanem domů. Hlasování bude probíhat od pátku volebního dne od 7 hodin do soboty 14 hodin.

V běžném režimu bude, podobně jako u jiných voleb, též přenosná urna, které mohou využít voliči se sníženou pohyblivostí či z jiných závažných důvodů (jiných než karanténa či izolace kvůli nemoci covid-19). O přenosnou urnu lze požádat zapisovatelky jednotlivých volebních komisí (viz přehled dále).

Kde budeme volit?

Volební okrsek č. 1 – volební místnost v hasičském domě

Lidé s trvalým pobytem v Nelahozevsi až do ulice Zagarolská v úrovni ulice U PTZ (včetně) a ulice Pod Strání čp. 159 (včetně)

zapisovatelka komise: Alena Kotrčová, tel. 720 220 091

Volební okrsek č. 2 – volební místnost v budově nádraží Nelahozeves

Lidé s trvalým pobytem v části obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 191 a ul. U PTZ

zapisovatelka komise: Markéta Robková, tel. 728 432 105

Volební okrsek č. 3 – volební místnost v budově Infocentra Nelahozeves (vlaková zastávka Nelahozeves-zámek)

Lidé s trvalým pobytem v Lešanech s hranicemi danou ul. V Cihelnách včetně všech domů v této ulici a část obce Lešany, ulice V Loučkách čp. 112 a čp. 303

zapisovatelka komise: Ladislava Jeřábková, tel. 775 60 61 62

Volby jiné než komunální, Zpravodaj 2020/5

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence