Distanční výuka je zpět, tentokrát jsme byli připraveni

IMG 20200427 WA0020
Probíhající rok 2020/21 je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních opatření ve školách z důvodu probíhající epidemie nemoci Covid-19 (nošení ochrany nosu a úst, dezinfekce rukou, omezení setkávání osob, zákaz zpěvu a sportovních aktivit) a uplatňují se mimořádná opatření Krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví, jakož i krizová opatření vlády, která zasahují do průběhu vzdělávání.

Žáci i zaměstnanci musejí na tyto nové okolnosti pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání omezení je situace pro všechny žáky i zaměstnance škol náročná.

Od 14. října se vyučuje bez přítomnosti žáků ve škole, tedy distančně. Takto naše škola učila i na jaře. Vzhledem k jarní situaci, kdy pro nás vše bylo nové, nyní všichni zaměstnanci jsou schopni pracovat v prostředí Microsoft Teams. Pedagogové i žáci naší školy se připravovali již od začátku září. Vzhledem k tomu, že někteří žáci nemají možnost připojení, pracují s nimi třídní učitelé individuálně.

Online výuka probíhá v půlhodinových blocích. Rozvrh vysílání byl sestaven s respektem na sourozence ZŠ. Samozřejmě žáci využívají připojení i mimo rozvrh. Případné absence žáků nahrazujeme individuálně i v odpoledních hodinách, vždy po dohodě s učitelem.

Výuka v prvním a druhém ročníku probíhá pomocí videí, WhatsAppu, Teamsů a individuálního přístupu. U žáků prvního a druhého ročníku je nutná spolupráce (asistence) rodičů, tím vzniká velmi náročné období pro rodiče, žáky i učitele.

IMG 20200319 101742 scaled
Vláda slíbila, že první stupeň nastoupí zpět do škol bez podmínek 2. listopadu. V případě, že tak bude učiněno, lze vše zvládnout. Učit dlouhodobě online by ale mohlo mít negativní dopad na celý vzdělávací proces, především u žáků prvního stupně.

Vyučující naší školy byli proškoleni pro dálkovou výuku. Bohužel neovlivníme Wi-Fi připojení či jiné technické problémy. V tomto se snaží všichni vyučující, rodiče i žáci. Nastalá situace je velice náročná pro všechny zúčastněné. Věřme, že situace se ustálí a my přivítáme žáky ve škole. Osobní přítomnost žáků ve vzdělávacím procesu je nenahraditelná.

Pozitivní na online výuce je zvýšení počítačové gramotnosti pedagogů, žáků, rodičů.

K výuce bychom potřebovali zmodernizovat technické vybavení pro učitele. Stále čekáme na peníze od MŠMT, které nám budou zaslány prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.

Ráda bych touto cestou poděkovala pedagogům, rodičům a žákům za jejich přístup k distanční a online výuce. 

Věra Špačková
ředitelka ZŠ Nelahozeves

Foto: archiv ZŠ Nelahozeves

Základní škola, Koronavirus

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence