Čtyři kandidátky za rodiče: O co by usilovaly ve školské radě?

P1010854-001
Foto: Pavel Matoušek
Foto: Pavel Matoušek
Pedagogický sbor Základní školy Nelahozeves už si svou zástupkyni do školské rady zvolil. Zbylá dvě místa – za zřizovatele a za rodiče – zatím obsazena nejsou.

Zástupkyní pedagogického sboru ve školské radě bude i další tři roky Milena Vovsová, třídní učitelka spojeného 3. a 4. ročníku. Učitelky a vychovatelky si ji vybraly ve volbách, které proběhly toto úterý.

DSCF1334
Milena Vovsová
Milena Vovsová
Zástupce za zřizovatele zatím určen není. “O tom, koho jmenuji do školské rady, bude rozhodnuto do konce měsíce,” sdělil nový starosta Josef Kebrle. O konkrétních jménech zatím hovořit nechtěl, podle svých slov dá ale přednost kandidátovi, který bude “konstruktivním a platným partnerem v dialogu s vedením školy”. Zástupce zřizovatele by podle starosty měl mít pokud možno praxi ze základního či středního školství nebo alespoň pedagogické vzdělání. Josef Kebrle bude hledat i mezi současnými zastupiteli, kteří již před komunálními volbami deklarovali, že by se v zastupitelstvu chtěli věnovat školství.

V současné době zastupuje zřizovatele ve školské radě bývalý zastupitel Stanislav Kuchta.

Rodiče budou vybírat ze čtyř kandidátek ve volbách, které proběhnou v úterý 18. listopadu od 16 do 18 hodin během třídních schůzek. U vchodu do školy obdrží rodiče volební lístek, v němž označí jednu vybranou kandidátku, lístek pak vhodí do urny. Za každé dítě v základní škole lze odevzdat jeden hlas. Pokud žádná kandidátka nezíská nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se v pondělí 24. listopadu od 15 do 17 hodin druhé kolo.

Volební období školské rady je tříleté. Zvolená zástupkyně za rodiče však musí mít ve škole své dítě. Pokud ze školy odejde, musí proběhnout nová volba. Jak už jsme informovali v minulém článku, rodiče nominovali čtyři kandidátky. Každá z nich na žádost portálu Nela.cz napsala něco o sobě a svých záměrech ve školské radě.

cizkovaHana Čížková

Nelahozeveskou školu navštěvují mé děti od roku 2006. Starší dva synové jsou již na gymnáziu v Kralupech a v Nelahozevsi je v současné době ve třetí třídě můj nejmladší syn. Od počátku jejich školní docházky jsou mé zkušenosti se školou vynikající. Oceňuji velmi přátelskou atmosféru školy, individuální a vysoce profesionální přístup k dětem i komunikaci s rodiči.

Velmi se mi líbí projektové vyučování, které škola hodně a velmi úspěšně používá, aplikace nových metod výuky, otevřená komunikace s dětmi a podpora sebehodnocení žáků, způsob řešení problémů mezi dětmi. Myslím, že na škole je patrné, že její učitelky dělají svou práci rády. Proto jsem ráda přijala nabídku, abych kandidovala do školské rady. V případě, že bych se členkou rady stala, mohu nabídnout dlouholeté zkušenosti pedagogického pracovníka na vysoké škole (patnáct let vyučuji na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy). Dále mám zkušenosti s programem Feuersteinova instrumentálního obohacování, tedy s metodou zaměřenou na rozvoj učebního potenciálu dětí i dospělých. V rámci nepovinného kroužku tento program vyučuji třetím rokem i na škole v Nelahozevsi.


daleckaZuzana Dalecká

Je mi velkou ctí, že jsem dostala důvěru rodičů, kteří mne nominovali jako kandidáta do volby členů školské rady v místní základní škole. Počínaje novým školním rokem 2015 bude mít tato škola zastoupení již dvou členů naší rodiny, a to v 1. a 3. ročníku.

Osobně jsem přesvědčena, že místní základní škola funguje velmi dobře, dovolím si říci, i lépe, než školy v našem okolí. Jsem rodič, a tak sleduji dění školy velmi intenzivně. Nepůsobí na mne těžkopádně, naopak si myslím, že jsou významná a důležitá rozhodnutí řešena velmi flexibilně a s rozvahou.

Neznám současné fungování školské rady, resp. interní chod školy, ale ráda se budu podílet na jeho podpoře a rozvoji. Školská rada se vyjadřuje k výroční zprávě školy, k dokumentům, které se dotýkají přímo chodu školy, ke vzdělávacímu programu, k pravidlům hodnocení žáků atd…Významnou roli v celém procesu ale hrají rodiče, kteří mají nepochybně právo vyjádřit se k programům školy, jejím aktivitám a přístupu pedagogů. Domnívám se proto, že by školská rada měla být v úzkém kontaktu s rodiči a najít vždy kompromis, který bude ku prospěchu všech zúčastněných stran a neovlivní vzájemný vztah mezi školou, žáky a rodiči.

Každá škola má možnost udržovat přiměřený krok s novými „trendy“, kterými jsou nové způsoby výuky, nápaditost a pestrost. Zde si myslím, že naše místní škola rozhodně nezaostává. Příkladem je vyučování matematiky podle metody Prof. Milana Hejného, kterou využívá zatím jen zlomek základních škol v ČR, výuka anglického jazyka již od 1. ročníku a nabídka řady mimoškolních aktivit v rámci družiny. Vždy je ovšem příležitost určité věci zlepšit a zdokonalit, a to je myslím i úkolem školské rady, aby našla vhodné prostředky k jejich realizaci.


hajkovaMonika Hájková

Ve školské radě jsem už dlouho a nic zásadního jsme nikdy řešit nemuseli, snad jen jednou něco ke školní jídelně. Nic bych tedy neměnila. Ke škole nemám žádné výhrady, je výborná a z mého pohledu funguje tak, jak má. Nemám žádnou specifickou agendu, kterou bych se chtěla ve školské radě zabývat. Je hlavně na rodičích, aby si svého zástupce ve školské radě vyhledali, když budou něco potřebovat. Pokud bude mít rodič nějaký problém, budu mu k dispozici tak jako dosud. Ve škole mám nyní jedno dítě, které je ve 4. třídě.


mojzisovaMarta Mojžišová

Na naší základní škole si nejvíce cením kvalitních pedagogů, přátelské atmosféry a osobního přístupu paní učitelek k žákům i rodičům. Ráda bych svou případnou prací ve školské radě přispěla k tomu, aby i přes rostoucí počet dětí byla tato atmosféra co nejvíce zachována a zároveň aby škola nabízela svým žákům kvalitní vzdělávací program a rozvíjela jejich přirozený talent. Zvyšující se počet žáků vnímám na jednu stranu jako potenciální ohrožení téměř rodinného prostředí ve škole. Na stranu druhou větší počet dětí v posledních letech např. umožnil vznik řady volnočasových kroužků v rámci družiny, jak je to běžné na velkých školách. Ráda bych, aby se naši žáci v budoucnu zúčastňovali více různých školních olympiád a soutěží a získávali tak další motivaci ke studiu i cenné zkušenosti. Chtěla bych, aby absolventi naší základní školy, stejně jako jejich starší předchůdci, na školu rádi vzpomínali a aby byli zároveň dobře vybaveni na přestup na druhý stupeň základní školy nebo na víceleté gymnázium.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a o oblast školství a vzdělávání se dlouhodobě zajímám. Jsem matkou tří dětí, z nichž dvě naši základní školu navštěvují. Pokud budu do školské rady zvolena, mohu díky věku mladšího syna (2. třída) v radě pracovat po celé tři roky.

Kontakt s ostatními rodiči si chci udržovat prostřednictvím osobních setkání, např. při každodenním vyzvedávání dětí ze školy a pomocí e-mailu, zveřejněného na stránkách školy.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.