• Titulní stránka

Co chceme změnit a proč se nás nemusíte bát

Na informační schůzku ke skládce přišlo odhadem až 150 lidí. Kvůli skládce vzniklo občanské sdružení, jehož aktivity již nelze přehlédnout. I to ukazuje, že atmosféra v obci se mění a že lidé si začínají uvědomovat důležitost veřejné kontroly nad činností obce.

Pevně věřím, že si také uvědomí, kdo všechny informace o skládce před nimi tajil, a položí si otázku, zda chtějí, aby tito lidé nadále řídili naši obec.

Kauza "skládka" je totiž ve skutečnosti jen jedním z celé řady případů, kdy samospráva Nelahozevsi o svých záměrech informovala pozdě nebo vůbec. Podobně skoupé na informace bylo vedení obce např. při výstavbě lešanského resortu. Že se zde bude něco takového stavět, nebylo nikde zveřejněno, natož aby občané dostali možnost se vyjádřit, zda si vůbec přejí, aby se obec rozrůstala tímto způsobem.

Totéž se pak opakovalo s lokalitou označovanou developerem jako Zámecké údolí.

bydleni_mistr
Klamavá reklama na oficiálních stránkách obce Nelahozeves
Klamavá reklama na oficiálních stránkách obce Nelahozeves
Místo poskytování informací občanům a pořádání veřejných diskusí obec už několik let dělá na svých oficiálních webových stránkách tomuto zpackanému projektu reklamu, a to navíc lživou, protože nejlevnější holodům v tzv. Zámeckém údolí je o půl milionu dražší, než je na stránkách obce inzerováno.

Skupina lidí vedená Jaroslavem Otáskem, Květuší Dittrichovou a Stanislavem Kuchtou (který se už před volbami pečlivě připravuje na to, že po volbách bude starostou) vládne této obci už opravdu velmi dlouho. Jaroslav Otásek je dokonce v současné době již pravděpodobně služebně nejstarším starostou v České republice.

Nikdo nepopírá, že pro obec udělali tito lidé spoustu dobrých věcí.

Jenže jsou to zase tito lidé, kteří bez vědomí obyvatel schválili výstavbu skládky v katastru obce, což zní neuvěřitelně zejména v případě místostarostky Dittrichové, která bydí v části obce, která je plánované skládce nejblíže.

Je to bohužel právě současné vedení obce, které bez jakékoliv veřejné diskuse umožnilo, že developeři realizují v obci kontroverzní projekty typu Resort nebo tzv. Zámecké údolí. A je tedy také jejich vina, že zejména v důsledku těchto projektů dlouhodobě nedostačuje kapacita mateřské školy, protože obec "zapomněla", že noví obyvatelé budou mít nejspíš také děti.

Vedení obce nemůže za to, že mezi námi stále existují lidé, kteří mají pocit, že vyhazovat odpadky do přírody je v pohodě. Starosta Otásek a jeho blízké okolí však mohou za to, že se lidé nebojí, že by je za toto chování někdo potrestal. Copak se starosta nestydí za to, že jedna z těchto černých skládek je už spoustu let přímo podél hlavní silnice u viaduktu a že se nabízí jako jedna z prvních atrakcí všem německým a polským turistům přijíždějících do naší obce od Drážďan?

Tyto kauzy, stejně jako třeba neschopnost dobudovat v celé obci kanalizaci, v plné nahotě ukazují, že současné vedení obce již nereprezentuje dobře zájmy občanů. Je čas ke změně.

Řada lidí, kteří ztratili důvěru v současnou reprezentaci obce, v současné době zvažuje volbu naší kandidátky. Zaznívají ovšem obavy, aby po volbách v Nelahozevsi nenastala nadvláda Lešan a aby Lešany nebyly upřednostňovány v investicích, zejména v situaci, kdy by obec disponovala příjmy ze skládky.

Chápu tyto obavy, a proto bych rád těmto lidem vzkázal následující:

  1. Bez ohledu na poněkud vyhrocenou atmosféru před letošními komunálními volbami se nepochybně stále najde dost lidí, kteří z různých důvodů budou volit uskupení, na která jsou zvyklí. Takže nadvláda Lešan určitě nenastane.
  2. Přečtěte si ještě jednou náš program a posuďte sami, kolik bodů v něm se týká výhradně Lešan a kolik bodů celé obce.
  3. Důslednou politikou otevřené a transparentní samosprávy dosáhneme toho, že nám bude vidět pod prsty daleko více, než je tomu u současného vedení. Každý si tedy bude moci ohlídat, že nikomu nestraníme. Pokud budeme dělat něco špatně, ihned o tom budete vědět. V mnoha obcích to tak funguje, může to tak fungovat i u nás. Podívejte se, jak vypadá zápis ze zasedání zastupitelstva v Ďáblicích. Můžete mít také takové informace - nyní nevíte nic. To je ten nejpodstatnější rozdíl oproti současnosti.
  4. Jedna z konkurenčních kandidátek je složena až na jednu výjimku ze samých mužů. Máte obavy, že kvůli tomu budou zvolení zastupitelé upřednostňovat muže před ženami?
  5. Mezi kandidáty jsou tři nelahozeveští rodáci, kteří mají dlouholeté vazby s lidmi ve všech částech Nelahozevsi, nejen v Lešanech.

Jak už jsme řekli: Jsme z Lešan, ale budeme pracovat pro celou Nelahozeves.

Komunální volby 2010

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence