• Titulní stránka

Chystaná stavební uzávěra se týká prakticky celé obce

DSCF2217
Anglický Resort zůstal ze stavební uzávěry ušetřen. Všude okolo má být ale výstavba domů zakázána.
Anglický Resort zůstal ze stavební uzávěry ušetřen. Všude okolo má být ale výstavba domů zakázána.
Připravovaná stavební uzávěra v Nelahozevsi, o níž jsme informovali minulý týden, má bezprecedentní rozsah – dotýká se téměř všech parcel, které jsou v současném územním plánu označeny jako stavební, ale dosud se na nich nezačalo stavět. Celkem se jedná o devět různě velkých lokalit.

Kompletní návrh stavební uzávěry včetně mapových podkladů jednotlivých lokalit poskytla obec ve středu na základě oficiální žádosti.

 

pdf
Návrh stavební uzávěry[2.62 MB]

Stavební uzávěra, pokud by byla v tomto rozsahu zastupitelstvem schválena, by se týkala následujících lokalit:

 • Rozsáhlá oblast mezi Lešany a starou Nelahozevsí (č. 9, 6, 5)
 • Západní vyústění ulic V Loučkách, V Závětině a Školní (č. 7, 8)
 • Rasovna – ulice Na Samotě u Lesa (č. 4)
 • Nádražní ulice (pole okolo bytovek) a krátký úsek zahrad podél trati mezi Vltavskou, Příčnou a Nádražní ulicí (č. 2, 3)
 • Podhořany – zhruba stometrová proluka na západní straně Velvarské ulice (č. 1)

Jedná se téměř o všechny dosud nezastavěné stavební parcely v obci. Ušetřeno zůstalo pouze několik dosud nezastavěných pozemků v ulicích Pod Strání a Zagarolská, kde se s výstavbou pro bydlení počítá i nadále.

9
Lešany
Lešany
456
Lešany
Lešany

678
Lešany, V Loučkách, V Závětině, Školní
Lešany, V Loučkách, V Závětině, Školní
123
Nádražní, Vltavská, Příčná, Velvarská
Nádražní, Vltavská, Příčná, Velvarská

Na uvedených místech by byla uzávěrou zakázána jakákoliv výstavba. Zastupitelstvo však může z vyhlášené stavební uzávěry v odůvodněných případech povolit výjimku, pokud tím nebude ohrožen účel sledovaný stavební uzávěrou.

Jako hlavní důvod záměru je uváděn nesoulad současného územního plánu s výsledky loňské urbanistické soutěže. Vítězem soutěže se stalo sdružení architektů DGGG, které ve své urbanistické koncepci obce navrhlo pro většinu současných stavebních parcel jiné využití. Vítězná urbanistická koncepce sice není pro konečnou podobu územního plánu závazná, z textu návrhu stavební uzávěry však vyplývá, že starostka Petra Urbanová koncepci podporuje a stavební uzávěrou se snaží zajistit, aby ji zhotovitel územního plánu mohl realizovat. Tvorba nového územního plánu totiž potrvá ještě nejméně rok a mezitím by na některých parcelách mohlo dojít k výstavbě, která by rozvojové záměry obce mohla zkomplikovat nebo jim zcela zabránit.

 

Vítězná urbanistická koncepce sdružení DGGG:

 • pdf
  Textová část[423.95 KB]
 • pdf
  Výkresy[17.47 MB]

Důvodová zpráva pro zastupitele pak obsahuje podrobnější odůvodnění pro každou lokalitu zvlášť. V některých případech je vedle urbanistických hledisek argumentováno také geologickými či hydrologickými poměry v lokalitě (Rasovna, V Cihelnách) či rizikem velké finanční zátěže při budování nové infrastruktury obce a nepřijatelně vysokou mírou zatěžování volné krajiny (severně a severovýchodně od Lešan).

V návrhu stavební uzávěry není výslovně řečeno, že by se stavební uzávěra neměla týkat již povolených staveb, výluka tohoto typu se přitom ve stavebních uzávěrách obvykle uvádí. Z návrhu je ale například vyjmuta celá výstavba Anglického Resortu v tzv. Zámeckém údolí, a to včetně parcel, na nichž se ještě stavět nezačalo, ale u nichž už developer má k dispozici potřebná povolení. V současné době je rozestavěno 16 řadovek, dalších 24 na zahájení výstavby ještě čeká.

O přípravě stavební uzávěry informovala starostka zastupitele na poradě 5. února, této porady se zúčastnili i zástupci sdružení DGGG. V zápise z porady se uvádí, že “zastupitelstvo přijalo konečnou podobu návrhu”, ačkoliv zastupitelstvo na neveřejných pracovních poradách žádná rozhodnutí přijímat nesmí. Celá příprava návrhu je však tak jako tak ve výhradní kompetenci starostky. Zastupitelstvo činí pouze závěrečný krok - schvaluje finální verzi návrhu.

V úterý 25. února se od 18 hodin uskuteční ve volnočasovém centrum v Zagarolské ulici veřejná debata o územním plánu, které se vedle představitelů obce zúčastní i zástupci sdružení DGGG, kteří se podíleli i na přípravě návrhu stavební uzávěry. V první polovině března by se pak mělo konat zasedání zastupitelstva, na něm však ještě stavební uzávěra schvalovaná nebude. Vedení obce totiž musí nejprve dokončit projednání návrhu s dotčenými úřady, zejména Stavebním úřadem Kralupy nad Vltavou. Ten může do konečné podoby návrhu ještě zasáhnout, jeho stanovisko je nepominutelné.

Poté začne běžet třicetidenní lhůta pro zasílání námitek a připomínek veřejnosti. Lze očekávat, že zejména vlastníci dotčených pozemků se budou snažit schválení návrhu zabránit. V současné době je například na inzertních serverech na prodej 15 stavebních parcel podél Kralupské ulice, které jsou součástí návrhu stavební uzávěry a podle urbanistické koncepce by měly být změněny na nestavební – nejprve dočasně pomocí uzávěry a následně trvale novým územním plánem. Tyto pozemky jsou již nyní prakticky neprodejné. Nelze tedy vyloučit, že dotčení vlastníci budou v případě schválení uzávěry na obci vymáhat škodu.

(mm)

Územní plán

Komentáře   

-3 #1 Jaroslav Mičan 2014-02-24 23:45
A není apríla až v dubnu? :(
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.