Chystá se rozsáhlá rekonstrukce centra obce

DSC 6042
Nelahozeveská náves
Nelahozeveská náves
Obecní náves a přilehlé ulice by se v příštím a přespříštím roce měly začít výrazně proměňovat. Záměrem vedení obce je komplexní modernizace historického centra Nelahozevsi, zklidnění dopravy a v neposlední řadě vyřešení několika technických problémů, například s odvodněním některých ulic.

Zúžení hlavní silnice a žulová dlažba

Nejvýznamnější změna čeká na hlavní průjezdní komunikaci pod zámkem. Ta by se podle záměru projektanta měla zúžit, aby řidiče nepobízela k rychlé jízdě. „Ulice Kralupská má velmi velkou šířku vozovky, což je z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravy nevyhovující,“ uvádí projektant Jindřich Jirák z projekční kanceláře CR Project, který na objednávku obce vypracoval úvodní studii rekonstrukce centra.

Místo současného asfaltu má být v úseku od zámku ke kostelu položena žulová dlažba. Zvažuje se též přesun autobusové zastávky od vinopalny směrem blíže k parku Antonína Dvořáka. U Dvořákova domu vznikne nový přechod pro obsluhu vlakové zastávky.

DSC 6044
Ulice Na Vinici
Ulice Na Vinici
Současně bude vybudována nová opěrná zeď pod ulicí Na Vinici, na jejímž temeni by se měl nově objevit chodník. Celý projekt revitalizace návsi by měl být časově sladěn s plánovanou rekonstrukcí parku, kterou připravují Lobkowiczové. Podrobnosti zatím nejsou známy.

Náklady na rekonstrukci se podle starosty Jakuba Bryndy zatím nedají odhadnout. Obec už ale zahájila jednání se Středočeským krajem jako vlastníkem hlavní silnice o společném financování. Náklady na projektovou přípravu je podle starosty připravena nést Nelahozeves.

Dlouhodobý záměr na přetrasování hlavní komunikace tak, aby vedla oklikou podél hasičského domu, se v tomto volebním období realizovat nebude. Jakub Brynda však v souladu s platným územním plánem zadal vytvoření takzvaného regulačního plánu, který má tuto dlouhodobou vizi rozpracovat do větších podrobností.

Místní komunikace pod zámkem

DSC 6050
Podjezd pod železniční tratí
Podjezd pod železniční tratí
Úvodní projektová studie firmy CR Project zahrnuje též rekonstrukci místních komunikací pod zámkem – podél pomníku padlým, za hasičským domem, podél kostela a zdevastovaný prostor pod železničním podjezdem u Dvořákovy stezky, který by měl být nově též osvětlen. Místní cesty mají dostat též kamenný povrch. Připravovaná projektová dokumentace by měla také vyřešit odvodnění tohoto prostoru, protože v případě větších dešťů se pod podjezdem drží voda.

Rekonstrukce a odvodnění Školní

DSCF6995
Školní ulice
Školní ulice
Ačkoliv část Školní ulice dostala nový povrch před pouhými dvěma lety, nyní se bude rozkopávat znovu. Tentokrát ale půjde o kompletní generální rekonstrukci celé komunikace. Chodník bude nově jen po jedné straně, na severní straně obec uvažuje o zrušení předzahrádek, které jsou vesměs na obecních pozemcích. Tím by vzniknul větší uliční prostor zejména pro parkování, což je zde dlouhodobý svízelný problém kvůli přítomnosti dvou škol. Nové chodníky a parkovací stání budou provedeny v zámkové dlažbě, celá ulice dostane nové veřejné osvětlení.

DSC 6031
Tudy má vést propojka dešťové kanalizace ze Školní do Kralupské.
Tudy má vést propojka dešťové kanalizace ze Školní do Kralupské.
Při této příležitosti se zároveň dokončí odvodnění hřbitova na konci Školní ulice a zejména dešťová kanalizace v ulicích Školní a V Loučkách. Její absence způsobuje při větších deštích lokální záplavy zahrad a sklepů. Kanalizační potrubí je zatím položeno pouze v ulici V Loučkách a není v provozu. Chybí totiž napojení do hlavního kanalizačního řadu v Kralupské ulici, odkud je již dnes dešťová voda svedena hradební štolou okolo zámku do Vltavy. Možné způsoby propojení analyzuje generel dešťových vod vypracovaný v minulém volebním období. Jako jediná průchodná varianta byla zvolena trasa přes Školní ulici, odkud by potrubí před základní školou zabočilo a do
zaplavena
Zaplavená Školní ulice - naposledy před třemi týdny. | Foto: Anna Pituchová
Zaplavená Školní ulice - naposledy před třemi týdny. | Foto: Anna Pituchová
Kralupské by bylo svedeno pod pěší cestou vedoucí mezi budovou základní školy a prodejnou potravin (u zadního vchodu do školy). Tato cesta byla však až donedávna soukromá a právě za tímto účelem loni v listopadu zastupitelstvo schválilo její odkoupení. Hlasování tehdy předcházela vášnivá diskuse, neboť majitelé za cestu a část školního dvora o celkové výměře 320 čtverečních metrů požadovali 224 tisíc korun, tj. 700 Kč/m2 což byl více než dvojnásobek ceny dle znaleckého posudku. Pro odkoupení cesty pak hlasovala nejtěsnější možná většina pěti zastupitelů z devíti. Jde však v každém případě o drobné ve srovnání náklady na celou kanalizační stavbu. Za zhruba 300 metrů potrubí pro dešťovou vodu by podle odhadů vodohospodáře Martina Jakoubka měla obec celkem zaplatit 9 milionů korun.

Chodník na jih

DSC 6037
Kralupská ulice dostane v tomto úseku chodník
Kralupská ulice dostane v tomto úseku chodník
Připravuje se též výstavba chodníků směrem z centra do obou stran obce. Nejdále je zatím projektová příprava protažení chodníku Kralupskou ulicí od zámku podél prodejny potravin – zde v současné době obec již žádá o stavební povolení. Pak už zbývá jen najít dodavatele.

DSC 6032
Cesta do Lešan se opraví a rozšíří
Cesta do Lešan se opraví a rozšíří
V další fázi čeká na generální rekonstrukci stará pěší cesta do Lešan. Podle územního plánu by se zde dala postavit plnohodnotná silnice, která by v budoucnu mohla obsloužit stavební parcely podél cesty, starosta se ale obává, že by si pak tudy řidiči zkracovali cestu mezi Nelahozevsí a Lešany. Proto zatím zůstane jen u cesty.

20141202 080508
Snad již v příštím roce by měly Lešany dostat chodník (na snímku po levé straně)
Snad již v příštím roce by měly Lešany dostat chodník (na snímku po levé straně)
Nahoře na lešanské silnici u Anglického resortu II. by měla vzniknout autobusová zastávka, po níž dlouho volají místní obyvatelé, a v příštím roce by měl být položen též chodník v ulici V Úvoze v Lešanech. Původní záměr oboustranného chodníku obec nakonec z majetkoprávních důvodů opustila a nyní se připravuje chodník již pouze na jižní straně, v místě současné škarpy.

Chodník na sever

DSC 6062
V těchto místech má už konečně vzniknout chodník propojující obě části obce.
V těchto místech má už konečně vzniknout chodník propojující obě části obce.
Současně se připravuje projekt chodníku od Dvořákova domu k hřišti PTZ. O jeho výstavbu usilovala už před osmi lety tehdejší starostka Petra Urbanová, projekt však tehdy zkrachoval na jednáních s rodinou Lobkowiczů jako vlastníky části pozemků. Současný starosta Jakub Brynda projekt oživil a dle jeho slov zatím jednání probíhají dobře. Záměrem současné samosprávy je odkoupit od Lobkowiczů i část lesa a podél silnice vyhloubit prostor na parkoviště P + R pro obsluhu vlakové zastávky. Předtím se ale musí důkladně zmapovat odtokové poměry v místě – ze svahu zde vyvěrá pramen a podél silnice vede též historický drenážní systém. Záměrem samosprávy je zachytávat vodu na straně u lesa, aby zvěř nemusela kvůli vodě chodit k Vltavě přes silnici a železniční trať.

DSC 6065
V těchto místech by měla být pěší doprava shora ze silnice svedena pomocí schodů na souběžnou místní cestu.
V těchto místech by měla být pěší doprava shora ze silnice svedena pomocí schodů na souběžnou místní cestu.
Chodník by měl být u hřiště PTZ zakončen přechodem pro chodce, který převede pěší dopravu na již existující krátký chodník na nadjezdu přes železniční trať. Za ním by se podle představ vedení obce měly vybudovat schody dolů na stávající lesní cestu, kterou bude možné bezpečně pokračovat do Zagarolské ulice. Bezbariérová trasa by vedla oklikou přes Lososnici. Chodník by měl pak pokračovat celou Zagarolskou ulicí, včetně nezbytných přechodů pro chodce. S ohledem na délku ulice bude tato etapa podle Jakuba Bryndy velmi nákladná, a navíc se zde musí počkat na dokončení splaškové kanalizace. S její výstavbou se počítá nejdříve v roce 2021.

Oprava Vltavské a Zahradní

DSC 2992
Vltavská ulice
Vltavská ulice
Již letos se naopak provede dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Vltavská a Zahradní. Obě ulice dostanou zcela nový povrch. Rekonstrukci provede stavební firma NEUMANN. Práce by měly být hotovy do konce října, náklady na opravu činí necelých sedm milionů korun. Obec se na projekt snažila získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, v konkurenci více než tisíce podobných žádostí však skončila hluboko pod čarou. V programu na obnovu komunikací se ministerstvu sešly žádosti za více než dvě miliardy korun, uspěla jen každá čtvrtá obec.

(mm)

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

0 #2 Soňa Brunnerová 2019-06-25 20:34
Cituji Soňa Gregorová:
Dobrý den, je dobře že konečně bude v Lešanech chodník. Bylo by potřeba, ale také vybudovat nástupní ostrůvek u Lešanské zastávky. Je to tam propadlé od doby, kdy se zabudovala vodní nádrž pro Resort. Starším občanům se špatně nastupuje nebo vystupuje, když autobus najede na propadlinu. Minulý týden tam jedna paní při vystupovaní upadla. Tak se snad i tam opravy dočkáme.

Doporučuji poslat tento podnět přímo starostovi a místostarostovi na e-mail.
Citovat
0 #1 Soňa Gregorová 2019-06-25 11:10
Dobrý den, je dobře že konečně bude v Lešanech chodník. Bylo by potřeba, ale také vybudovat nástupní ostrůvek u Lešanské zastávky. Je to tam propadlé od doby, kdy se zabudovala vodní nádrž pro Resort. Starším občanům se špatně nastupuje nebo vystupuje, když autobus najede na propadlinu. Minulý týden tam jedna paní při vystupovaní upadla. Tak se snad i tam opravy dočkáme.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.