Chceme zpět obchod, ne sociální dům, stěžují si lidé v petici

DSC 7543
Připravovaný projekt vybudování domu se sociálním bydlením v ulici Pod Strání narazil na odpor. Proti záměru vedení obce se postavila část místních obyvatel. Petici podepsalo 253 lidí.

V petici obyvatelé vyjadřují nesouhlas se záměrem Charity Kralupy nad Vltavou postavit v prostoru bývalé prodejny nový dům se šesti byty pro matky s dětmi, které z různých důvodů nedokáží bez pomoci zajistit své bytové potřeby. (O projektu jsme psali v článku Kralupská charita chce v obci postavit dům pro sociální bydlení.)

Kromě mnoha lidí z ulice Pod Strání a okolních ulic podepsala petici také řada obyvatel jiných částí obce. Petice požaduje, aby obec na místě ponechala a opravila současnou budovu, postavenou v roce 1976, a obnovila v ní prodejnu potravin. Ta zde ukončila provoz v roce 2017. Od té doby se obci nepodařilo najít jiného nájemce, a to přesto, že dosavadní provozovatel obchodu Luc Duc Nugyen platil nájemné pouhých 1 000 Kč měsíčně a v domě navíc se svou rodinou sám zadarmo bydlel.

satelitni mapa
Objekt bývalé samoobsluhy na satelitní mapě. Nejbližší sousední nemovitost je vzdálena 20 metrů.
Objekt bývalé samoobsluhy na satelitní mapě. Nejbližší sousední nemovitost je vzdálena 20 metrů.
Podle místostarosty Zdeňka Schneidera (Pro Nelahozeves) se s prostorem pro malý obchod počítá i v nově plánované budově, současně s volnočasovým centrem pro místní obyvatele. Dotovat provoz obchodu, jak nepřímo autoři petice požadují (text petice pod článkem), ale obec odmítá – obává se, že pak by podobnou dotaci požadovali i provozovatelé dalších současných či budoucích prodejen v obci.

Příslib prostoru pro obchod ale iniciátorům petice nestačí. „Ta petice se netýká jen samoobsluhy. Občané v ulici Pod Strání nechtějí výstavbu sociálního bydlení v tomto místě. Neznamená to, že tam může být pět bytů a jeden malý krámek,“ upozorňuje členka petičního výboru Marie Pavlasová. Ta bydlí v těsném sousedství předmětného pozemku, stejně jako další dva členové petičního výboru. Konkrétní výhrady vůči sociálním bytům petice neuvádí, pouze upozorňuje, že o obsazení většiny bytů bude rozhodovat kralupská Charita (reakce ředitelky Charity Barbory Kovářové pod článkem). Ta má na výstavbu budovy již zajištěnu dotaci ve výši 10 milionů korun z programu Evropské unie na podporu sociálního bydlení a nájemnicím hodlá též poskytovat potřebné sociální služby.

Záměr Charity na srpnovém zasedání podpořilo zastupitelstvo šesti hlasy z devíti. Proti záměru nebyl nikdo, zastupitelé Josef Kukla (KSČM), Radek Modes (ČSSD) a Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život) se zdrželi hlasování. O záměru se ale bude podle starosty Jakuba Bryndy (Pro Nelahozeves) hlasovat ještě jednou, až se bude uzavírat smlouva s Charitou.

DSC 7533
Josef Kukla, který svůj podpis pod petici také připojil a který bydlí nedaleko předmětného objektu, by dnes už dle svých slov hlasoval proti. „Byl jsem do zastupitelstva zvolen občany obce a musím ctít jejich názor,“ říká bývalý místostarosta. Podle svých slov nepotkal v obci nikoho, kdo by s projektem sociálního domu souhlasil. Na záměru mu navíc vadí skutečnost, že obec společně s neziskovou organizací chce zajišťovat službu, kterou by měl podle jeho názoru garantovat stát.

Zastupiteli za KSČM se také nelíbí, že dům má být situován do čtvrti s rodinnými domy. „Cpát bytový dům mezi rodinné domy není dobrý nápad. Takový dům by spíše zapadl například do Nádražní ulice vedle bytovek,“ navrhuje Josef Kukla. Jako další lokalitu zmínil proluku v Zagarolské ulici na straně u řeky. V těchto místech ale obec nevlastní žádné pozemky. Alternativou by podle Josefa Kukly mohla být přestavba budovy obecního domu v Lešanech, kam by se vešly nejméně dva byty.

Naopak zastupitelka Olga Riegertová (Pro Nelahozeves), která v ulici Pod Strání také bydlí, petici podepsat odmítla. „Nevím, proč bych se měla bát několika maminek, které se ocitly v nouzi,“ konstatuje zastupitelka. Současně však bude dle svých slov trvat na tom, aby obec měla možnost ovlivnit podobu domovního řádu budoucího sociálního domu a v případě jeho porušování mohla vynutit okamžitou výpověď případné problematické nájemnice.

DSC 7485
Zleva místostarosta Zdeněk Schneider, starosta Jakub Brynda a zastupitelka Olga Riegertová na zasedání zastupitelstva
Zleva místostarosta Zdeněk Schneider, starosta Jakub Brynda a zastupitelka Olga Riegertová na zasedání zastupitelstva
Podmínkou desetimilionové dotace je provozování domu po dobu dvaceti let. Charita je podle její ředitelky Barbory Kovářové připravena se smluvně zavázat, že po uplynutí této lhůty nemovitost obci prodá za výhodných podmínek. „Z našeho pohledu jde tedy o výhodnou dlouhodobou investici, která se navíc vrátí v době, kdy již nebudeme mít příjmy ze skládky,“ upozorňuje místostarosta Zdeněk Schneider.

Vedení obce v současné době připravuje veřejné jednání k danému záměru, které se uskuteční ve středu 6. listopadu od 18 hodin v sále TJ Dynamo Nelahozeves. Účast na jednání přislíbila i Barbora Kovářová. Na setkání chce vedení obce představit vizualizaci možné podoby budoucí budovy. Ta by měla mít stejnou výšku jako sousední domy. „Členové petičního výboru si stěžují, že se nediskutovalo dříve, ale my jsme chtěli nejprve připravit nějaký hmatatelný projekt a nad ním pak diskutovat s občany,“ vysvětluje starosta Jakub Brynda. „Debata o tom, že současná budova je v havarijním stavu, je k ničemu, pokud nemáte vizi, co v místě chcete vybudovat. A tu my teď máme.“

(mm)

Text petice

Nesouhlas se stavbou domu pro sociální bydlení na místě bývalé samoobsluhy v ulici Pod Strání

My, níže podepsaní občané České republiky žijící na území obce Nelahozeves, prostřednictvím této petice vyjadřujeme svůj nesouhlas s vystavěním domu pro sociální bydlení na místě bývalé samoobsluhy v ulici Pod Strání.

Důvody nesouhlasu:

  1. Finanční prostředky vynaložené obcí na financování volnočasového centra by mohly být využity naopak na opravu této budovy a na zajištění provozu obchodu, který v této lokalitě obce chybí. Na základě konzultace s pracovnicí Středočeského kraje bylo paní Jitkou Královou sděleno, že je v kompetenci obce rozhodnout o dotování obchodu. Dle informace z Ministerstva pro místní rozvoj, poskytnuté dne 14. 10. 2019, bude v listopadu 2019 vyhlášen dotační program, který bude sloužit k financování vybavení prodejen v malých obcích. Podmínky zatím nejsou známy, budou vyhlášeny v listopadu 2019.
  2. Majitelem budovy nebude obec Nelahozeves, ale kralupská Charita, která bude rozhodovat o obsazení jednotlivých bytů. Obec Nelahozeves bude rozhodovat pouze o obsazení jednoho až dvou bytů. My, níže podepsaní občané, si myslíme, že by se obec Nelahozeves měla v první řadě postarat o místní obyvatele, zajistit jim prodejnu, případně zajistit i vedle prodejny volnočasové centrum. V návaznosti na skutečnost, která byla uvedena v Nelahozeveském zpravodaji z října 2019, že bude zrušena řada vlakových spojů Kralupy–Nelahozeves, bude zajišťování nákupů pro obyvatelé v této části opět složitější. Dojíždění na nákup minibusem jednou týdně tuto situaci neřeší.
  3. Dalším aspektem je ekologické hledisko. Občané, kteří jsou v důchodovém věku, nejezdí denně do zaměstnání, musí pro každý sebemenší nákup používat auto.

My, podepsaní občané, si myslíme, že zvolené zastupitelstvo obce by se mělo především zaměřit na zlepšení života obyvatel v obci.

Reakce ředitelky Charity Kralupy nad Vltavou Barbory Kovářové

Vážení občané Nelahozevsi,

dovoluji si zareagovat na vaše obavy vyjádřené v petici proti výstavbě sociálního domu.

S vedením vaší obce jsme se o případné spolupráci bavili již delší dobu. V minulosti jsme byli několikrát osloveni s žádostí o umístění maminky do našeho azylového domu a maminky z Nelahozevsi byly též z naší strany podpořeny v rámci jiných služeb, například služby pro rodinu. Výstavba sociálních bytů i díky získané dotaci nám přišla přínosná pro obě strany. Obec bude mít byty s minimálními výdaji, multifunkční prostory, a jak je požadováno v petici, i prodejnu.

  1. Co se týče prodejny, zde se spolupráce nabízí. Maminky-samoživitelky si jistě rády přivydělají. Takže obec nebude muset složitě hledat nájemce a ještě mu platit. Prostory mohou zůstat obci a maminky v rámci malého úvazku na DPP otevřít například na dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Zkušební provoz by pak ukázal nejpříhodnější otvírací dobu. Jde o užitečné propojení.
  2. Co se týče vybírání vhodných adeptek, zde je otevřen prostor pro diskuzi. Obci jsme se zavázali přenechat dva byty k obsazení vlastní nájemnicí (samozřejmě dle kritérií daných státem) a na zbylých čtyřech může participovat. Například bude požadováno schválení sociální komisí obce, které žadatelka předloží motivační dopis, bezdlužnost vůči obci atd. Zde jsme opravdu otevřeni společnému jednání. Pravidla budeme teprve nastavovat a naopak bychom byli rádi za pomoc.
  3. Charita je zároveň garantem a správcem domu. Musí dohlížet a kontrolovat, zda nájemníci neporušují pravidla (ve společných prostorách budou umístěny kamery napojené na azylový dům v Minicích, kde je 24hodinová služba), že nájemníci řádně platí a spolupracují se sociálním pracovníkem, který do domu pravidelně dochází. Sociální pracovník pak motivuje maminky k nástupu po rodičovské dovolené do práce, pomáhá zvyšovat rodičovské kompetence a v případě vyhodnocení situace najít již úplně samostatné bydlení.

Nájemní smlouva se sjednává vždy na dobu určitou s dohodnutou výpovědní lhůtou s výpovědními důvody, které zaručí klidné sousedství.

Myslím si, že šest bytových jednotek nenaruší stávající klid v současné zástavbě.

Vím, že s názvem „sociální“ mohou vzniknout počáteční obavy, ale po zkušenostech s ostatními provozy se nepotvrdily. Budeme se snažit o maximální součinnost. Děkuji za možnost objasnění. Samozřejmě v případě dotazů mi můžete psát na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Také, v případě zájmu, nás můžete navštívit nebo přijít na dobré kafe do Rígrovky :-), naší tréninkové kavárny.

Barbora Kovářová

Co je sociální byt?

Jde o standardní zkolaudovaný byt, který má být v případě Nelahozevsi přidělován primárně matkám-samoživitelkám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým, včetně žen, které vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši svých příjmů a nejsou tuto situaci schopny samy řešit.

Smyslem sociálního bydlení je zabránit tomu, aby tyto ženy s dětmi končily zbytečně v ubytovnách, azylových domech nebo dokonce na ulici. Sociální bydlení je záchranná síť, která lidem pomáhá najít střechu nad hlavou za přiměřený měsíční nájem.

Poskytování bydlení v sociálním bytě je doprovázeno sociální prací, přičemž její míra závisí na potřebách klienta a výsledku sociálního šetření dané domácnosti. Intenzita a frekvence sociální práce je určována vždy individuálně s ohledem na konkrétní situaci v domácnosti a posouzení sociální, zdravotní či ekonomické situace jejích členů.

Sociální bydlení, Obchody

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

-2 #48 Soňa B. 2019-11-02 22:35
Cituji Marie Varhulíková:
Cituji Soňa B.:
Pane Dušane, mně to tak nepřijde, protože do mojí zahrady může koukat každej, kdo projde kolem. Nicméně opravdu si myslíte, že se potenciální obyvatelé budou zajímat a budou vás špehovat, jestli zrovna grilujete nebo se koupete v bazénu? Viděl jste ten projekt? Obec tento objekt vlastní a pokud to odhlasuje zastupitelstvo, může si tam postavit, co chce, pokud to není v rozporu s územním plánem. I kdyby to nakonec byly jenom obecní byty + volnočasové centrum + malý obchod.

Dobrý den paní Soňo, mohla by jste prosím napsat, co Vám řeklo vedení obce, když jste se ptala na návrh obecní byty? Děkuji. Dle mě by ta debata byla úplně jiná,kdyby se jednalo o obecní byty, třeba tři, čímž by vznikla i nižší budova a o osazenstvu domu by rozhodovala obec na základě nějakých kritérií - trvalý pobyt v Nelahozevsi po dobu x let, důchodci, kteří přijdou o partnera apod.. Ale jak píši, to je ale pak úplně jiná diskuze.

Cituji Marie Varhulíková:
Cituji Soňa B.:
Pane Dušane, mně to tak nepřijde, protože do mojí zahrady může koukat každej, kdo projde kolem. Nicméně opravdu si myslíte, že se potenciální obyvatelé budou zajímat a budou vás špehovat, jestli zrovna grilujete nebo se koupete v bazénu? Viděl jste ten projekt? Obec tento objekt vlastní a pokud to odhlasuje zastupitelstvo, může si tam postavit, co chce, pokud to není v rozporu s územním plánem. I kdyby to nakonec byly jenom obecní byty + volnočasové centrum + malý obchod.

Dobrý den paní Soňo, mohla by jste prosím napsat, co Vám řeklo vedení obce, když jste se ptala na návrh obecní byty? Děkuji. Dle mě by ta debata byla úplně jiná,kdyby se jednalo o obecní byty, třeba tři, čímž by vznikla i nižší budova a o osazenstvu domu by rozhodovala obec na základě nějakých kritérií - trvalý pobyt v Nelahozevsi po dobu x let, důchodci, kteří přijdou o partnera apod.. Ale jak píši, to je ale pak úplně jiná diskuze.


No je to alternativa. Ale pan místostarosta mi řekl, že si lidi z petičního výboru nepřejí ani to. Prý jen dotovaný obchod... Jelikož pořád přispívám do zpravodaje, o téma se zajímám. Pan starosta uvedl, že bude zásadní to středeční posezení.
Citovat
+3 #47 Marie Varhulíková 2019-11-02 13:25
Cituji Soňa B.:
Pane Dušane, mně to tak nepřijde, protože do mojí zahrady může koukat každej, kdo projde kolem. Nicméně opravdu si myslíte, že se potenciální obyvatelé budou zajímat a budou vás špehovat, jestli zrovna grilujete nebo se koupete v bazénu? Viděl jste ten projekt? Obec tento objekt vlastní a pokud to odhlasuje zastupitelstvo, může si tam postavit, co chce, pokud to není v rozporu s územním plánem. I kdyby to nakonec byly jenom obecní byty + volnočasové centrum + malý obchod.

Dobrý den paní Soňo, mohla by jste prosím napsat, co Vám řeklo vedení obce, když jste se ptala na návrh obecní byty? Děkuji. Dle mě by ta debata byla úplně jiná,kdyby se jednalo o obecní byty, třeba tři, čímž by vznikla i nižší budova a o osazenstvu domu by rozhodovala obec na základě nějakých kritérií - trvalý pobyt v Nelahozevsi po dobu x let, důchodci, kteří přijdou o partnera apod.. Ale jak píši, to je ale pak úplně jiná diskuze.
Citovat
+2 #46 Soňa B. 2019-11-02 12:15
Pane Dušane, mně to tak nepřijde, protože do mojí zahrady může koukat každej, kdo projde kolem. Nicméně opravdu si myslíte, že se potenciální obyvatelé budou zajímat a budou vás špehovat, jestli zrovna grilujete nebo se koupete v bazénu? Viděl jste ten projekt? Obec tento objekt vlastní a pokud to odhlasuje zastupitelstvo, může si tam postavit, co chce, pokud to není v rozporu s územním plánem. I kdyby to nakonec byly jenom obecní byty + volnočasové centrum + malý obchod.
Citovat
-4 #45 Dušan 2019-11-02 11:29
Cituji Šárka Jakušová:
Dobrý den,

ráda bych se vyjádřila k různým nepravdám a skresleným informací, které zde kolují.

V první řadě bych upozornila na skutečnost, že se nejedná o azylový dům ani dům na půl cesty, nýbrž o sociální bydlení.

Už z tohoto statusu nelze tyto služby spolu spojovat. Jde o diametrálně odlišné služby. V sociálním bydlení již bydlí matky s dětmi, které prošli nějakou fází spolupráce v sociální službě a splňují kritéria, které požaduje získání sociálního bytu. Cílová slupina, která splňuje tyto kritéria, můžou být klienti azylového domu, ale i jiných sociálních služeb, ať už charity nebo z podnětu sociální komise apod. Azylový dům sebou nese určitá rizika. Neříkám, že obyvatele okolí Azylového domu v Minicích se nikdy nemohli setkat s nevhodným chováním některých klientů. Ale zase jak píše paní Věra, nemohu souhlasit s tvrzením, že se jedná o každodenní záležitosti. Proto jsem ráda, za její výzvu a budu ráda, když se nebudete bát oslovit okolní lidi, co zde bydlí a zeptat se jich na skutečnost. Několik let jsem pro kralupskou Charitu pracovala jako koordinátor sociálních služeb. Také nemohu souhlasit s tvrzením, že slušné mamince se pobyt ukončil a ona chudák musela hledat sama bydlení. Přesně pro tento případ matek by právě bylo toto sociální bydlení. Rodiny, které se snaží, pracují a nemohou utáhnout klasické komerční byty a přitom mají v dané lokalitě právě nějakou historii a jsou na ni vázané. Po té informace o souloži obyvatelů Azylového domu v parku, mi přijde, dosti nepravděpodobná, když v Azylovém domě návštěvy chodí běžně na pokoje. Tak si tak říkám, proč by to dělali, když mohou využít pro své potřeby postel. Ještě bych ráda si upřesnila terminologii - Azylový dům - je nouzové řešení bydlení a tam se může dostat opravdu kdokoliv. Proto ano, jsou tam i lidé co si pomoci neváží, zneužívají jí, ale s těmi ve chvíli kdy se na to přijde a to, že to netrvá dlouho, je spolupráce okamžitě ukončená. Zatím co sociální bydlení může sice ze začátku evokovat totéž co azyl. Ale skutečně tomu tak není. Jedná se již o typ bydlení, na které dosáhnou právě potřební z okolí, kteří svoji situaci a řeší a pracují na tom aby mohli žít spokojený a klidný život po tom co je zasáhla nějaká, třeba životní tragédie. ( Úmrtí manžela/ky, násilí v rodině, ztráta bydlení, nemožnost dosáhnout na komerční bydlení v dané lokalitě a přesto být vázaný právě lokalitou, apod.)

Byla bych ráda, když v případě nejasností, či otázek nebo čehokoliv ať už se to týká sociálního bydlení, nebo azylového domu nebo poradenství nebáli a naopak mě kontaktovali. Ráda vám všem budu věnovat svůj čas. I když už v dnešní době nejsem zaměstnancem Charity Kralupy. A upřímně Vám zodpovím všechny vaše dotazy a najdu vám odkazy na správné informace. Myslím, že je zbytečné se tu schovávat za nějaké podivné přezdívky a můžeme přeci spolu mluvit otevřeně. Neboť diskuze, kde se všichni anonymové napadají, mi přijde nedůstojná a nanejvýše smutná. A vážím si nesmírně všech obyvatel, co se nebojí vystoupit sami za sebe. Vždyť se přeci jedná o vaše okolí a tak si myslím, že nanejvýše důležité vědět co nejvíce relevantních informací. S pozdravem a úctou

Šárka Jakušová email , Mob. : 605353719


Pani Jakusova,uz jen z toho duvodu,ze jiz nejste zamestnancem charity Vas shledavam jako osobu v teto veci za zcela nekompetentni! Druha vec, Vase informace,anoz bych je musel nitne oznacit za nepravdive,jsou bohuzel ponekud zkreslene.. kazda pravda ma nekolik uhli pohledu a jako takova,zni uplne jinak,pokud ji podate tak, aby vyznela ve Vas prospech. Z techto duvodu shledavam Vas nazor pro tuto zalezitost za zcela bezpredmentny..
Citovat
-5 #44 Dušan 2019-11-02 11:14
Odpovězte mi na mou otázku-kdo mi zaručí jaké lidi byste zde ubytovali? Odpovím si sám-NIKDO!!! Kdo z Vás by chtěl,aby Vám za plotem zahrady vyrostl bytový dům,z jehož oken Vám potenciální obyvatelé uvidí po celé zahradě a bohužel až do koupelny? Pokud je tady milé dámy ta, která by o toto skutečně stála,přijďte mi to říci osobně.. rychle Vás vyvedu z přesvědčení!!!
Citovat
+3 #43 Soňa Brunnerová 2019-11-02 09:59
Upřímně nerozumím celé téhle masové hysterii kolem, když lidi nemají ani dostatek informací a nebo když, tak dosti překroucených. První dlouhý komentář paní Věry (není to anonym, je to reálná osoba) někdo to vytiskl a vylepil po obci s komentářem, že pro nás zastupitelé obce chtějí připravit to samé, co zažívají lidi v Minicích. Ale neuvědomí si, že mezi azylákem a sociálním bydlením je fakt velký rozdíl. Dobrý, chápu, mají strach, ale taky mají minimum informací. Vědí například, že tam ty lidi, co jsou v petičním výboru, nechtějí případně ani žádné OBECNÍ BYTY? Přitom tam je zástavba. Ty obec nemá a byly by potřeba, věřím, že by někteří z vás takové bydlení využili. To mi fakt hlava nebere. Nicméně věřím, že kdyby obec měla záměr postavit na daném místě OBECNÍ BYTY, tak by taková hysterie nebyla. Na to jsem se ptala vedení obce, abych byla v obraze a dala to jako návrh. S nikým z petičního výboru jsem se na to téma nebavila, ty lidi neznám, takže to mám z druhé ruky... Argumenty o ztrátě soukromí apod. Ne, prý nic, jenom obchod, a aby jeho provoz dotovala obec. Je to podle mého názoru hloupost. Ta budova obchodu, po jejíž opravě petice volá, je určena už několik let k demolici...
Citovat
+5 #42 Šárka Jakušová 2019-11-02 08:54
Veřím, že paní Věra může mít negativní zkušenost, s Azylovým domem v Minicích, ale vůbec nerozumím souvislosti s byty pro místní a okolní občany? Jedná se o jiný projekt!!!
Copak Vám doopravdy nezáleží na místních spoluobčanech ? Chcete aby jste se sami po těžkém rozvodu museli odstěhovat z obce, protože na komerční nájem zde nedosáhnete? Nebo když se dostanete do potíží a exetur Vám sebere bydlení? Kam Vás asi obec dá? Když nebude mít žádné možnosti? A já těch případů ve vaší obci zažila docela dost. Takže těch pár bytů by bylo obsazeno prakticky jen od vas. A kupodivu nikdo z nich nebyl rom. Jako garanci, přeci máte sociální komisi, která je složená z místních obyvatel, kteří by jistě se postarali o to, aby v bytech bydleli slušní lidé.
Citovat
-2 #41 Jana 2 2019-11-01 23:31
Predne bych rada podotkla,ze se tu nechci s nikym dohadovat. Veskere diskuze ocekavam na osobnim jednani s obci. Pani Jakusova, vy jako byvaly zamestnanec charity nam tezko zarucite, kdo tady bude bydlet a ze to tu nedopadne jako v minicich. Verim,ze vy byste takove bydleni vedle sveho domu take nechtela. V minicich byli postaveni pred hotovou vec, my s tim snad muzeme jeste neco delat a obec doufam da na sve obcany. Obzvlaste kdyz argumenty jsou opodstatnene. Neschazuju praci Charity, ale zatim to tu obhajuji jen byvali nebo soucasni zamestnanci.
To, ze v Minicich nekdo zavelel a je tam ted tyden klid na veci nic nemeni, policie tam vyjizdi a sousedi si stezuji.
Tesim se tu na volnocasove centrum spojene s obchudkem. Byty at se postavi jinde.
Citovat
-1 #40 Věra 2019-11-01 17:38
Vážená paní Jakušová,
já v diskusi neuvedla plné jméno záměrně já zde totiž na rozdíl od Vás bydlím a již teď když jdu po setmění, tak s sebou nosím pepřový sprej. A už vidím jak bych dopadla kdybych odhalila svoji identitu. Jinak to chování azylového domu je od jara do podzimu za příznivého počasí opravdu každodenni. Také případ se souložením je pravdivý. Opravdu si vyprošuji, abyste ze mě dělala lhářku. Opravdu si stojím za tím, aby se zájemci přišli informovat obyvatel bytových domů jaká je zde situace. A s tou maminkou je to také pravda. Ostatně na městké policii Kralupy nad Vltavou musí být zaznamenány stížnosti zdejších obyvatel včetně tohoho případu souložení za bílého dne . Ve svém příspěvku jsem uváděla pouze pravdu. Já zde na rozdíl od Vás bydlim. Mezi námi opravdu nechápu když je v azylovém domě 24 hodinový dozor a ten tu je. Vídám pracovnice přijíždět i odjíždět , proč se nesnaží obyvatele na usměrnit také při chování venku. Několikrát jsem byla svědkem toho, že jsem se vracela v létě kolem 20 hodiny domů a maminky z azylového domu vyrážely na hřiště s malými dětmi v kočárku. To dozoru v azylovém domu nevadí, že takhle malé děti po 20 hodině přijedou na hřiště a jsou tam s rodiči do pozdních nočních hodin? Jinak pravda je, že cca 14 dní azylový dům funguje jako by v něm žádní obyvatelé ani nebyli. Že by reakce na petici obyvatel obce Nelahozeves? Ještě jednou Vás žádám, aby jste mě neobviňovala ze lží a polopravd. Já zde na rozdíl od Vás bydlím a vidím co se zde děje. Ty osoby, keré mají pochybnosti o pravdivosti mého příspěvku moc prosím přijďte se zeptat obyvatel bytových domů.
Citovat
+4 #39 Šárka Jakušová 2019-11-01 16:46
Dobrý den,

ráda bych se vyjádřila k různým nepravdám a skresleným informací, které zde kolují.

V první řadě bych upozornila na skutečnost, že se nejedná o azylový dům ani dům na půl cesty, nýbrž o sociální bydlení.

Už z tohoto statusu nelze tyto služby spolu spojovat. Jde o diametrálně odlišné služby. V sociálním bydlení již bydlí matky s dětmi, které prošli nějakou fází spolupráce v sociální službě a splňují kritéria, které požaduje získání sociálního bytu. Cílová slupina, která splňuje tyto kritéria, můžou být klienti azylového domu, ale i jiných sociálních služeb, ať už charity nebo z podnětu sociální komise apod. Azylový dům sebou nese určitá rizika. Neříkám, že obyvatele okolí Azylového domu v Minicích se nikdy nemohli setkat s nevhodným chováním některých klientů. Ale zase jak píše paní Věra, nemohu souhlasit s tvrzením, že se jedná o každodenní záležitosti. Proto jsem ráda, za její výzvu a budu ráda, když se nebudete bát oslovit okolní lidi, co zde bydlí a zeptat se jich na skutečnost. Několik let jsem pro kralupskou Charitu pracovala jako koordinátor sociálních služeb. Také nemohu souhlasit s tvrzením, že slušné mamince se pobyt ukončil a ona chudák musela hledat sama bydlení. Přesně pro tento případ matek by právě bylo toto sociální bydlení. Rodiny, které se snaží, pracují a nemohou utáhnout klasické komerční byty a přitom mají v dané lokalitě právě nějakou historii a jsou na ni vázané. Po té informace o souloži obyvatelů Azylového domu v parku, mi přijde, dosti nepravděpodobná , když v Azylovém domě návštěvy chodí běžně na pokoje. Tak si tak říkám, proč by to dělali, když mohou využít pro své potřeby postel. Ještě bych ráda si upřesnila terminologii - Azylový dům - je nouzové řešení bydlení a tam se může dostat opravdu kdokoliv. Proto ano, jsou tam i lidé co si pomoci neváží, zneužívají jí, ale s těmi ve chvíli kdy se na to přijde a to, že to netrvá dlouho, je spolupráce okamžitě ukončená. Zatím co sociální bydlení může sice ze začátku evokovat totéž co azyl. Ale skutečně tomu tak není. Jedná se již o typ bydlení, na které dosáhnou právě potřební z okolí, kteří svoji situaci a řeší a pracují na tom aby mohli žít spokojený a klidný život po tom co je zasáhla nějaká, třeba životní tragédie. ( Úmrtí manžela/ky, násilí v rodině, ztráta bydlení, nemožnost dosáhnout na komerční bydlení v dané lokalitě a přesto být vázaný právě lokalitou, apod.)

Byla bych ráda, když v případě nejasností, či otázek nebo čehokoliv ať už se to týká sociálního bydlení, nebo azylového domu nebo poradenství nebáli a naopak mě kontaktovali. Ráda vám všem budu věnovat svůj čas. I když už v dnešní době nejsem zaměstnancem Charity Kralupy. A upřímně Vám zodpovím všechny vaše dotazy a najdu vám odkazy na správné informace. Myslím, že je zbytečné se tu schovávat za nějaké podivné přezdívky a můžeme přeci spolu mluvit otevřeně. Neboť diskuze, kde se všichni anonymové napadají, mi přijde nedůstojná a nanejvýše smutná. A vážím si nesmírně všech obyvatel, co se nebojí vystoupit sami za sebe. Vždyť se přeci jedná o vaše okolí a tak si myslím, že nanejvýše důležité vědět co nejvíce relevantních informací. S pozdravem a úctou

Šárka Jakušová email , Mob. : 605353719
Citovat
-2 #38 Dušan 2019-10-27 16:38
Cituji Josef Kebrle:
Chci tímto vyjádřit plnou podporu záměru obce a farní charity Kralupy na vybudování sociálního bydlení.
Pokud by o tom někdo rád diskutoval osobně tak budu rád.


Pane Kebrle, ja si s Vami o tom rad ,,popovidam,, a vysvetlim Vam co evidentne nechapete.
Citovat
0 #37 Dušan 2019-10-27 16:16
Dekuji pani Vere za jeji prispevek,ktery narovinu zobrazuje realitu. Veskere reci o tom, ze vse funguje, jsou klamave informace, ktere maji privest lidi k souhlasu s vystavbou. Ve skutecnosti by se z teto oblasti stalo ghetto podobne sidlisti Chanov. Ja osobne jsem radikalne proti. Kralupy disponuji mnoha pozemky, na kterych se muze stavba realizovat. Nechci byt povazovan za rasistu kvuli svym vyrokum, ale vime vsichni dobre,jak problematickou skupinou romove jsou a jak je na jejich pocinani kratka i policie. Nechci se dostat do situace, kdy budu resit domobranu..
Citovat
0 #36 Soňa Brunnerová 2019-10-27 11:12
Mně by se takový dům líbil, ale POUZE za předpokladu a stoprocentní garance, aby tady nevzniklo "malé ghetto" romských maminek. (Obávám se trochu toho, že tuto garanci nikdo nedá). To, co je zde popsáno, jsem si ověřovala u jedné bývalé klientky azylového domu v Minicích (zmíněná v příspěvku paní Věry) a ta mi potvrdila, že to je pravda. Odstrašující obrázek romského soužití pohromadě si člověk mohl udělat ještě před cca 15 lety, kdy taková rodinka žila u vlakové zastávky v Nelahozevsi u zámku (než jim dům vyhořel a následně byl srovnán se zemí). Nechci tady vystupovat jako rasista, nepovažuju se za něj (nepřála bych si, aby mě za něj někdo označoval). Nicméně vím, že jejich kultura diametrálně odlišná a jakmile jsou pohromadě, prostě z toho nemám moc dobrý pocit. Za sebe bych třeba byla za byty např. pro mladé maminky na rodičovské/seni ory, kteří jsou třeba týraní partnerem nebo rodinou, zemře jim partner a najednou se octnou v situaci, kdy nemají kam jít z finančních/rodi nných důvodů. A hlavně, aby si takový člověk pomoci vážil. Přijde mi, že mnoho lidí bere pomoc jako samozřejmost. Tak přesně toto jsem měla na mysli. Takovým lidem bych primárně pomohla a neměla bych problém s tím, aby takové zařízení vzniklo poblíž mého bydliště... S potenciálním ghettem bych měla velký problém (začínám chápat ty, co petici podepsali, i když si myslím, že tam měli uvést i jiné důvody, než uvedli). Takže díky i za příspěvek paní Věry, který mi otevřel trochu oči. Nicméně i tak si vážím aktivity kralupské charity (kavárna Rígrovka, šicí dílna i centrum, které vzniklo na místě vybydleného domu v Sokolské ulici je dobrý počin).
Citovat
+4 #35 Martin Varhulík 2019-10-27 08:42
Děkuji paní Věře za sdílení jejich zkušeností s domem v Minicích a jsem velice zvědavý na reakci místních podporovatelů projektu.
Citovat
+6 #34 Věra 2019-10-27 07:48
Dobré ráno, ještě jednou se zapojuji do Vaší diskuze a slibuji, že naposledy. Včera jsem zapomněla uvést dvě důležité věci. Prvním problémem je neskutečný hluk. Romští klienti Azylového domu a ostatní, kteří za nimi dojíždí, se za příznivého počasí denně scházejí na hřišti, kde popíjejí a náležitě se u toho baví do pozdních nočních hodin. Dalším velkým problémem jsou odpadky. U laviček na hřišti a u požární nádrže jsou poházeny použité dětské pleny, plechovky, plastové lahve, skleněné lahve atd. a to přesto, že jsou u nich umístěny odpadkové koše. Odpadkové koše pracovníci TS pravidelně vyváží a bohužel i uklízí tento binec. V posledních letech se naučili tento odpad házet také přes zeď u dětského hřiště, část ho skončí za zdí a část v potoce, který tam teče. Dřív jsme to uklízeli, nyní spíš jen na klacku vylovíme použité pleny a ostatní tam necháváme, je to marný boj.
Jinak pokud budete chtít znát názor ostatních obyvatel bytových domů, není problém přijet a na některé obyvatele zazvonit. Domnívám se, že pokud jim vysvětlíte o co se jedná, určitě Vám každý rád odpoví.
Přeji Vám, aby jste se dočkali malého krámku se základními potravinami i centra pro maminky. Myslím si, že obojí je skvělý nápad.
Citovat
+6 #33 Věra 2019-10-26 21:51
Dobrý večer, nejsem sice obyvatelka Nelahozevsi, ale přesto mám potřebu se k Vaší diskusi vyjádřit. Jsem totiž obyvatelka bytového domu v Minicích, který je v sousedství Azylového domu sv. Máří Magdaleny. Nesouhlasím se sdělením ředitelky Farní charity v Kralupech nad Vltavou, že provoz tohoto domu pobíhá bez komplikací. Převážnou část obyvatel tvoří romské matky s větším počtem dětí, nyní dokonce i minimálně celá romská rodina. Tito klienti azylového domu po sobě zanechávají nepořádek. V bytovém domě nejblíže k ulici Pražská v loňském roce museli obyvatelé uložit lavici (nejednalo se o lavici města), protože obyvatelky Azylového domu se svými partnery, kteří za nimi dojíždí, obsadily nejenom tuto lavici, ale i celé schodiště vedoucí ke vchodu do domu a vesele si tam tábořili. Když nebyla lavice, tak se v létě přestěhovaly na dětské hřiště, rozložily si deky na trávu a vesele tam souložily v půl čtvrté odpoledne, což ostatně mladí romové provozují na lavičce na hřišti a na zastávce autobusu dodnes. Jak by se Vám líbilo, kdyby jste v létě v 19 hodin čekali na autobus a vedle Vás se mládež takhle bavila. Jinak paní ředitelka říká pravdu, když uvádí, že Farní charita poskytla ubytování i mamince (maminkám) z Nelahozevsi. S jednou takovou maminkou jsem jezdila ráno autobusem (vozila dcerku do školky a pak uháněla do práce). Po cca 4 měsících pobytu jí bylo sděleno, že si má sehnat ubytování, neboť pobyt v azylovém domě není určen pro ní, když má zaměstnání. Tak dávala dcerku na hlídání ke kamarádce a sehnala si druhé zaměstnání, aby si ušetřila na kauci na pronájem bytu a ještě s další maminkou si pronajaly byt. Romské maminky zatím posedávaly po lavičkách s kafíčkem a krásně v azylovém domě vydržely možná i déle než rok. Máme zde basketbalové hřiště a dětské hřiště s kolotočem, skluzavkou a houpacími zvířátky na silných pérech. Hřiště je obsazeno
výrostky ve věku 13. - 15. let. Město již měnilo skluzavku někdo ji celou rozbil. Naše děti se na hřiště skoro nedostanou. Vlastně teď už možná ano, venku je totiž zima. Dříve jsme si chodili stěžovat pracovnicím co mají dozor v Azylovém domě, vždy jsme se dozvěděli, že to není možné, že jejich klienti to určitě nedělají. Sama jsme romské děti vyháněla od pomníku padlých, kde je hrozně zajímaly svícny (když praská sklo, tak je to príma ne). Pomník je oplocený, ale to nabylo na překážku. Dozvěděla jsem se, že jsem p.ča, kráva a samozřejmě rasista. Stěžovat jsem si nešla, nemá to cenu, máme zde bohužel o kus dál ještě komerční ubytovnu, kde jsou také Romové, a určitě bych se dozvěděla, že to byly děti z ubytovny. Maminky, které se těší na volnočasové centrum mohu ujistit, že si ho s romskými obyvatelkami moc neužijí. Pokud totiž může sociální bydlení logicky navázat na pobyt v azylovém domě v kralupských Minicích, tak pak rok případně déle zde zůstávají romské maminky a nyní již zřejmě i celé romské rodiny (novinka z letošního roku). Ale je to vcelku jedno, partneři za maminkami když tak dorazí auty. Lituji ty, kteří sousedí s budoucí stavbou. My zde máme přeci jen větší prostor než-li jen ulici.
Po přečtení článku paní ředitelky Farní charity je mi už jasné proč tu máme tento týden podezřelý klid. Na lavičkách u požární nádržky neřádí parta výrostků, kteří tam ještě minulý týden řádili tak, že nebylo možno projít po chodníku. Co kdyby se někdo chtěl do Minic podívat. Já osobně Vás zvu přijeďte, zkuste zazvonit na kohokoli v bytových domech, jsou tu 4 a uvidíte co Vám obyvatelé řeknou o tomto soužití.
Jinak k diskutujícím co uvádějí, že staří lidé si mohou nákupy objednat nebo nechat dovézt
z DPS. Služba z DPS je zpoplatněna a pro staré lidi, kteří mají malé důchody je to dost peněz a nevím kolik babiček a dědečků ovládá nákupy přes internet. Ne nadarmo se říká, že kultura společnosti se pozná podle toho, jak se umí chovat ke svým starým lidem.
I my budeme jednou staří.
Citovat
+2 #32 Soňa Brunnerová 2019-10-26 20:15
Cituji Josef Kebrle:
Chci tímto vyjádřit plnou podporu záměru obce a farní charity Kralupy na vybudování sociálního bydlení.
Pokud by o tom někdo rád diskutoval osobně tak budu rád.


A tak to já si klidně podiskutuju, ale já nebudu Tvému názoru oponovat, protože se mi takový záměr líbí, ale samozřejmě jsem zvědavá na projekt. Možná by takové bydlení nemuselo sloužit jenom mámám s dětmi, ale třeba pro bezprizorní seniory. Taky ohrožená skupina obyvatel.
Citovat
+2 #31 Josef Kebrle 2019-10-26 18:36
Chci tímto vyjádřit plnou podporu záměru obce a farní charity Kralupy na vybudování sociálního bydlení.
Pokud by o tom někdo rád diskutoval osobně tak budu rád.
Citovat
+3 #30 Překvapená občanka 2019-10-24 17:10
Cituji ###:
Tak rekneme si narovinu,ze ppdobny projekt by mel byt oznamen jinak nez spolehat na to,ze si o rozhodnuti nekdo nekde precte..minimalne obyvatelum,kterych se bezprostredne tyka a kterym by mohl zasadnim zpusobem zmenit klidny zivot..proto mluvim o tom,ze zastupitelstvo pravdepodobne aktivne nikoho o zameru neinformovalo s nadeji,ze se nesetka s odporem..je smutne,ze se obyvatele o stavbe tohoto typu musi dozvedet z internetoveho clanku! To povazuji za urcity typ ,,podrazu,, zastupitelstva smerem k obyvatelum!


Je pravda, že se informace objevily až ve zpravodaji, když to bylo v jednání. Nicméně mám informaci, podle které soudím, že to jednání 6. listopadu bude klíčové.
Citovat
0 #29 ### 2019-10-24 16:57
Tak rekneme si narovinu,ze ppdobny projekt by mel byt oznamen jinak nez spolehat na to,ze si o rozhodnuti nekdo nekde precte..minimal ne obyvatelum,kter ych se bezprostredne tyka a kterym by mohl zasadnim zpusobem zmenit klidny zivot..proto mluvim o tom,ze zastupitelstvo pravdepodobne aktivne nikoho o zameru neinformovalo s nadeji,ze se nesetka s odporem..je smutne,ze se obyvatele o stavbe tohoto typu musi dozvedet z internetoveho clanku! To povazuji za urcity typ ,,podrazu,, zastupitelstva smerem k obyvatelum!
Citovat
+2 #28 Překvapená občanka 2019-10-24 14:59
Cituji ###:
Prekvapena obcanko,kdyz pomineme vsechny ty nesmysly,ktere pisete,urcite mi budete umet zodpovedet mou otazku...kdo mi uhradi pripadny rozdil hodnoty nemovitosti,pokud se projekt realizuje?? Vy? pan starosta osobne po poslednim zasedani prohlasil,ze v prvni rade je dulezity zajem obcanu a obec je neziskova organizace,ktera ma slouzit obcanum,coz by v pripade realizace projektu bylo presne naopak!chapu jeho slova tak,ze oni jsou tady pro nas,nikoliv my pro ne,lide dali jasne najevo svuj nazor..nezpochybuji,jak kralupska charita pomaha lidem,ale at jim pomaha v kralupech a ne v miste,kde se prevazna cast obyvatel sklada z lidi v duchodovem veku a maji jiste pravo na klid a v neposledni rade na pomoc prave od obce,o ktere se v petici jasne pise..cely projekt je postaven na zajmu jednotlivcu s primou vazbou charity a nelahozevskeho zastupitelstva a vsichni doufali,ze projde v tichosti,z toho duvodu nikoho neinformovali


To je docela silný tvrzení si myslím. Je pravda, že určitá personální provázanost s charitou tady je v komisích. Ale o tom, že všichni doufali, že to projde v tichosti... Jak to myslíte? Že to chtěli před občany zamlčet? Nebo že budou mlčet občané? No, tak informováni o tom byli všichni ve zpravodaji i v zápisu z veřejného zastupitelstva.
Citovat
+5 #27 Eliška Brázdová 2019-10-24 14:47
Dobrý den,
vedle svého zaměstnání pracuji pár hodin měsíčně v kralupské charitě a to hlavně proto, že jsou tam skvělí lidé a jejich práce mi dává smysl. Pohybuji se i v prostředí azylového domu v Minicích a proto můžu říct, že by mi sociální byty tohoto typu v blízkosti mého bydliště vůbec nevadily. Doporučuji se o práci kralupské charity zajímat, navštívit azylový dům nebo cvičnou kavárnu, určitě získáte ty správné informace :-)
Citovat
-1 #26 ### 2019-10-24 14:05
Prekvapena obcanko,kdyz pomineme vsechny ty nesmysly,ktere pisete,urcite mi budete umet zodpovedet mou otazku...kdo mi uhradi pripadny rozdil hodnoty nemovitosti,pok ud se projekt realizuje?? Vy? pan starosta osobne po poslednim zasedani prohlasil,ze v prvni rade je dulezity zajem obcanu a obec je neziskova organizace,kter a ma slouzit obcanum,coz by v pripade realizace projektu bylo presne naopak!chapu jeho slova tak,ze oni jsou tady pro nas,nikoliv my pro ne,lide dali jasne najevo svuj nazor..nezpochy buji,jak kralupska charita pomaha lidem,ale at jim pomaha v kralupech a ne v miste,kde se prevazna cast obyvatel sklada z lidi v duchodovem veku a maji jiste pravo na klid a v neposledni rade na pomoc prave od obce,o ktere se v petici jasne pise..cely projekt je postaven na zajmu jednotlivcu s primou vazbou charity a nelahozevskeho zastupitelstva a vsichni doufali,ze projde v tichosti,z toho duvodu nikoho neinformovali
Citovat
+3 #25 Překvapená občanka 2019-10-24 13:20
S prominutím, dohadujeme se tady o blbostech. Ta petice pravděpodobně nic nezvrátí. Vy jste s tím maximálně vyjádřili nespokojenost nebo strach... Trochu lituju toho, že se mi nehodí termín té avizované diskuze... Ale stojím si za tím, co jsem napsala níže. Neznáte mě, vysvětlovat důvody, proč jsem se nepodepsala, vám nejsem rozhodně povinna. Mám radost z toho, jak zastupitelstvo pracuje a ano, souhlasím i s tímto krokem. Jsem ráda, že tady funguje sociální komise, a zpravidla na nové zastupitelstvo slyším chválu. Dokážu si představit, co kolovalo za informace ohledně podepisování té petice... A stojím si za tím, že pokud by takové zařízení vzniklo v bezprostředním okolí mého domu, nepodepisovala bych případnou petici dřív, dokud bych neměla dostatek ověřených informací a neviděla projekt. Záměr se mi líbí, je to všeobecně prospěšné a určitě to není nic proti občanům. Ti z toho musí každopádně mít užitek. Jako fakt vám za barákem neplánují stavět věznici, dálnici, ani mrakodrap. Kralupské charitě fandím, protože dlouhodobě sleduji výsledky její práce...
Citovat
-2 #24 NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA 2019-10-24 12:59
Cituji ###:
Prekvapena obcanka nemuze v zadnem pripade pochopit o co lidem jde,nesnazte se ji to vysvetlit prosim..stejne nemame sanci uspet..hloupy clovek je jako mrtvy, jemu je to jedno a trpi tim pouze okoli :lol: :D :lol:To je fakt :D kdyby se tato stavba měla postavit u ní, tak už vidím jak by byla spokojena...
Citovat
-4 #23 NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA 2019-10-24 12:56
Cituji Překvapená občanka:
Cituji NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA:
Cituji Překvapená občanka:
Upřímně? Zajímalo by mě, co si lidé, kteří toto podepsali, navykládali za informace /bludy/... Z mého pohledu to je hodně smutný. Trochu si připadám, že někteří zamrzli myšlením v době před rokem 2000 (spíš 1989)... V obci můžou využít službu nákupu, kterou zajišťuje DPS Kralupy, můžou si objednat potraviny i drogerii přes zavážkovou službu, můžou poprosit rodinu, pokud ji mají, aby jim to objednala nebo přivezla. To, že samoživitelky jsou nejohroženější skupinou, tyhle lidi očividně nezajímá a když má na tom místě vzniknout něco smysluplného (včetně malé prodejny), co bude prospěšné všeobecně, sepisují petice.
PÍ!!! PŘEKVAPENÁ OBČANKO,
Proč neuvedete své jméno?
Jak se říká, přes internet je každý hrdina! :D :D :D
Vážená PÍ! jste vážně tak mimo nebo to tu jen hrajete a už Vám chybí dávka Ordinace v růžové zahradě :D :D

S úctou NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA :D :D :D


To jste mě velmi špatně odhadla, milá anonymko. Proč jste se tedy nepodepsala vy, když mě tady osočujete z toho, že jsem se nepodepsala. Mám k tomu svoje vlastní důvody.Vlastní důvody? :D :D
Tak mohla by ste se podepsat, abychom Vám tam ty "matky s dětmi" (kéž by...) mohli posílat k Vašemu obydlí... :) to by bylo super néé? nebo kdyby se hned udělal návrh plánu ve Vašem okolí, to by bylo supér ;)
A prosila bych oslovení "nepřekvapená obyvatelka" :)
Citovat
-3 #22 ### 2019-10-24 12:55
Prekvapena obcanka nemuze v zadnem pripade pochopit o co lidem jde,nesnazte se ji to vysvetlit prosim..stejne nemame sanci uspet..hloupy clovek je jako mrtvy, jemu je to jedno a trpi tim pouze okoli :lol: :D :lol:
Citovat
+1 #21 Překvapená občanka 2019-10-24 12:52
Cituji NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA:
Cituji Překvapená občanka:
Upřímně? Zajímalo by mě, co si lidé, kteří toto podepsali, navykládali za informace /bludy/... Z mého pohledu to je hodně smutný. Trochu si připadám, že někteří zamrzli myšlením v době před rokem 2000 (spíš 1989)... V obci můžou využít službu nákupu, kterou zajišťuje DPS Kralupy, můžou si objednat potraviny i drogerii přes zavážkovou službu, můžou poprosit rodinu, pokud ji mají, aby jim to objednala nebo přivezla. To, že samoživitelky jsou nejohroženější skupinou, tyhle lidi očividně nezajímá a když má na tom místě vzniknout něco smysluplného (včetně malé prodejny), co bude prospěšné všeobecně, sepisují petice.
PÍ!!! PŘEKVAPENÁ OBČANKO,
Proč neuvedete své jméno?
Jak se říká, přes internet je každý hrdina! :D :D :D
Vážená PÍ! jste vážně tak mimo nebo to tu jen hrajete a už Vám chybí dávka Ordinace v růžové zahradě :D :D

S úctou NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA :D :D :D


To jste mě velmi špatně odhadla, milá anonymko. Proč jste se tedy nepodepsala vy, když mě tady osočujete z toho, že jsem se nepodepsala. Mám k tomu svoje vlastní důvody.
Citovat
-2 #20 NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA 2019-10-24 12:49
Cituji Překvapená občanka:
Upřímně? Zajímalo by mě, co si lidé, kteří toto podepsali, navykládali za informace /bludy/... Z mého pohledu to je hodně smutný. Trochu si připadám, že někteří zamrzli myšlením v době před rokem 2000 (spíš 1989)... V obci můžou využít službu nákupu, kterou zajišťuje DPS Kralupy, můžou si objednat potraviny i drogerii přes zavážkovou službu, můžou poprosit rodinu, pokud ji mají, aby jim to objednala nebo přivezla. To, že samoživitelky jsou nejohroženější skupinou, tyhle lidi očividně nezajímá a když má na tom místě vzniknout něco smysluplného (včetně malé prodejny), co bude prospěšné všeobecně, sepisují petice.
PÍ!!! PŘEKVAPENÁ OBČANKO,
Proč neuvedete své jméno?
Jak se říká, přes internet je každý hrdina! :D :D :D
Vážená PÍ! jste vážně tak mimo nebo to tu jen hrajete a už Vám chybí dávka Ordinace v růžové zahradě :D :D

S úctou NEPŘEKVAPENÁ OBČANKA :D :D :D
Citovat
+2 #19 Překvapená občanka 2019-10-24 12:45
Cituji Marie Varhulíková:
Cituji Překvapená občanka:
Reaguji na hashtag a paní Marii.

Nemám pocit, že by to byla válka, ale diskuze. Nicméně, že jste to nevěděli... Toto téma se řešilo před dvěma měsíci a tento zápis je online na oficiálním webu obce, řešilo se to již koncem srpna na zastupitelstvu a ano, i tady si přečtete, že se jedná o matky s dětmi... nelahozeves.cz/.../...

Ostatní příklady, které uvedla paní Marie, mi přijdou poměrně irelevantní. Naprostá většina lidí z Nelahozevsi za prací dojíždí, pokud jsou zaměstnáni. Poštu mají i lidé z okolí stejně daleko, tak nevím, proč zrovna matkám by toto mělo vadit. Pochopila bych, kdybyste se čertili, kdyby vám tam chtěli postavit mrakodrap nebo spalovnu. Když se ale jedná o dům, kde najdou využití jak občané, tak potřební... A kdyby mi to chtěli stavět vedle baráku, zbystřila bych, zajímalo by mě víc informací, ale určitě bych nešla hned podepisovat petice.


Dobrý den, jak píšete chtěla by jste informace,my jsme se o informace zajímali, bohužel ještě nejsou k dispozici až budou, tak je zastupitelstvo představí a dle odpovědi pana starosty budou byty určeny primárně pro matky samoživitelky, což neznamená výlučně.

Ano, chtěla bych informace, ale neargumentovala bych tím, co stojí v petici, protože mi to moc nedává smysl.
Citovat
0 #18 Překvapená občanka 2019-10-24 12:44
Cituji ###:
To asi o necem svedci :D

Svědčí to o tom, že na to prostě mám úplně jiný názor než vy. Kdyby se to týkalo mého okolí, byla bych pro, ale zajímal by mě projekt a to, aby to dalo co nejvíce tomu místu, kde bydlím. Třeba kdyby tam vznikl nejen obchod, ale i třeba Pošta Partner nebo odběrní místo Zásilkovny/Ulož enky/PPL, které tady nemáme... Aby prostě ti občané v blízkém měli co největší užitek, když už to tam budou muset "strpět". Ale přijde mi, že z toho děláte kovbojku a argumentujete tak trochu hloupostmi, když všecky ty věci ohledně nákupů se dají vyřešit docela pohodlně přes internet... Například argument, že uberou pár spojů vlakem, před X lety to tady o víkendu jezdilo jednou za dvě hodiny a taky nikdo ani nepípl a nesepisoval petice. Taky bydlím dva km od pošty, na vlak to mám deset minut, jsem v záplavovém území, v blízkém okolí fabrika a čistička, která smrdí, řeka...
Citovat
+2 #17 Marie Varhulíková 2019-10-24 12:40
Cituji Překvapená občanka:
Reaguji na hashtag a paní Marii.

Nemám pocit, že by to byla válka, ale diskuze. Nicméně, že jste to nevěděli... Toto téma se řešilo před dvěma měsíci a tento zápis je online na oficiálním webu obce, řešilo se to již koncem srpna na zastupitelstvu a ano, i tady si přečtete, že se jedná o matky s dětmi... nelahozeves.cz/.../...

Ostatní příklady, které uvedla paní Marie, mi přijdou poměrně irelevantní. Naprostá většina lidí z Nelahozevsi za prací dojíždí, pokud jsou zaměstnáni. Poštu mají i lidé z okolí stejně daleko, tak nevím, proč zrovna matkám by toto mělo vadit. Pochopila bych, kdybyste se čertili, kdyby vám tam chtěli postavit mrakodrap nebo spalovnu. Když se ale jedná o dům, kde najdou využití jak občané, tak potřební... A kdyby mi to chtěli stavět vedle baráku, zbystřila bych, zajímalo by mě víc informací, ale určitě bych nešla hned podepisovat petice.


Dobrý den, jak píšete chtěla by jste informace,my jsme se o informace zajímali, bohužel ještě nejsou k dispozici až budou, tak je zastupitelstvo představí a dle odpovědi pana starosty budou byty určeny primárně pro matky samoživitelky, což neznamená výlučně.
Citovat
0 #16 ### 2019-10-24 12:33
To asi o necem svedci :D
Citovat
+1 #15 Překvapená občanka 2019-10-24 12:24
Cituji ###:
Vidim bohuzel ze ,,prekvapena obcanka,, stale nechape o co se jedna a nezna ani obsah petice..tudiz vazena ,,prekvapena obcanko,, Vase nazory povazuji za naprosto bezpredmetne..pokud si znovu prectete vse co je napsano a zkusite se na to podivat ocima lidi,kterych se to bezprostredne tyka,mozna pochopite..pokud ne,jiz se nevyjadrujte prosim...ta valka z meho pohledu bohuzel zacina a co se tyce informace ohledne znehodnoceni nemovitosti v nejblizsim okoli,jedna se o overenou informaci..


Hashtagu, text petice jsem si četla a přijde mi trochu mimo mísu. Prostě bych to nepodepsala, ale naštěstí u mě nikdo nebyl. Odešel by s nepořízenou.
Citovat
-1 #14 ### 2019-10-24 12:16
Vidim bohuzel ze ,,prekvapena obcanka,, stale nechape o co se jedna a nezna ani obsah petice..tudiz vazena ,,prekvapena obcanko,, Vase nazory povazuji za naprosto bezpredmetne..p okud si znovu prectete vse co je napsano a zkusite se na to podivat ocima lidi,kterych se to bezprostredne tyka,mozna pochopite..poku d ne,jiz se nevyjadrujte prosim...ta valka z meho pohledu bohuzel zacina a co se tyce informace ohledne znehodnoceni nemovitosti v nejblizsim okoli,jedna se o overenou informaci..
Citovat
-1 #13 Překvapená občanka 2019-10-24 12:09
Reaguji na hashtag a paní Marii.

Nemám pocit, že by to byla válka, ale diskuze. Nicméně, že jste to nevěděli... Toto téma se řešilo před dvěma měsíci a tento zápis je online na oficiálním webu obce, řešilo se to již koncem srpna na zastupitelstvu a ano, i tady si přečtete, že se jedná o matky s dětmi... nelahozeves.cz/.../...

Ostatní příklady, které uvedla paní Marie, mi přijdou poměrně irelevantní. Naprostá většina lidí z Nelahozevsi za prací dojíždí, pokud jsou zaměstnáni. Poštu mají i lidé z okolí stejně daleko, tak nevím, proč zrovna matkám by toto mělo vadit. Pochopila bych, kdybyste se čertili, kdyby vám tam chtěli postavit mrakodrap nebo spalovnu. Když se ale jedná o dům, kde najdou využití jak občané, tak potřební... A kdyby mi to chtěli stavět vedle baráku, zbystřila bych, zajímalo by mě víc informací, ale určitě bych nešla hned podepisovat petice.
Citovat
0 #12 ### 2019-10-24 11:39
Tak a je to tady,projekt,kt erý vyvolal válku mezi občany obce Nelahozeves..gr atuluji zastupitelstvu, které tímto projektem z klidného místa na bydlení vytvořilo ,,napřátelské území,, :cry:
Citovat
0 #11 Marie Varhulíková 2019-10-24 11:19
Dobrý den, chtěla bych reagovat na část věty: co si lidé, kteří toto podepsali navykládali za informace (bludy), popravdě asi jakékoliv, protože oni žádné informace nedostali a to je ta chyba. Pokud se o tom dozví ze zpravodaje už jako skoro hotovou věc a v něm je psáno, že v nových bytech najdou útočiště nejspíše matky s dětmi, to nejspíše je hodně důležité, tak začnou pátrat a pokud je jim sděleno, počkejte, sice jsme to schválili, ale žádné informace vám neposkytneme, zatím to připravujeme a pak představíme až to bude připravené, tak se nedivte, že reagují. Jsem jedna z nich, chápu, že matky s dětmi to mají těžké, ale díky tomu, že nemám od obce pořádně žádné informace, tak jak si mohu být jistá, že tu budou jen matky s dětmi, když se napíše nejspíše. A popravdě si i myslím, že dát sociální bydlení pro matky s dětmi do území, kde není obchod, škola, pošta, možnost najít si práci - obslužnost, za vším budou muset dojíždět, je ne úplně to pravé i pro ně.
Citovat
0 #10 Překvapená občanka 2019-10-24 10:03
Cituji Obcan:
Cituji Překvapená občanka:
Cituji Obcan:
Pokud si za byrovym domem pro socialne slabe tak stojite postavte si ho vedle vlastniho domu a ztraťte si svoje soukromí, svuj klid a hodnotu své nemovitosti. Nehodlame mit v okoli naseho bydleni feťáky alkoholiky zlodeje atd. Mame tam male deti a nechci abych se bal je pustit ven. Proste tohle NE! Pokud to nekdo nutne potrebuje tak at si to postavi jinde na vhodnejsim miste ale ne u nas v obci k nam to nepatri. Ono neni od veci proc je vyhodili z veltrus.... protoze tam aspon nekdo přemýšlel!


A teďka si představte, že jste v podnájmu. Jste žena, máte dvě děti, malé, jste s nima na rodičáku a závislý jste na příjmu svého muže, protože děti vám dávají zabrat a sehnat si práci blízko, z domova nebo v dobrém časovém období je trochu problém... Partner vás opustí a posílá vám minimální alimenty nebo na to jednoduše kašle... Nebo co hůř! Nečekaně zemře. Logicky... Na komerční nájem nemáte. Opravdu si myslíte, že takovým lidem by se nemělo pomáhat? Četl jste, pro koho to bude určeno? Copak se bojíte pár maminek s dětmi?


Vsichni vime jak to chodi kdyz slibojou mažou med kolem huby a když prijde na věc tak skutek utek a urazky na žáka ZŠ si nechte pro sebe. Ocividne se vas tato situace moc netyka jak tak koukam.....


Jsem přesvědčena, že organizace jako je charita tohle fakt nemá zapotřebí. Upřímně, vás bych nechtěla mít za souseda.
Citovat
0 #9 Překvapená občanka 2019-10-24 09:44
Cituji ###:
Neumite cist?? Ztrata soukromi atd...pokud chcete mit za plotem bytovku,tak si ji tam postavte sami!!! Mezi rodinne domy domy v klidne zastavbe obce to nepatri!!! Ztrata hodnoty nemovitosti je dalsim dulezitym faktorem,ktery se da resit zalobou obce a vymahat rozdil soudni cestou..pokud zastupitelstvo,ktere zvolili obcane,chteji jit proti nim,pak silne pochybuji o jejich zdravemu rozumu!!! To bych se pak na jejich miste asi radsi odstehoval hodne daleko!!!!!

Já umím číst velice dobře... :-) Vy ale neumíte ani psát, to je smutný.
Citovat
-2 #8 ### 2019-10-24 09:14
Neumite cist?? Ztrata soukromi atd...pokud chcete mit za plotem bytovku,tak si ji tam postavte sami!!! Mezi rodinne domy domy v klidne zastavbe obce to nepatri!!! Ztrata hodnoty nemovitosti je dalsim dulezitym faktorem,ktery se da resit zalobou obce a vymahat rozdil soudni cestou..pokud zastupitelstvo, ktere zvolili obcane,chteji jit proti nim,pak silne pochybuji o jejich zdravemu rozumu!!! To bych se pak na jejich miste asi radsi odstehoval hodne daleko!!!!!
Citovat
+3 #7 Obcan 2019-10-24 09:13
Cituji Překvapená občanka:
Cituji Obcan:
Pokud si za byrovym domem pro socialne slabe tak stojite postavte si ho vedle vlastniho domu a ztraťte si svoje soukromí, svuj klid a hodnotu své nemovitosti. Nehodlame mit v okoli naseho bydleni feťáky alkoholiky zlodeje atd. Mame tam male deti a nechci abych se bal je pustit ven. Proste tohle NE! Pokud to nekdo nutne potrebuje tak at si to postavi jinde na vhodnejsim miste ale ne u nas v obci k nam to nepatri. Ono neni od veci proc je vyhodili z veltrus.... protoze tam aspon nekdo přemýšlel!


A teďka si představte, že jste v podnájmu. Jste žena, máte dvě děti, malé, jste s nima na rodičáku a závislý jste na příjmu svého muže, protože děti vám dávají zabrat a sehnat si práci blízko, z domova nebo v dobrém časovém období je trochu problém... Partner vás opustí a posílá vám minimální alimenty nebo na to jednoduše kašle... Nebo co hůř! Nečekaně zemře. Logicky... Na komerční nájem nemáte. Opravdu si myslíte, že takovým lidem by se nemělo pomáhat? Četl jste, pro koho to bude určeno? Copak se bojíte pár maminek s dětmi?


Vsichni vime jak to chodi kdyz slibojou mažou med kolem huby a když prijde na věc tak skutek utek a urazky na žáka ZŠ si nechte pro sebe. Ocividne se vas tato situace moc netyka jak tak koukam.....
Citovat
0 #6 Překvapená občanka 2019-10-24 09:06
Cituji Obcan:
Pokud si za byrovym domem pro socialne slabe tak stojite postavte si ho vedle vlastniho domu a ztraťte si svoje soukromí, svuj klid a hodnotu své nemovitosti. Nehodlame mit v okoli naseho bydleni feťáky alkoholiky zlodeje atd. Mame tam male deti a nechci abych se bal je pustit ven. Proste tohle NE! Pokud to nekdo nutne potrebuje tak at si to postavi jinde na vhodnejsim miste ale ne u nas v obci k nam to nepatri. Ono neni od veci proc je vyhodili z veltrus.... protoze tam aspon nekdo přemýšlel!


A teďka si představte, že jste v podnájmu. Jste žena, máte dvě děti, malé, jste s nima na rodičáku a závislý jste na příjmu svého muže, protože děti vám dávají zabrat a sehnat si práci blízko, z domova nebo v dobrém časovém období je trochu problém... Partner vás opustí a posílá vám minimální alimenty nebo na to jednoduše kašle... Nebo co hůř! Nečekaně zemře. Logicky... Na komerční nájem nemáte. Opravdu si myslíte, že takovým lidem by se nemělo pomáhat? Četl jste, pro koho to bude určeno? Copak se bojíte pár maminek s dětmi?
Citovat
+1 #5 Soňa Brunnerová 2019-10-24 08:52
Cituji Obcan:
Pokud si za byrovym domem pro socialne slabe tak stojite postavte si ho vedle vlastniho domu a ztraťte si svoje soukromí, svuj klid a hodnotu své nemovitosti. Nehodlame mit v okoli naseho bydleni feťáky alkoholiky zlodeje atd. Mame tam male deti a nechci abych se bal je pustit ven. Proste tohle NE! Pokud to nekdo nutne potrebuje tak at si to postavi jinde na vhodnejsim miste ale ne u nas v obci k nam to nepatri. Ono neni od veci proc je vyhodili z veltrus.... protoze tam aspon nekdo přemýšlel!


To jsou argumenty hodné žáka základní školy.
Citovat
-5 #4 Obcan 2019-10-24 08:46
Pokud si za byrovym domem pro socialne slabe tak stojite postavte si ho vedle vlastniho domu a ztraťte si svoje soukromí, svuj klid a hodnotu své nemovitosti. Nehodlame mit v okoli naseho bydleni feťáky alkoholiky zlodeje atd. Mame tam male deti a nechci abych se bal je pustit ven. Proste tohle NE! Pokud to nekdo nutne potrebuje tak at si to postavi jinde na vhodnejsim miste ale ne u nas v obci k nam to nepatri. Ono neni od veci proc je vyhodili z veltrus.... protoze tam aspon nekdo přemýšlel!
Citovat
+1 #3 Překvapená občanka 2019-10-24 08:41
Vážený trojitý hashtagu, předpokládám, že umíte číst... Toto, co jste zde vypsal, platí pro Dům na půl cesty, který je v Kralupech. A to je něco jiného než sociální bydlení... Takže o tom, co jste napsal, si myslím jen to, že neumíte správně pochopit informace, ba možná nerozumíte psanému textu tak, jak byl myšlen. Ach jo.

P. S. S Charitou v Kralupech nemám nic společného.
Citovat
-5 #2 ### 2019-10-24 08:30
Vážená překvapená občanko,vyhlede jte si prosím na stránkách kralupské charity,jaká je skutečná cílová skupina, pro níž je sociální bydlení určeno..je zde jasně specifikováno, že jde o lidi ve vělu od 6 do 26 let propuštěné z ústavní léčby nebo dokonce výkonu trestu..informa ce o tom,že se jedná pouze o maminky s dětmi je poněkud zkreslená, aby se líbila...
Citovat
+2 #1 Překvapená občanka 2019-10-24 06:26
Upřímně? Zajímalo by mě, co si lidé, kteří toto podepsali, navykládali za informace /bludy/... Z mého pohledu to je hodně smutný. Trochu si připadám, že někteří zamrzli myšlením v době před rokem 2000 (spíš 1989)... V obci můžou využít službu nákupu, kterou zajišťuje DPS Kralupy, můžou si objednat potraviny i drogerii přes zavážkovou službu, můžou poprosit rodinu, pokud ji mají, aby jim to objednala nebo přivezla. To, že samoživitelky jsou nejohroženější skupinou, tyhle lidi očividně nezajímá a když má na tom místě vzniknout něco smysluplného (včetně malé prodejny), co bude prospěšné všeobecně, sepisují petice.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.