Budou biopopelnice zdarma?

Vedení obce v současné době zvažuje, že od roku 2020 zruší poplatky za svoz bioodpadu. Všichni by tak měli svoz jedné hnědé popelnice týdně zdarma. Případná druhá popelnice už by byla zpoplatněná.

Svoz bioodpadu obec v současné době stojí cca 40 tisíc korun měsíčně, což je cca 360 tisíc korun za devět měsíců, kdy se biologický odpad vyváží. Poplatky pokrývají necelou polovinu nákladů – občané platí za týdenní svoz velké biopopelnice 850 Kč. V případě zrušení poplatků by kompletní náklady nesl obecní rozpočet. Navíc lze očekávat, že počet svážených popelnic se v takovém případě zvýší a tím náklady dále stoupnou.

O zrušení poplatku zatím není rozhodnuto, o tématu by mělo jednat zastupitelstvo na listopadovém nebo prosincovém zasedání (po uzávěrce zpravodaje).

Vedení obce současně zvažuje, že zavede všem občanům bonusový systém. Jeho principem je, že se lidem vrátí část poplatku za týdny, kdy si popelnici nenechali vyvézt. Pak by mohl být zrušen dvoutýdenní svoz, protože snížení poplatku by bylo možné dosáhnout pomocí bonusového systému. Dnes je bonusový systém, zavedený před dvěma lety tehdejším starostou Josefem Kebrlem, dobrovolný. V letošním roce se do něj zapojilo 86 domácností.

Vedení obce chtělo původně od roku 2020 přistoupit k rozsáhlejším změnám ve svozu odpadů, starosta Jakub Brynda se ale nakonec rozhodl počkat na nový zákon o odpadech, který má v blízké době začít projednávat parlament. Návrh zákona obsahuje novinky ve vyplácení poplatků obcím se skládkou a dotýká se též konstrukce poplatku, který odvádějí občané za vyvážení popelnic.

Mezi uvažovaná opatření, která se tak odkládají nejméně o rok, patří svoz tříděného odpadu přímo z domácností.

Poslední svoz bioodpadu 27. listopadu

Ve středu 27. listopadu proběhne poslední svoz bioodpadu. Vyvezeny budou i popelnice s objednaným čtrnáctidenním svozem.

Sběr odpadu 7. prosince

V sobotu 7. prosince v dopoledních hodinách se bude v obci konat sběr velkoobjemového, biologického a nebezpečného odpadu. Kontejnery najdete na obvyklých místech. Podrobnosti budou v předstihu zveřejněny na webových stránkách obce.

Trvalý kontejner na bioodpad

Od ledna bude v areálu autoservisu v zatáčce v Zagarolské ulici k dispozici kontejner, do nějž budou moci občané uložit svůj biologický odpad celoročně zdarma. Služba bude k dispozici v provozních hodinách, které budou upřesněny v závěru roku na webových stránkách obce. Vlastníkem kontejneru bude kralupský podnikatel František Kyllar, který na provoz kontejnerů získal dotaci Státního fondu životního prostředí. O stejnou dotaci neúspěšně usilovala i obec Nelahozeves, v příštím roce bude o dotaci žádat znovu. Kontejner bude v obci umístěn zdarma. Obec bude Kyllarovi platit pouze podle množství uloženého biologického odpadu, cena je zatím v jednání.

Zpravodaj 2019 – prosinec, Komunální odpady

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.