• Titulní stránka

Beseda s architekty podruhé aneb Kde se bude v Nelahozevsi stavět

DSCF4407
Stavební uzávěra nalákala na debatu hodně lidí. V popředí zhotovitelský tým nového územního plánu společně se starostkou Petrou Urbanovou.
Stavební uzávěra nalákala na debatu hodně lidí. V popředí zhotovitelský tým nového územního plánu společně se starostkou Petrou Urbanovou.
V rámci přípravy zadání nového územního plánu Nelahozevsi se 25. února uskutečnilo další setkání veřejnosti se skupinou architektů DGGG, která vyhrála architektonickou soutěž na tvorbu nového územního plánu.

Beseda byla uvedena krátkou prezentací architektů, po níž následovala diskuse s občany. Nejprve se řešila otázka, proč vůbec vytvářet nový územní plán – stávající plán zhotovený v roce 2005 architektkou Kateřinou Sovinovou je již všeobecně považován za nevyhovující jak ideově, tak po technické stránce. Obec se podle urbanistů vydala cestou kvality, když uspořádala architektonickou soutěž. Při jeho tvorbě by podle vyjádření architektů mělo dojít ke konsenzu mezi obcí, sousedními obcemi, dotčenými úřady a v neposlední řadě s vlastními obyvateli Nelahozevsi.

Jak se ale brzy ukázalo, drtivá většina přítomných nepřišla kvůli hledání konsensu, ale spíše kvůli připravované stavební uzávěře, která se má týkat devíti lokalit v Nelahozevsi. Diskuse se tak částečně odklonila od původního záměru a směřovala spíše k vysvětlování, k čemu stavební uzávěra slouží.

 

O připravované stavební uzávěře jsme psali v následujících článcích:

DSCF4142
Současný územní plán architektky Kateřiny Sovinové považují zhotovitelé nového územního plánu za špatný. Plánovaná kobercová výstavba mezi Lešany (na fotografii) a starou Nelahozevsí (fotografie je pořízena z konce Školní ulice) je pro obec dle jejich názoru zcela nežádoucí.
Současný územní plán architektky Kateřiny Sovinové považují zhotovitelé nového územního plánu za špatný. Plánovaná kobercová výstavba mezi Lešany (na fotografii) a starou Nelahozevsí (fotografie je pořízena z konce Školní ulice) je pro obec dle jejich názoru zcela nežádoucí.
Připravovaný návrh stavební uzávěry se do značné míry opírá o vítězný soutěžní návrh sdružení DGGG. Proto se jedním z hlavních diskutovaných témat stala otázka uvažované výrazné redukce zastavěné oblasti oproti stávajícímu územnímu plánu – týká se to především pole mezi Lešany a Nelahozevsí. Architekti vysvětlili, že by rádi i nadále zachovali oddělenost jednotlivých částí Nelahozevsi a že původní návrh na kobercové zastavění celé oblasti je nesprávný, protože svým budoucím občanům mj. neposkytuje příjemné životní prostředí, nedefinuje veřejná prostranství a neumožňuje vznik služeb. Neřeší také retenci svažitého území.

Kolik lidí obec ještě pojme?

Otevřela se i otázka, kolik dalších nových obyvatel může obec ještě pojmout. Díky rozsáhlé výstavbě Anglického Resortu v rozporu s územním plánem obce stoupl skokově počet obyvatel, o které se obec musí postarat – zajistit veřejné osvětlení, svoz odpadu, provoz školky, školy atp. To vše samozřejmě stojí peníze. Jak upozornil architekt Michal Dvořák, za posledních sedm let stoupl počet obyvatel obce o 35 % (téměř 500 obyvatel), zatímco počet dětí se zvýšil o cca 320 %. ale kapacita školky se navýšila jen o 80 %.

Při tvorbě nového územního plánu je tedy podle architektů zapotřebí položit si základní otázku, kolik nových občanů je obec ještě ochotná přijmout a postarat se o ně. Bývalý zastupitel Jiří Rous, který byl členem zastupitelstva v době, kdy se schvaloval současný územní plán, k tomu uvedl, že za předchozího starosty Jaroslava Otáska se obec snažila rozšířit počet obyvatel na dva tisíce, aby dosáhla na vyšší daňové příjmy. Jiří Rous současně zdůraznil, že kapacita základní školy je nadále dostačující.

V diskusi byla opakovaně zmiňována i problematika nerespektování stávajícího platného územního plánu stavebním úřadem v Kralupech. Běžně se totiž stává, že na území obce vznikají s posvěcením stavebního úřadu stavby v přímém rozporu s plánem (typicky oba Anglické resorty, ale i řada dalších). Otevřenou otázkou tedy zůstává, jak do budoucna zajistit, aby kralupský stavební úřad územní plán důsledně respektoval. (O několika rozporuplných či přímo skandálních rozhodnutích kralupského stavebního úřadu jsme psali v článku Rozhodování bez územního plánu: pro stavební úřad žádný problém.)

DSCF4155
Jednou z lokalit, které jsou navrhovány do stavební uzávěry, je již částečně osídlená ulice Na Paloučku.
Jednou z lokalit, které jsou navrhovány do stavební uzávěry, je již částečně osídlená ulice Na Paloučku.
Několik dotazů přišlo od občanů, kteří v nejbližší době plánují začít stavět, na nákup pozemku už si vzali úvěr a teď se díky připravované uzávěře dostali do patové situace. Architekti jim vysvětlili, že vydáním územního rozhodnutí je jejich plánovaná stavba již legalizována a stavební uzávěra se na ni nevztahuje. Pokud územní rozhodnutí nebo územní souhlas zatím nemají, mají se přihlásit na obec a jejich požadavky budou přednostně řešeny. Může jim být například udělena výjimka ze stavební uzávěry.

Další lidé se dotazovali, jakým způsobem se rozhodovalo, kde uzávěra bude a kde nebude. V některých lokalitách je totiž uzávěra plánovaná i do míst, kde jsou již natažené sítě. Například v krátké ulici Na Paloučku (odbočka z ulice V Loučkách) již stojí dva domy, je zde natažená elektřina, voda, kanalizace i plyn. Obec zde postavila také lampy veřejného osvětlení, které v noci svítí. Přesto má být osm dosud nezastavěných parcel v této ulici zatíženo stavební uzávěrou. Podle architektů je v tomto konkrétním případě hlavním důvodem příliš úzký profil ulice, což způsobuje komplikace např. pro svoz odpadu nebo úklid sněhu. Kromě toho je celá ulice postavená v rozporu se současným územním plánem obce. V jiných lokalitách jsou důvody zase jiné.

Na kompenzace nemá nikdo nárok, tvrdí architekti

DSCF4095
Pergola na soukromém pozemku na konci Příčné ulice má být pod stavební uzávěrou. Urbanisté ze sdružení DGGG ji totiž chtějí zbourat a ulici protáhnout.
Pergola na soukromém pozemku na konci Příčné ulice má být pod stavební uzávěrou. Urbanisté ze sdružení DGGG ji totiž chtějí zbourat a ulici protáhnout.
Jeden z dotazů se týkal i případných kompenzací, kterých by se mohli domáhat vlastníci pozemků, které jsou v nynějším platném územním plánu zanesené jako zastavitelné, ale v novém územním plánu by mohly být vráceny do zemědělské půdy, přičemž do schválení nového územního plánu by byly pod uzávěrou. Vedoucí architekt sdružení DGGG Pavel Grasse k tomu uvedl, že zastavitelné území neznamená automaticky stavební parcelu a že se o nějakých kompenzacích “nedá mluvit”.

Vedle stavební uzávěry, která zabrala podstatnou část debaty, se diskutovalo i o hlavní návsi v Nelahozevsi, která nyní neslouží k přirozenému setkávání občanů, a územní plán by měl řešit, jak toto místo oživit. V urbanistické koncepci sdružení DGGG bylo navrženo přeložení části hlavní silnice blíže k hasičárně a výstavba domu pro seniory. Architekti ale zdůraznili, že jde pouze o námět a finální uspořádání centra obce může být jiné.

Architekti několikrát požádali veřejnost, aby podávala přes starostku podněty, jak by si rozvoj obce představovala. Zatím se údajně s připomínkami přihlásili pouze občané dotčení navrženými změnami v novém plánu. V soutěžním návrhu podle svých slov záměrně ukázali “krajní nepřijatelnou polohu”, aby pomocí kontroverze podnítili diskusi o problému. To se dle jejich slov podařilo, byť je zjevné, že sál volnočasového centra se oproti minulé podobné akci tentokrát naplnil zejména díky připravované stavební uzávěře. Obec plánuje v letošním roce uspořádat ještě několik podobných debat, které by však měly být vzhledem k velikosti obce organizovány pro každou část obce zvlášť.

 

O proběhlé debatě informoval i regionální server 5plus2.cz: Budovatelskou horečku v Nelahozevsi má srazit stavební uzávěra (27. února)

Fotogalerii z debaty naleznete i v archivu Lenky Pokorné na serveru Rajče.cz.

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.