• Titulní stránka

Během června proběhne oprava povrchů několika ulic

DSCF2376
Ulice Pod Strání
Ulice Pod Strání
V pondělí 1. června začne dlouho netrpělivě vyhlížená oprava povrchů ulice Pod Strání. Další ulice budou následovat, silnice se budou opravovat zhruba do konce června.

Plán oprav se týká zhruba desítky ulic. Podle místostarosty Josefa Kukly budou práce většinou spočívat v zazáplatování děr, v některých případech se ale přistoupí k rozsáhlejší opravě. Podle starosty Josefa Kebrleho se nyní opraví zejména úseky, kde je situace nejkritičtější a kde lze zároveň relativně levně dosáhnout co největšího efektu. “Činí se tak za stavu vědomí,

20150531 1057220
Polní cesta od nádraží k hlavní veltruské silnici
Polní cesta od nádraží k hlavní veltruské silnici
že oprava nebude mít stoprocentní úspěšnost, tedy že v budoucnu se budou opravy muset opakovat,” dodává místostarosta Josef Kukla. “Odborník by nám asi poradil, abychom povrch našich místních komunikací celý odstranili, odstranili i část podloží, a začali od píky. Ovšem na to bychom asi neměli, ani příjmy ze skládky by nám nepomohly,” uzavírá místostarosta.

Již zmíněná ulice Pod Strání je v havarijním stavu zejména kvůli loňské uzavírce železničního nadjezdu, kdy řidiči tuto silnici používali jako neoficiální objízdnou trasu. Nejkritičtější je severní část okolo hřiště Dynama, kde se postupně vytvořilo několik hlubokých výmolů, které se kvůli malé šířce komunikace navíc nedají nikudy objet.

20150531 111328
Podjezd k Dvořákově stezce
Podjezd k Dvořákově stezce
V severní části obce přijde na řadu i druhá strana trati – jmenovitě ulice Moravská, Růžová a Na Hřišti. Na četné žádosti občanů bude opravena také asfaltová polní cesta od nádraží směrem k hlavní veltruské silnici – zde se pravděpodobně položí úplně nový povrch.

V jižní části Nelahozevsi je naplánována oprava ulice Na Vinici a povrchu silnice pod železničním podjezdem mezi kostelem a Dvořákovou stezkou.

Dodavatele prací obec vybrala ze dvou uchazečů – vítězem malé soutěže se stala mladoboleslavská firma USK. Opravy zrealizuje její středisko v nedalekém Dřínově. Práce by měly vyjít zhruba na 200 tisíc korun.

DSCF9119
Oprava Nové ulice
Oprava Nové ulice
Dalších necelých 60 tisíc korun už obec utratila za provizorní opravu Nové ulice (vedle bývalé čerpací stanice). Zámková dlažba se zde v uplynulých letech postupně na několika místech propadla vinou sesedání zásypů nad vodovodním a kanalizačním potrubím pod silnicí. “V místě je problém se spodní vodou,” vysvětluje Josef Kukla. Zpočátku menší nerovnosti se výrazně prohloubily během předloňské povodně, Krátkou ulici spojující Nádražní a Zagarolskou ulici letos v dubnu opravila mělnická stavební firma Neumann. Podle místostarosty se s komplexní opravou ulice musí počkat až na dobu, kdy bude rozhodnuto o definitivním trasování splaškové kanalizace z Miřejovic. Ta se má napojit na kanalizaci v Nelahozevsi, přičemž nové potrubí by mělo vést právě Novou ulicí.

Další ulice přijdou na řadu ve druhé polovině roku nebo příští rok. Místní obyvatele trápí například stav ulice U Žlábku (odbočka z ulice Pod Strání) nebo V Uličce (odbočka z Velvarské). Samostatnou kapitolou jsou Vltavská, Příčná a Zahradní ulice. Jejích povrchy jsou zničené po výstavbě kanalizace prováděné firmou POHL cz. Několikaleté spory s firmou ale loni ukončila smírčí dohoda, takže obec už nemá možnost, jak vady na silnicích po firmě vymáhat. Případná oprava ulic nyní čeká na dokončení kanalizačních přípojek.

DSCF2361
Školní ulice
Školní ulice
Ve velmi špatném stavu je i ulice Školní, kde se kromě četných výmolů na některých místech vozovka přímo propadla. Stav ulice by měl v nejbližší době posoudit odborník, který poté navrhne odpovídající způsob opravy.

V letošním rozpočtu je na silnice připraven milion korun, který zastupitelstvo vyhradilo na návrh dnes už bývalé zastupitelky Petry Urbanové. Ta chtěla z této rozpočtové kapitoly kromě údržby komunikací zaplatit též nový pasport dopravního značení, projekční kancelář a turistické informační tabule v obci.

Z kapitoly “Silnice” už byla obec nucena uhradit 56 tisíc za dočasné dopravní značení po dobu uzavírky kralupského mostu TGM, která začala 14. března. Většina řidičů totiž uzavřený most objíždí právě přes Nelahozeves a obec se dopravními značkami snaží o zklidnění provozu a zamezení průjezdu nákladních automobilů. Uzavírka původně plánovaná na dva a půl měsíce se ale prodloužila o další měsíc až do konce června. Podle starosty zaplatí dodatečné náklady dodavatel stavby kralupského průtahu – firma Vodohospodářské stavby, jejíž subdodavatel zdržení zavinil.

(mm)

Automobilová doprava

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.