69. ročník hudebního festivalu Dvořákova Nelahozeves aneb Dvořák pro celou rodinu

02 3000
Období sboru na Dvořákově Nelahozevsi
Období sboru na Dvořákově Nelahozevsi
Dvořákova Nelahozeves, to už není jen festival vážné hudby a kladení věnců u sochy slavného rodáka. Z původně menšího pietního aktu se postupem let stala nadmíru zajímavá akce pro celou rodinu.

Uvnitř článku fotogalerie z akce

Letošní již 69. ročník a s ním spojené oslavy 179 let od narození skladatele Antonína Dvořáka měly velice pozitivní ohlasy. Bohatý program začal již v dopoledních hodinách prohlídkou rodného domu Antonína Dvořáka, samozřejmě nesmělo chybět tradiční slavnostní zahájení u skladatelovy sochy v parku. Tento něžný akt byl zakončen pěveckým vystoupením Období sboru, které mělo právě loni na témže místě svoji velkou premiéru. Sbor představil tři skladby, které nejednoho diváka dojaly. V samotném domě proběhl koncert z Dvořákových klavírních cyklů Poetické nálady a Silhouety v podání výjimečného klavíristy Ivo Kahánka, který ještě tentýž večer vystoupil v Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha. Tato hudební část byla zpestřena vyprávěním skladatelova pravnuka Petra Dvořáka o vile Rusalka ve Vysoké u Příbrami, kde Antonín Dvořák pobýval a také tvořil.

Někteří návštěvníci, hlavně rodiče s menšími dětmi, tento okamžik využili k návštěvě Dvořákova infocentra a pomalu se připravovali na dětský program, který následoval v parku. Tvořivé dílničky pod vedením Petry Wandrolové přímo navazovaly a připravovaly malé návštěvníky na interaktivní představení opery Rusalka. V tomto provedení si mohly zahrát vybrané děti z řad publika, které dostaly i kostýmy, aby se lépe vžily do svých rolí. Petra Wandrolová, která tuto část připravila, fungovala jako vypravěč a provázela děti i dospělé celým představením. Za zvuků árií z Rusalky děti plnily nejrůznější úkoly, při kterých jim pomáhali dospělí herci, a to Martin Brázda v roli vodníka, Petra Tajčová v roli něžné lesní žínky a Tereza Popková v roli zlé kněžny. Představení sklidilo ovace jak malých, tak i velkých diváků.

V čase pozdějšího odpoledne mohli diváci vyslechnout koncert v kostele sv. Ondřeje, spojený s bohoslužbou. Tentokrát vystoupili Lukáš Vendl (varhany) a Jiří Miroslav Procházka (zpěv), kteří uvedli árii z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila a také Dvořákova Preludia a fugy. Zatímco se z kostelíka linuly krásné tóny, sousedé se pomalu scházeli u infocentra a hodnotili program celého dne. Nebyla by to Dvořákova Nelahozeves, kdyby neproběhl také koncert na zámku. Akademie komorní hudby v Rytířském sále opět ukázala, co v ní je. Violoncellista Tomáš Jamník se stipendisty AKH uvedli kromě Dvořáka též Schuberta a Beethovena a jejich skvělý výkon uzavřel festivalové dění.

Letošní ročník je zdárně za námi a my se můžeme pouze těšit na další, jubilejní, 70. Dvořákovu Nelahozeves.

(tp)

Foto: Martin Tichovský, Veronika Graulíková / Lobkowicz Events Management a Nela Media

Antonín Dvořák, Hudba, Zpravodaj 2020/5

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence